NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘gezondheid’

Gezondheidsrapport IDEWE: 1 op 4 werknemers rookt nog steeds (en daarmee stagneert jarenlange daling).

Uit het recentste gezondheidsrapport van IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, blijkt dat een zorgwekkend hoog aantal (25,4%) werknemers in België nog steeds rookt. Dat cijfer piekt tot 28,3% bij de 35- tot 44-jarigen. Bovendien kampt 58% nog steeds met overgewicht, beweegt 59% minder dan 90 minuten per week en heeft 25% een te hoge bloeddruk. Lezen

Terug Naar Werk-fonds: Minister van Sociale zaken en Federgon slaan de handen in elkaar voor de begeleiding van langdurig zieken.

Langdurig zieken alle kansen geven om terug aan het werk gaan onder begeleiding van erkende private dienstverleners. Daar wil Federgon samen met minister van Sociale zaken Frank Vandenbroucke volop voor gaan. In aanvulling op het Terug Naar Werk–fonds, dat vanaf 1 april van start gaat, lanceert Federgon in dit kader het guide me-platform. Guide me bundelt alle relevante private dienstverlening die kan helpen doorheen de belangrijke momenten van een loopbaan, zoals een begeleiding naar werk na een periode van ziekte of het vinden van een nieuwe uitdaging na ontslag. Lezen

Economische prestaties, concurrentievermogen en welzijn van Wallonië: een vergelijkende analyse ten opzichte van andere Europese overgangsregio’s.

Wallonië wordt dikwijls met Vlaanderen vergeleken. Het bbp per inwoner en het inkomen per inwoner zijn in Wallonië reeds geruime tijd kleiner dan in Vlaanderen en de economische bedrijvigheid groeit er reeds lang minder sterk. Die ontwikkeling is het resultaat van talrijke factoren, waaronder de geografie, de geschiedenis en de handelingen van de economische actoren, onder meer inzake beleid. Lezen

Editoriaal – Vrijheid van meningsuiting… Naar een einde aan alle vormen van pesterijen op het werk?

Moreel, fysiek, seksueel… Intimidatie komt voor in onze bedrijven. Vanuit het standpunt van een manager is het misschien moeilijk te aanvaarden, maar het is een harde realiteit. Natuurlijk is het geen wijdverspreide situatie, maar één geval, slechts één, in een organisatie is genoeg om ons met onze tekortkomingen te confronteren. Vandaag de dag heeft de vrijheid van meningsuiting een directe impact op de bedrijfswereld. Een filmset, een sportclub, een parlementaire vergadering… het zijn allemaal werkplekken. Het dwingt ons te erkennen dat onze organisaties niet immuun zijn voor de griezelige situaties die de mentale en fysieke integriteit bedreigen van mensen die onderworpen zijn aan de overheersing van anderen… Hoe komen we hieruit? Lezen

Belgische werknemers vinden zichzelf gezond, maar zijn het niet.

Negen op de tien (91%) medewerkers van Belgische ondernemingen beschouwen zichzelf als gezond. Nochtans kampt een ruime meerderheid van hen met overgewicht (63%) en/of een te hoge bloeddruk (67%). Bijna de helft (45%) ervaart stress. Arbeiders zijn gemiddeld ongezonder dan bedienden. Lezen

Evolutie Belgische sociale uitgaven in lijn met deze van andere Europese landen doorheen crisisperiodes.

De FOD Sociale Zekerheid produceert jaarlijks de vergelijkende cijfers over de inkomsten en uitgaven aan sociale bescherming die aan Eurostat worden overgemaakt. Dit laat toe de Belgische situatie te vergelijken met deze van andere EU lidstaten. Een nieuwe brochure, ‘Sociale bescherming in België’, illustreert de volledige cijfers voor België voor het jaar 2021. Lezen

Alcohol en Drugs op de Werkvloer: twee fasen om een preventiebeleid te ontwikkelen.

Iedereen kan te maken krijgen met met problematisch alcohol- en drugsgebruik. Om het bewustzijn rond de gevolgen van alcoholgebruik te verhogen werd Tournée Minérale in het leven geroepen. Hierbij wordt in de maand februari geen alcohol gedronken. Gedurende deze periode wordt ook specifieke aandacht besteed aan bewustmaking over de gezondheidsimpact van alcohol. Securex staat stil bij de regelgeving rond alcohol en drugs op de werkvloer. Lezen

204 bedrijven en gemeenten buigen ‘Blue Monday’ om tot ‘Pink Monday’ zodat borstkanker bespreekbaar wordt op de werkvloer.

Met Pink Monday vraagt Pink Ribbon, de nationale vzw die strijdt tegen borstkanker, meer aandacht voor borstkanker op de werkvloer. Op maandag 15 januari roept Pink Ribbon bedrijven en gemeenten op om de sombere dag van het jaar, Blue Monday, om te buigen naar een hoopvolle Pink Monday. Lezen

Onderzoek naar mentaal en fysiek welzijn van werknemers: 6 op de 10 kmo’s vragen ziektebriefje vanaf eerste dag afwezigheid.

In drie op de tien kmo’s (29%) is het ziekteverzuim het afgelopen jaar toegenomen. Dat zijn er beduidend meer dan waar het ziekteverzuim de voorbije twaalf maanden is afgenomen (11%). Het gros van de bedrijfsleiders zag het ziekteverzuim in de organisatie de voorbije maanden stabiliseren. In de meeste kmo’s blijft het ziektebriefje belangrijk. 64% van de bedrijven met minder dan 50 werknemers vraagt een ziektebriefje vanaf de eerste dag. Op vlak van mentaal welzijn, doen kmo’s ook heel wat inspanningen. Lezen

Langdurig en middellang ziekteverzuim op recordhoogte: onze bedrijven hebben 10% van hun werktijd verloren.

Het voorbije jaar 2023 zette de stijging van het ziekteverzuim in ons land zich voort. Alles samen waren Belgische medewerkers bijna 10% van de werktijd afwezig door ziekte. Dat blijkt uit een analyse van HR- en Well-beingexpert Attentia. Zowel het middellang ziekteverzuim van meer dan één maand, als het langdurig verzuim van meer dan één jaar bereikten in 2023 een nieuwe recordhoogte. Ook het kort ziekteverzuim (minder dan één maand) lag vorig jaar hoger dan tijdens de coronaperiode, maar lager dan in 2022. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.