NL | FR | LU
Peoplesphere

Lichte stijging van de Brusselse werkloosheidscijfers, vooral te wijten aan oorlog in Oekraïne.

Het Brussels gewest telt in februari 2023 87.738 werkzoekenden. Vergeleken met februari vorig jaar gaat het om een toename van 2.038 personen (+2,4%), waarvan 1.567 Oekraïense werkzoekenden. De oorlog in Oekraïne en de huidige economische conjunctuur lijken aan de basis te liggen van de licht hogere werkloosheid in de 19 Brusselse gemeenten.

Lichte stijging van de totale werkloosheid, sterker bij de Brusselse jongeren

Eind februari telt het Brussels Gewest 87.738 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,3%. Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+2.038 personen, +2,4%). Op maandbasis noteren we een daling van 254 personen (0,3%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 24,6%. Brussel telt 9.486 jonge werkzoekenden in februari 2023, oftewel 676 personen meer dan een jaar geleden (+7,7%).

De werkloosheidsgraad

Eind februari 2023 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,3% (14,5% voor de mannen en 16,2% voor de vrouwen). In februari 2022 bedroeg de werkloosheidsgraad 14,9%. De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2020 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de nietwerkende werkzoekenden

Eind februari 2023 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 87.738 nietwerkende werkzoekenden (NWWZ).
Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+2.038 personen, +2,4%). 
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand februari 8.880 personen (6.708 herinschrijvingen en 2.172 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 9.134 personen. Op maandbasis komt dit neer op een daling van het aantal NWWZ met 254 personen (0,3%).

Het Brussels Gewest telt 51.245 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 6.285 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 30.208 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschrevenIn deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.
Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 87.738 ingeschreven NWWZ in februari 2023 waren er 13.405 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 15,3% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 9.486 jonge NWWZ, zijn er 2.418 gebruikers van het OCMW, hetzij 25,5%. 
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 4,0%. We stellen een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+941 personen, +17,6%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 12,0%. 1.567 Oekraïners zijn ingeschreven als nietwerkende werkzoekende in februari 2023. Een jaar geleden telde Brussel er 99. Mocht je de Oekraïense NWWZ niet meetellen, dan zou de stijging van de Brusselse werkloosheid minder sterk zijn: +0,7% (570 personen) in de plaats van +2,4% (2.038 personen).

Daling van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen

Actiris ontving in februari 2023, 6.050 werkaanbiedingen (WA) rechtstreeks. Dit is een daling is van 10,0vergeleken met februari 2022. Ook zonder rekening te houden met de werkaanbiedingen van het type “Interim” ligt het aantal lager dan in februari 2022 (2,4%).
Waar we sinds 2021 het volume van rechtstreeks door Actiris ontvangen werkaanbiedingen sterk hebben zien stijgen, is er de laatste maanden een daling te bemerken. De belangrijkste verklaring hiervoor heeft te maken met de vertraging van de economie veroorzaakt door de energie en inflatiecrisis
Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij ook de ontvangen werkaanbiedingen van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een stijging op van 26,5% t.o.v. de vorige maand en een stijging van 5,2% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.