NL | FR | LU
Peoplesphere

Meer en meer starters vrijgesteld van sociale bijdrage: op twee jaar tijd besparen 7,5% meer startende vennootschappen 1.000 euro in totaal.

Vandaag betaalt 30% van de vennootschappen jonger dan drie jaar in België geen sociale bijdrage. Dat percentage is de laatste twee jaar alleen maar gestegen: van ruim 1 op de 5 startende vennootschappen in 2017 die vrijgesteld waren van sociale bijdragen, was dat in 2018 al 1 op de 4 en in 2019 liep hun aantal zelfs op tot 1 op de 3 starters. De starters besparen door de vrijstelling de eerste drie jaar van hun activiteiten jaarlijks 347,50 euro of zo’n 1.000 euro in totaal.

Het stijgende succes is toe te schrijven aan twee redenen. Eén: niet meer enkel handelsondernemingen, maar alle inschrijvingsplichtige ondernemingen kunnen sinds 1 november 2018 genieten van de vrijstelling van de sociale bijdrage. En twee: zelfstandigen starten hun activiteit steeds vaker meteen als vennootschap, waardoor ze steeds vaker aan de driejaarregel voldoen.

Vrijstelling ook voor niet-handelsondernemingen

Op 1 november 2018 werd het ondernemingsrecht in België hervormd. Waar voordien alleen handelsondernemingen een vrijstelling op hun sociale bijdrage konden vragen, kunnen voortaan alle ondernemingen met inschrijfplicht in de kruispuntbank genieten van de vrijstelling. Die versoepeling valt duidelijk in de smaak bij de starters in ons land. De cijfers van ACERTA laten een stijging van het aantal vrijstellingen van de sociale bijdrage zien, met een sprongetje vanaf november 2018.

Annelies Van den Bosch, domeinexpert Acerta Starters & Zelfstandigen: “Starten als zelfstandige is een serieuze investering, van zowel tijd als middelen. Alle beetjes die deze investering verlichten, zijn dan ook welkom. Een van de maatregelen die daaraan tegemoetkomen, is de mogelijke vrijstelling van sociale bijdrage voor vennootschappen in het jaar van de oprichting en in de twee daaropvolgende jaren. De versoepeling kent een stijgend succes. Ging het in november 2017 nog over 22,33% van de vennootschappen die een vrijstelling van de sociale bijdrage kreeg, was dat in november 2018 al 25,27% en ondertussen, bij de laatste meting in oktober 2019, noteerden we vrijstellingen voor 29,86% van de starters.”

Meteen starten als vennootschap gunstig voor vrijstelling

Maar de toename van het aantal ondernemingen met vrijstelling van sociale bijdrage is niet alleen te danken aan het verbreden van de doelgroep. Wijzigingen aan de modaliteiten van de verschillende vennootschapsvormen hebben vennootschappen toegankelijker gemaakt. Zelfstandigen starten daarom vandaag sneller met een vennootschap en slaan makkelijker het stadium van eenmanszaak over. Dat zorgt ervoor dat steeds meer vennootschappen in aanmerking komen voor de vrijstelling van sociale bijdrage. Annelies Van den Bosch: “Heel wat zelfstandigen startten vroeger eerst met een eenmanszaak. Het kon dan gebeuren dat ze de kans op vrijstelling bij de overstap naar een onderneming al hadden verspeeld. Wie als zaakvoerder langer dan drie jaar zelfstandige is, kan met een nieuwe vennootschap namelijk geen aanspraak meer maken op de vrijstelling. Door meteen als zelfstandige in een vennootschap starten, lopen ze de vrijstelling niet meer mis.”

Waar vrijstelling een optie is, is ze meestal ook een feit

Voor de meeste startende ondernemingen is de vennootschapsbijdrage niet zo een hoog bedrag. Voor starters gaat het om een minimumbijdrage van 347,50 euro. Het is een vennootschapsbijdrage, en betekent wel een extra kost voor zelfstandigen waar ze niet meteen iets voor terugkrijgen. Die vennootschapsbijdrage staat meteen vermeld op het aansluitingsformulier van iemand die als zelfstandige wil starten.

Annelies Van den Bosch: “ Hoewel de vennootschapsbijdrage geen hoge kost is voor wie vandaag als zelfstandige wil starten, kaart je de mogelijke vrijstelling toch best meteen aan bij je sociale verzekeringsfonds of boekhouder. Je mag er dan vrijwel zeker van zijn dat als je aanspraak maakt op de vrijstelling, je die vrijstelling ook krijgt. En alle beetjes helpen als starter. Ook dat verklaart het stijgende succes van deze tegemoetkoming.”

Bron : Acerta – De analyse en conclusies gebeurden op basis van de gegevens van 280.000 zelfstandigen.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.