NL | FR | LU
Peoplesphere

Modal shift naar zachte en groene mobiliteit: complex mobiliteitsbudget vraagt om begeleiding.

Het mobiliteitsbudget is een antwoord op onze snel evoluerende mobiliteitsbehoeften, maar de invoering ervan blijkt voor werkgevers complex. Athlon Belgium wil de drempelvrees wegnemen, en op die manier niet alleen de wagenparken vergroenen, maar er ook voor zorgen dat werknemers vaker kiezen voor alternatieve vervoersmodi.

Verschillende trends zoals thuiswerken, digitalisering en de groei van onze steden leiden tot andere mobiliteitsbehoeften. Steeds minder mensen willen zich nog vier jaar binden aan een leasecontract en zoeken flexibele en groene mobiliteitsoplossingen. Het in maart 2019 goedgekeurde mobiliteitsbudget beantwoordt aan deze behoeften. Werkgevers kunnen zo met hun werknemer overeenkomen om het budget van een bedrijfswagen op een alternatieve wijze in te vullen. Het kan gebruikt worden voor een elektrische of andere zuinig aangedreven wagen en voor alternatieve, milieuvriendelijke vervoersmodi, zoals een fiets, het openbaar vervoer of autodelen. Uit onderzoek van Acerta begin dit jaar bleek dat er echter nog maar weinig gebruik gemaakt wordt van deze regeling, onder andere omdat het beheer ervan complex is en meer inspanningen vraagt van de werkgever dan het beheer van enkel een bedrijfswagen.

Drempelvrees vraagt om begeleiding

In de whitepaper ‘Wonen, werken en mobiliteit in 2030’ neemt Athlon Belgium de mobiliteitsbehoeften van morgen en de rol van het mobiliteitsbudget daarin onder de loep. Eén van de conclusies is dat het mobiliteitsbudget hét middel bij uitstek is waarmee werkgevers kunnen inspelen op de snel veranderende mobiliteitsbehoeften en zich als ‘employer of choice’ kunnen profileren.

“Werknemers zijn vragende partij om op een meer verantwoorde, gediversifieerde manier ‘mobiliteit te consumeren’. De technologie is er en de wetgeving ook, in de vorm van het mobiliteitsbudget. Het is nu aan de bedrijven om hun mobiliteitsbeleid aan te passen. Velen hebben echter drempelvrees en de complexe overgang naar een mobiliteitsbudget vraagt om begeleiding. Wij hebben de tools en expertise om hen door middel van analyses en adviezen door het grote aanbod en de complexe wetgeving heen te leiden,” aldus Michiel Alferink, algemeen directeur van Athlon Belgium.

Nieuwe pioniersrol: modal shift

In 2011 was Athlon de eerste leasingmaatschappij die in België investeerde in elektrische mobiliteit. Deze pioniersrol kwam voort uit de duurzaamheidsambitie die een rode draad vormt in de bedrijfsvoering. Ondertussen is het bedrijf geëvolueerd van leasemaatschappij naar mobiliteitsaanbieder. Door haar klanten te begeleiden bij de invoering van het mobiliteitsbudget, wil Athlon verder bijdragen aan de vergroening én de modal shift van de mobiliteit in België en daarmee aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

“Tegen 2026 moeten alle nieuwe bedrijfswagens emissievrij zijn. Dat is een belangrijke stap, maar daarmee zijn we niet van de files af. Aanvullend zullen we moeten inzetten op de modal shift naar alternatieve vervoersmodi. Dat zien we als onze nieuwe pioniersrol,” besluit Michiel Alferink.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.