NL | FR | LU
Peoplesphere

Nieuwe technologieën als een troef om eetgewoonten te verbeteren?

Sinds 2012 voert Edenred de FOOD-barometer op Europese schaal uit om de behoeften van werknemers te begrijpen en het aanbod van restaurants af te stemmen op meer evenwichtige maaltijden. Op basis van de evoluties die in de afgelopen jaren zijn waargenomen, blijkt dat er een echte bewustwording plaatsvindt van de voordelen van een evenwichtige voeding, zowel aan de vraag- als de aanbodzijde. In de editie van 2017 van de barometer werd bijzondere aandacht besteed aan de middelen die worden aangewend om deze veranderingen in voedingsgewoonten te vergemakkelijken en in het bijzonder aan de rol die nieuwe technologieën zouden kunnen spelen.

De resultaten van de FOOD-barometer voor België bevestigen dat de Belg een goede leerling is in Europa op het vlak van gezond eten. Edenred heeft de resultaten gepubliceerd van zijn jaarlijkse Europese FOOD-barometer (FOOD – Fighting Obesity through Offer and Demand – Bestrijding van obesitas via vraag en aanbod). Voor deze vijfde editie interviewde Edenred meer dan 20.000 werknemers, bijna tweemaal zoveel als in 2016, en bijna 1.300 restaurateurs in 8 Europese landen, waaronder België. Deze jaarlijkse enquête richt zich op de lunchgewoontes van werknemers. Ze toont aan dat werknemers en restauranthouders in de loop der jaren steeds meer aandacht zijn gaan besteden aan het voedingsevenwicht van hun lunch en dat de Belg nog steeds gehecht is aan zijn ‘boterhammendoos’.

70% van de Belgen neemt een lunchpauze.

De lunchpauze is een goed ingeburgerde gewoonte in het dagelijks leven van de Belgische werknemers, aangezien 69,7% van de ondervraagde werknemers zegt dat ze elke dag een lunchpauze neemt, terwijl 25% ‘soms of dikwijls’ tijdens de middag een pauze neemt om te eten. Anderzijds zegt 5% van de Belgische respondenten dat ze nooit een lunchpauze nemen of dat ze tijdens hun werkdag geen pauze hebben.

Bovendien blijft de aandacht voor de voedingswaarde van de middagmalen voor drie op de vier Belgische werknemers (73%) een belangrijk criterium voor de keuze van een restaurant. Het criterium dat bepaalt waar werknemers hun lunch eten, is nog steeds de nabijheid bij de werkplek (82,3%) en de snelheid van de bediening (82,4%).

Het is duidelijk dat de Belg trouw blijft aan zijn ‘boterhammendoos’. Meer dan de helft van de Belgische werknemers (55,8%) brengt thuisbereid voedsel mee, terwijl één op de vijf (20,4%) werknemers een broodje eet. Slechts 9,9% van de respondenten neemt de tijd om tijdens de lunchpauze van een gerecht of een volledige maaltijd te genieten.

Uit deze studie blijkt ook dat de Belgische werknemer er de voorkeur aan geeft om op zijn werkplek te blijven eten: meer dan de helft van de respondenten (56,4%) eet zijn maaltijden in de gemeenschappelijke personeelsruimte en een kwart (25,6%) eet aan zijn bureau. Slechts 3,5% van de Belgen keert terug naar huis om te lunchen, terwijl 4,2% naar een restaurant buiten de werkplek gaat.

Nieuwe technologieën, bondgenoten voor een gezonde voeding

Bijna één op de vier Belgische werknemers (41,5%) denkt dat nieuwe technologieën hen zouden kunnen helpen om gezondere eetgewoonten aan te nemen, terwijl 17% het nut er niet van inziet. De restauranthouders blijken meer visionair te zijn: 56% van hen is van mening dat nieuwe technologieën nuttig kunnen zijn om doeltreffender in te spelen op de vraag van hun klanten naar evenwichtige voeding. Belgische professionals zien de nieuwe technologieën als een waardevol instrument om gezonde en evenwichtige maaltijden aan te bieden. Ongeveer één op de tien (9,2%) restauranthouders is het niet eens met deze bewering.

Wanneer de respondenten kijken naar het type technologie dat het meest geschikt is om hen aan te moedigen om gezondere eetgewoonten aan te nemen, dan kiest de Belg voor mobiele toepassingen. Bijna één op de vier (38,6%) deelnemers maakt gebruik van een mobiele toepassing die evenwichtige recepten en tips over gezonde voeding biedt. Applicaties die de inname van calorieën en voedingsstoffen berekenen komen op de tweede plaats (32,1%), gevolgd door diegene die de ideale porties van een bepaalde schotel bepalen als onderdeel van een evenwichtige voeding.

“Nieuwe technologieën en in het bijzonder mobiele toepassingen zijn een bron van informatie en educatieve hulpmiddelen en bieden veelbelovende vooruitzichten om een evenwichtige voeding te bevorderen. De editie van de FOOD-barometer dit jaar laat zien dat het informeren van werknemers en restauranthouders een belangrijke hefboom is om gezondere eetgewoonten tijdens de werkdag te stimuleren”, benadrukt Kelly Govaert, verantwoordelijke voor het FOOD-programma bij Edenred in België.

Steeds meer betrokken restauranthouders

De restauranthouders bevestigen de grote belangstelling van hun klanten voor een aanbod van gezonde maaltijden in de loop der jaren, aangezien een toenemend deel van hen onderstreept dat de vraag naar evenwichtige maaltijden is toegenomen.

Tussen 2012 en 2016 steeg het aandeel van de restauranthouders die een stijging van de vraag naar evenwichtige maaltijden waarnemen met bijna 20 procentpunten (van 17% in 2012 naar 36% in 2016). In 2017 is dit percentage licht gedaald, maar het blijft toch nog steeds aanzienlijk (30%). Tegelijkertijd meldt slechts een zeer klein deel (ongeveer 2-3% per jaar, behalve in 2013, toen het percentage 9% bedroeg) een daling van de vraag naar evenwichtige maaltijden, wat het idee versterkt dat de klanten steeds meer de voorkeur geven aan gezonde voeding.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.