NL | FR | LU
Peoplesphere

Onbenutte loonoptimalisatiemogelijkheden om de loonkost te verlagen

Weinig bedrijven benutten vandaag alle loonoptimalisatiemogelijkheden om de loonkost te verlagen. Zo heeft slechts 1 op 5 organisaties een structureel fiscaal optimalisatiebeleid en werkt maar 15% met flexibele verloning, ook gekend als ‘cafetariaplan’. Hoewel meer dan 80% ‘welzijn’ of ‘well-being’ als cruciaal werkpunt ervaart, vertaalt zich dit nog niet overal in actieve communicatie of acties. Wie echter meer dan 3% van het HR-budget investeert in acties rond well-being, ziet sneller een positief effect.

Via een online bevraging eind 2015 bij HR directors en managers van 130 verschillende Belgische bedrijven in diverse sectoren onderzochten Attentia en Vlerick Business School de maturiteit van het beleid rond verloning en well-being, en dat op 3 niveaus:
– de basis: is er een correcte naleving van de wettelijke verplichtingen?;
– de optimalisatiemogelijkheden en andere manieren om het beleid te verbeteren, via bijvoorbeeld benchmarking;
– het strategisch niveau: is er een duidelijk beleid rond verloning en well-being om het werknemersengagement te verhogen, en ligt dat beleid volledig in lijn met de bedrijfsstrategie?

Optimalisaties in verloningsbeleid onderbenut

De meerderheid van de HR-verantwoordelijken is ervan overtuigd wettelijk in orde te zijn of over voldoende kennis inzake verloningsbeleid te beschikken.
In het onderzoek valt op dat: “de meeste organisaties de verloningsprocessen samen met een externe partner beheren. Ongeveer 65% van de bedrijven besteedt dit (gedeeltelijk) uit. Langs de andere kant zien we dat optimalisatie door interne of externe benchmarking, een functieclassificatiesysteem, automatisatie en efficiëntie, fiscale optimalisatie en flexibele verloningsplannen nog onderbenut is, zelfs bij grote bedrijven. Dat is verrassend, zeker in België waar de loonkost zeer hoog is, gezien het positief effect van optimalisaties op de bedrijfswinstgevendheid, de concurrentiepositie en de mogelijkheid om werknemers beter te verlonen.”
Ook strategisch zijn er nog hefbomen: hoewel 65% een uitgeschreven beleid heeft, zijn er weinig maatregelen die de bedrijfsstrategie ondersteunen of die via KPI’s of via een HR-dashboard opgevolgd worden.

Investeringen in welzijn werpen vruchten af

Positief is dat meer dan 80% van de ondervraagden welzijn een belangrijk aandachtspunt vindt. Sinds de nieuwe wet van september 2014 is er verhoogde aandacht voor psychosociale risico’s. Toch geeft de helft van de bedrijven aan niet helemaal zeker te zijn of ze in orde zijn met de wettelijke verplichtingen. Actieve gezondheidspromotie gebeurt vooral voor lichamelijk welzijn, minder voor mentaal of emotioneel welzijn en uit zich nog te weinig in interne bedrijfscommunicatie of systematische opvolging van de impact van de acties. 70% meet de ROI van welzijnsinitiatieven (nog) niet. Twee derde van wie dat wel opvolgt, ziet een positieve impact. Investeringen in welzijn werpen dus vruchten af, zeker voor wie meer dan 3% van het HR-budget investeert in acties. Bij 15% van de ondervraagde bedrijven lopen de investeringen op tot meer dan 5% van het HR-budget.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.