NL | FR | LU
Peoplesphere

Ondanks recordaantal langdurig zieken, meer dan vier op de tien bedrijven hebben geen zicht op verzuimcijfers.

Ruim vier op de tien bedrijven in ons land (43%) hebben geen zicht op de eigen verzuimcijfers. Dat zijn er bijna dubbel zoveel als drie jaar geleden, toen goed een kwart (24%) aangaf verzuim niet op te volgen. Opmerkelijk: ondanks het recordaantal langdurig zieken in ons land, ziet een derde van de werkgevers zelfs geen nut in het opvolgen van verzuim. Meer dan zeven op de tien bedrijfsleiders blijken niet te weten wat het verzuim aan hun onderneming kost. Dat alles blijkt uit onderzoek in opdracht van specialist in preventie en welzijn Mensura bij meer dan 570 bedrijven en bij 1355 werknemers.

Drie jaar geleden gaf een kwart van de Belgische bedrijven (24%) toe dat ze de vinger niet aan de pols houden als het over verzuimcijfers gaat. Nu, drie jaar later, is dat aantal spectaculair toegenomen: meer dan vier op de tien bedrijven (43%) volgen de verzuimcijfers in hun onderneming niet op. Bij de kleinste bedrijven in ons land gaat het zelfs om de helft (50%). Zij weten met andere woorden niet hoe vaak hun werknemers ziek zijn, hoe lang ze gemiddeld ziek zijn en hoeveel dagen zonder verzuim hun onderneming telt.

Meer nog: één op de drie bedrijven die het verzuim niet opvolgen, geeft aan dat ze er het nut niet van inzien. Nog eens 15% vindt het te arbeidsintensief. Dat is opmerkelijk, aangezien de helft van de bedrijfsleiders aangeeft dat afwezigheden door ziekte storend zijn voor de goede werking van hun organisatie. En ook bijna zes op de tien werknemers (59%) vinden het vervelend wanneer ze moeten inspringen voor collega’s die uitgevallen zijn.

Bart Teuwen, verzuimexpert bij Mensura: “De huidige verzuimaanpak in veel organisaties is louter reactief. Er wordt pas actie ondernomen wanneer er boetes dreigen. Zo’n aanpak schiet tekort om verzuim effectief te beheersen. Dat zorgt voor druk op planning, productie en het mentale welzijn van collega’s die moeten bijspringen. Kort verzuim kan bovendien een voorspellende indicator zijn voor mogelijk langdurige arbeidsongeschiktheid, wat nog ontwrichtender is. Verzuimdata zijn daarom essentieel om de juiste maatregelen te kunnen nemen. Is bijvoorbeeld kort verzuim het voornaamste probleem, dan vergt dat een andere aanpak dan langdurig verzuim. Nauwkeurige verzuimgegevens helpen organisaties om leidinggevenden en medewerkers te sensibiliseren rond de impact van verzuim en tot actie over te gaan. Dat is nodig, want uit ons onderzoek blijkt dat heel wat leidinggevenden – vooral in de kleinere ondernemingen – niet opgeleid zijn om met ziekteverzuim in hun team om te gaan of over tools beschikken om verzuim inzichtelijk te maken en op te volgen.”

Kost is blinde vlek

Het meest recente ziekteverzuimrapport van SD Worx toonde aan dat de gemiddelde kost van zieke werknemers de voorbije jaren met zo’n 30% gestegen is, tot iets meer dan 1.500 euro per persoon per jaar. En dan gaat het enkel nog maar over kort verzuim (afwezigheid van minder dan 1 maand). Opvallend: meer dan zeven op de tien bedrijfsleiders weten helemaal niet hoeveel het ziekteverzuim jaarlijks aan hun onderneming kost.

“Voor veel bedrijven blijft de exacte kostprijs van ziekteverzuim een blinde vlek. Vaak wordt ziekteverzuim gezien als iets abstracts of moeilijk meetbaar. Naast het directe productiviteitsverlies van de zieke werknemer, die je ook tijdens ziekte moet blijven doorbetalen, is er ook indirecte impact. Eigenlijk zou je de geschatte verzuimkost van 1.500 euro per jaar per werknemer nog eens maal 2,5 moeten doen om de werkelijke kost van ziekteverzuim in een onderneming te kennen”, aldus Bart Teuwen. “Nooit waren er meer langdurig zieken in ons land, wat de maatschappij zo’n 11 miljard euro per jaar kost. Toch doen die cijfers geen grote alarmbellen afgaan in heel wat bedrijven. De programma’s van een groot deel van de partijen die nu aan zet zijn liegen er nochtans niet om: van overheidswege zal er meer druk komen om langdurige ziekte te voorkomen of via re-integratie terug aan de slag te krijgen. Het vrijblijvende karakter van re-integratie zal zowel voor werkgever als werknemer afnemen. Bedrijven wachten maar beter niet af en pakken verzuim beter bij de wortel aan.”

 

Bron: de resultaten komen uit het grote verzuimonderzoek dat onderzoekbureau Indiville in opdracht van Mensura afnam bij 1355 Belgische werknemers en 571 werkgevers. De data van de werknemers en werkgevers werden gewogen om representatief te zijn voor België naar statuut, leeftijd, geslacht, taal en sector. De bevraging liep in mei 2024.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.