NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘verzuim’

Ondanks recordaantal langdurig zieken, meer dan vier op de tien bedrijven hebben geen zicht op verzuimcijfers.

Ruim vier op de tien bedrijven in ons land (43%) hebben geen zicht op de eigen verzuimcijfers. Dat zijn er bijna dubbel zoveel als drie jaar geleden, toen goed een kwart (24%) aangaf verzuim niet op te volgen. Opmerkelijk: ondanks het recordaantal langdurig zieken in ons land, ziet een derde van de werkgevers zelfs geen nut in het opvolgen van verzuim. Meer dan zeven op de tien bedrijfsleiders blijken niet te weten wat het verzuim aan hun onderneming kost. Dat alles blijkt uit onderzoek in opdracht van specialist in preventie en welzijn Mensura bij meer dan 570 bedrijven en bij 1355 werknemers. Lezen

Mantelzorgbeleid op het werk zorgt voor minder ziekteverzuim en personeelsverloop.

Eén op de vijf werknemers is mantelzorger. Naast hun job, die voor hen belangrijk is en hun veerkracht vergroot, nemen zij diverse zorg- en ondersteunende taken op. De druk op de schouders van werkende mantelzorgers valt echter niet te onderschatten. ​ Mantelzorgers die onvoldoende steun ervaren, geraken overbelast en worden ziek. Zo wordt de kost van het ziekteverzuim bij mantelzorgers geschat op 0,6 miljoen euro per dag, of 219 miljoen euro op jaarbasis. Nochtans willen mantelzorgers graag aan de slag blijven. Lezen

Twee op de vijf vrouwen heeft stress om zich ziek te melden.

Maar liefst 46% van de werknemers zal zich niet ziekmelden terwijl hij of zij wel ziek is uit angst om collega’s teleur te stellen. Daarbij meldt 43% zich niet omdat hij of zij van mening is dat het werk niet kan worden overgenomen. Opvallend is dat met name vrouwen zich schuldiger voelen om zich ziek te melden dan mannen. Lezen

Het totale ziektepercentage in de dienstenchequesector steeg in 2023 tot 20,2%: een op vijf werkers uit door ziekte.

Het ziektepercentage in de dienstenchequesector (PC 322.01) bereikte in 2023 een recordhoogte van 20,2%. Vooral opvallend is het langdurig ziekteverzuim onder dienstenchequewerkers: 10,4% van hen was op een gemiddelde werkdag al langer dan een jaar ziek afwezig van het werk. Dit betekent een stijging met 13,6% ten opzichte van 2022. Deze cijfers liggen gevoelig hoger dan het algemene ziektepercentage in België (8,2% in 2023) en het algemene langdurig ziektepercentage (3,3% in 2023). Lezen

Onderzoek werknemerswelzijn en bedrijfssucces toont de verbanden tussen absenteïsme en prestaties, waarbij het specifieke bedrijfskenmerken identificeert die het risico op burn-out beïnvloeden.

Een nieuw onderzoek bij 48.564 bedrijven in België door Securex en GraydonCreditsafe legt – op basis van reële bedrijfsdata – verbanden bloot tussen de financiële gezondheid van een bedrijf en langdurig absenteïsme en burn-outrisico. Zo leiden verloop, kort en langdurig absenteïsme en flexibele contracten tot slechtere bedrijfsprestaties, en verklaren ze samen met de regio, de sector en het aantal werknemers bijna een vijfde van de productiviteit. Lezen

Onderzoek naar mentaal en fysiek welzijn van werknemers: 6 op de 10 kmo’s vragen ziektebriefje vanaf eerste dag afwezigheid.

In drie op de tien kmo’s (29%) is het ziekteverzuim het afgelopen jaar toegenomen. Dat zijn er beduidend meer dan waar het ziekteverzuim de voorbije twaalf maanden is afgenomen (11%). Het gros van de bedrijfsleiders zag het ziekteverzuim in de organisatie de voorbije maanden stabiliseren. In de meeste kmo’s blijft het ziektebriefje belangrijk. 64% van de bedrijven met minder dan 50 werknemers vraagt een ziektebriefje vanaf de eerste dag. Op vlak van mentaal welzijn, doen kmo’s ook heel wat inspanningen. Lezen

Langdurig en middellang ziekteverzuim op recordhoogte: onze bedrijven hebben 10% van hun werktijd verloren.

Het voorbije jaar 2023 zette de stijging van het ziekteverzuim in ons land zich voort. Alles samen waren Belgische medewerkers bijna 10% van de werktijd afwezig door ziekte. Dat blijkt uit een analyse van HR- en Well-beingexpert Attentia. Zowel het middellang ziekteverzuim van meer dan één maand, als het langdurig verzuim van meer dan één jaar bereikten in 2023 een nieuwe recordhoogte. Ook het kort ziekteverzuim (minder dan één maand) lag vorig jaar hoger dan tijdens de coronaperiode, maar lager dan in 2022. Lezen

Nieuw onderzoek wijst uit: Long Covid minder grote impact op langdurig ziekteverzuim dan voorspeld.

Long Covid veroorzaakt veel minder langdurig ziekteverzuim dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van externe preventiedienst IDEWE, in samenwerking met HR-dienstenbedrijf Acerta, KU Leuven en Universiteit Hasselt, bij zo’n 3.000 werknemers die een infectie (corona en andere infectieziektes) doormaakten. In slechts 1,4% van de gevallen hield een corona-infectie werknemers langer dan twaalf weken van het werk. Lezen

Afwezigheden door ziekte op het werk in november hoger dan vorig jaar… Is de piek van kortverzuim achter de rug?

Ongeveer een op zeven werknemers was in november minimum 1 dag ziek. In november 2023 zijn in de privésector in België gemiddeld 3,19 dagen op 100 verloren gegaan door kortdurende ziekte (van minder dan 30 dagen). Dit is 10% hoger dan in 2022, maar lager dan in 2021. De cijfers liggen ook lager dan vorige maand; net zoals vorig jaar lag de piek van kortverzuim in oktober (3,94%) en februari (3,98%). In combinatie met het middellang ziekteverzuim verloren Belgische werkgevers gemiddeld 6,23 dagen op 100 te werken dagen. Lezen

Opinie – Nieuwe re-integratievoorstellen missen focus en samenhang

Verzuimexpert Bart Teuwen (Mensura group) vreest dat het opbod aan initiatieven rond re-integratie te veel los zand is en inhoudelijk minstens deels de bal misslaat. Bijkomende ondersteuning en opvolging wordt best zo dicht mogelijk bij de werkvloer georganiseerd. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.