NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘verzuim’

Kort ziekteverzuim in Belgische bedrijven met 5 % gedaald ondanks afschaffing ziektebriefje één dag.

De afschaffing van het ziektebriefje voor één dag zorgt niet voor meer ziekteverzuim. Integendeel: in het eerste kwartaal van 2023 is het kort ziekteverzuim in de Belgische bedrijven met 5 % afgenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De keerzijde van de medaille: de afgelopen maanden waren in totaal wel meer werknemers exact één dag ziek. “Werknemers gaan na hun dag afwezigheid vaker meteen terug aan het werk, terwijl ze met een ziektebriefje meestal enkele dagen langer thuis zouden zitten”, aldus Acerta. Lezen

Langdurig absenteïsme: afwezigheden door psychische problemen stegen laatste drie jaar met 18,5%.

Op de Belgische arbeidsmarkt blijft de langetermijntrend van langdurig absenteïsme stijgend. Hoewel er in 2022 een lichte daling was, was dagelijks 3,18% van de werknemers al langer dan een jaar ziek thuis, wat nog steeds hoger is dan de 3,01% in 2019. Uit een onderzoek van Securex op basis van salarisgegevens van ruim 200.000 werknemers in België, blijkt ook dat zowel het korte ziektepercentage als de ziektefrequentie historisch hoog zijn, met stijgingen van respectievelijk 21% en 16% sinds 2019 tot 2,70% en 1,31 keer in 2022. Lezen

Opinie – Zijn boetes voor te veel langdurig zieken op de payroll een goed idee?

Zo’n 500 bedrijven hebben een aanmaningsbrief gekregen omdat ze te veel langdurig zieken in dienst hebben. Omdat het aantal langdurig zieken een stuk hoger ligt dan bij sectorgenoten, riskeren ze aanzienlijke boetes die kunnen oplopen tot 2,5 procent van de totale loonmassa. Sancties kunnen een deel van de oplossing zijn, maar zonder flankerend beleid schieten die hun doel voorbij. Er is nood aan een evenwichtigere aanpak van sancties en stimuli om tot duurzame verandering te leiden. Lezen

Ziekteverzuim stijgt naar nieuw record in 2022 – grootste stijging in Vlaams-Brabant en Brussel.

Werkgevers in Vlaams-Brabant en Brussel scoren samen met West-Vlaanderen het best op het vlak van kortverzuim (< 1 maand) en middellang verzuim (1 maand -1 jaar). Toch stijgt het ziekteverzuim overal in België in 2022. In Vlaams-Brabant en Brussel is de stijging het grootst. Lezen

Nog nooit zo veel ambtenaren die zich geen enkele keer afwezig gemeld hebben

Hoe evolueerde de ziekteafwezigheid van federale ambtenaren de voorbije jaren? In recente publicatie blikt Medex terug op de ziekteafwezigheid van federale ambtenaren in 2020 en 2021. De COVID-19-pandemie heeft namelijk een sterke invloed uitgeoefend, zowel op de afwezigheidscijfers, de medische oorzaken als de werking van Medex. Lezen

Minder ouderschapsverlof en tijdelijke werkloosheid, meer ziekteverlof in eerste helft van 2022: de totaal gepresteerde werktijd ligt momenteel op 78,8%.

Aantal gewerkte uren in Belgische ondernemingen voor het eerst opnieuw bijna op niveau van vóór corona. Bijna 80 procent van alle werkbare uren in het Belgische bedrijfsleven is in de eerste helft van dit jaar effectief gepresteerd. Ouderschapsverlof en andere vormen van tijdskrediet zijn dit jaar duidelijk minder populair dan de voorbije jaren. De opname van vakantiedagen zit nagenoeg op het niveau van 2019. Het ziekteverzuim is een stuk hoger in vergelijking met de voorbije twee jaar. Lezen

Opiniestuk – ‘Een ziektemelding is het moment voor gesprek over inzetbaarheid’.

Het einde van de zomer betekent de intrede van de laatste drie werkmaanden van het jaar. Traditioneel is dat vaak een uitdagende periode voor werkgever en werknemer. In zo’n periode is het nog belangrijker om verzuim op een alternatieve en ruimdenkende manier te bekijken. Dat het ziekteverzuim piekt, is al lang geen geheim meer en dat verdient de komende maanden nog meer aandacht. Lezen

60% van bedrijven met meer dan vijftig werknemers blijft resoluut tegen de afschaffing van het ziektebriefje bij één dag ziekteafwezigheid.

Belgische werkgevers staan kritisch tegenover de aangekondigde maatregel rond afschaffing van ziektebriefjes voor één ziektedag. Bijna 6 op de 10 (55,8%) bedrijven van meer dan vijftig werknemers, waarop de maatregel betrekking heeft, is resoluut tegen de maatregel. Algemeen menen 3 op 4 (76%) werkgevers dat de afschaffing zal leiden tot meer korte afwezigheden. Dat blijkt uit een brede werkgeversbevraging van Securex. Bovendien blijkt dat de invoering van de nieuwe maatregel voor een radicale verandering zal zorgen gezien meer dan 8 op 10 (83,5%) van de betrokken grotere bedrijven momenteel altijd een ziektebriefje vraagt bij één ziektedag. Lezen

Korte en middellange afwezigheden op hoogste niveau sinds begin van corona: een stijging van 28% en 44% in vergelijking met 2021.

Afwezigheid van Belgische werknemers door ziekte korter dan een maand bereikte in het tweede kwartaal van dit jaar een niveau van 2,54%, een stijging van 28,1% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ook afwezigheid wegens ziekte voor een periode tussen een maand en een jaar schoot in deze eerste jaarhelft de hoogte in met een stijging van 44,8% in vergelijking met de eerste helft van 2021. In beide gevallen is de stijging groter bij bedienden dan bij arbeiders. Lezen

De gevaarlijke trend van ‘presenteïsme’ is met 41% toegenomen sinds de coronaviruspandemie.

Het aantal werknemers dat altijd doorwerkt ondanks ziekte was met de helft gedaald tussen 2014 en 2019 (van 20,2% tot 10%), maar steeg in 2021 met 41% tot 14,2%. Er bestaat een duidelijk verband tussen altijd doorwerken wanneer ziek en psychologische klachten en burn-out, motorische klachten of een combinatie van klachten. Steeds doorwerken bij ziekte wordt vaker gedaan door hoger opgeleiden, bedienden, in de privésector en in micro-ondernemingen tot vijf werknemers. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.