NL | FR | LU
Peoplesphere

Ook in Brussel een daling van de werkloosheid en de jeugdwerkloosheid op jaarbasis

Eind augustus telt het Brussels Gewest 102.973 niet-werkende werkzoekenden, dit betekent een daling van 8.656 personen (-7,8%) op jaarbasis. Op maandbasis noteren we een stijging van 1.345 personen (+1,3%). De algemene werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest bedraagt 18,8% tegenover 21,0% in de maand augustus 2014.

De jeugdwerkloosheid blijft verder dalen (de 27ste opeenvolgende daling) : we tellen 1.671 jonge werkzoekenden minder dan vorig jaar. Dit zorgt ervoor dat de jeugdwerkloosheidsgraad in augustus 2015 zakt naar 26,2% tegenover 28,6% het jaar voordien. Concreet gezien is het aantal jonge werkzoekenden in augustus 2015 op jaarbasis met 12,9% gedaald.

Evolutie van de werkloosheidsgraad

Eind augustus 2015 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 18,8% (18,3% voor de mannen en 19,2% voor de vrouwen). In augustus 2014 bedroeg de werkloosheidsgraad 21,0%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recent beschikbare gegevens omtrent de beroepsbevolking en houdt rekening met de laatste ontwikkelingen inzake de Brusselse werkgelegenheid. De beroepsbevolking werd berekend op basis van geactualiseerde gegevens van de Nationale Bank en de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van de gegevens van de Enquête naar de arbeidskrachten stellen we een stijging vast van de bevolking op beroepsactieve leeftijd in 2014 van 4,2% ten opzichte van vorig jaar (+0,3% voor België in het geheel).

Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden

Eind augustus 2015 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 102.973 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 8.656 personen (-7,8%) op jaarbasis. De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand augustus 11.216 personen (8.109 herinschrijvingen en 3.107 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 9.871 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 1.345 personen (+1,3%).

Het Brussels Gewest telt 71.109 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.596 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 26.268 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven. In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze WZ afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Er zijn 11.328 werkzoekenden jonger dan 25 jaar en 36.518 werkzoekenden die minder dan een jaar zijn ingeschreven.
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met -11,5%. Ook het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd daalde op jaarbasis (-457 personen, -7,5%). Het aantal andere NWWZ daarentegen steeg met +4,3% op jaarbasis. Deze toename wordt verklaard door de stijging van het aantal uitsluitingen van de uitkeringsgerechtigden (voornamelijk de beperking tot 3 jaar van de inschakelingsuitkering) maar ook door de meer en meer restrictieve voorwaarden om de inschakelingsuitkering te kunnen ontvangen. Een deel van de uitgesloten werklozen schrijven zich inderdaad in bij Actiris om recht te kunnen hebben op het leefloon bij de OCMW’s.

Op maandbasis stellen we een stijging vast van het aantal jonge NWWZ met 1.206 eenheden (+11,9%). Echter, op jaarbasis noteren we een daling van de jongerenwerkloosheid (met -1.671 NWWZ, ofwel -12,9%) in vergelijking met augustus 2014. De jeugdwerkloosheidsgraad is van 28,6% in augustus 2014 gedaald tot 26,2% in augustus 2015, wat dus een daling betekent van 2,4 punten ten opzichte van vorig jaar.

Evolutie van de werkaanbiedingen

In de loop van de maand augustus 2015 heeft Actiris in totaal 10.296 werkaanbiedingen ontvangen. Het gaat hier om het globale aantal werkaanbiedingen waaronder, behalve de rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen door Actiris, de werkaanbiedingen ontvangen via de Forem en de VDAB in het kader van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en nu ook de werkaanbiedingen ontvangen via intermediaire partnersites (momenteel via Jobat). Voortaan worden de werkaanbiedingen van de site Jobat automatisch geïntegreerd op de website van Actiris. Binnenkort zullen de aanbiedingen van andere jobsites ook worden toegevoegd. Het aantal werkaanbiedingen voor betrekkingen in het Brussels Gewest bedraagt 3.346.

In augustus 2015 kwamen 2.345 werkaanbiedingen rechtstreeks bij Actiris binnen. Dat is een stijging van 30 eenheden ten opzichte van de aanbiedingen die vorig jaar voor dezelfde maand werden ontvangen. We tellen 1.531 ingevulde werkaanbiedingen in de loop van de maand, wat overeenkomt met een stijging van 144 eenheden ten opzichte van het aantal ingevulde werkaanbiedingen vorig jaar. Tot slot, in augustus 2015 heeft Actiris 742 werkaanbiedingen ‘Select Actiris’ behandeld (dit wil zeggen gratis in voorselectie en in vooraanwerving toevertrouwd aan Actiris), ofwel een stijging van 4,7% ten opzichte van vorig jaar.

Lees ook het interview met Grégor Chapelle in Peoplesphere n°97! Abonneer u snel!

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.