NL | FR | LU
Peoplesphere

Op 31 oktober 2023 waren er 213.446 werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB.

De werkzoekendengraad, dat is de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk woonachtig in Vlaanderen ten opzichte van de Vlaamse beroepsbevolking, bedroeg 6,6%. Ter vergelijking: in oktober 2022 ging het om 5,7%.

De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag zijn gedaald met 2% ten opzichte van oktober 2022. Het aantal voormalig niet-beroepsactieve werkzoekenden is daarentegen fors toegenomen met 50%.2 Hierdoor is ook het totale aantal werkzoekenden zonder werk gestegen met 17%. Nog net iets minder dan de helft van de werkzoekenden zonder werk zijn werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag. De voormalig niet-beroepsactieve werkzoekenden staan voor 43%.

Naast de uitkeringsstatus kunnen we ook kijken naar de bemiddelingsstatus van de werkzoekenden zonder werk. In oktober was 79% in bemiddeling bij VDAB, terwijl 13% bezig was met een opleiding of voortraject. De overige 8% van de werkzoekenden was niet klaar voor werk en had nood aan specifieke dienstverlening buiten VDAB.

Ten opzichte van vorige maand is het aantal werkzoekenden zonder werk gedaald met iets meer dan 1.000 personen. De instroom in de maand oktober bedroeg ongeveer 25.500, terwijl de uitstroom bijna 27.000 was. Gebaseerd op de categorie van inschrijving was 37% van de instromers voorheen niet-beroepsactief. 76% van de uitstromers ging aan het werk.

Naast de werkzoekenden zonder werk, bereikt VDAB ook meer dan 73.000 werkende burgerklanten en bijna 15.000 studenten en anderen (figuur 1).1 Het aantal werkende burgerklanten daalde op jaarbasis met 4%. Het aantal studenten en anderen daalde maandenlang ten opzichte van dezelfde maand één jaar eerder. In oktober zien we een kentering en een lichte toename met 1%. Dit is toe te schrijven aan de nieuwe groep van (verplicht) ingeschreven burgers zonder dienstverlening van VDAB. Alle andere groepen van de studenten en anderen zijn gedaald.

 

Bron: VDAB

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.