NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘VDAB’

214.239 werkzoekenden zonder werk (WZW) ingeschreven bij VDAB, een stijging met 11% tegenover 2023.

Op 30 april 2024 waren 214.239 werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB. Dat is een stijging met 11% tegenover april 2023. Dit zijn vooral werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering, maar ook jongeren in hun beroepsinschakelingstijd, en werkzoekenden die voor hun inschrijving bij VDAB niet beroepsactief waren. Die laatste groep gaat over mensen met een leefloon, ziekte-uitkering of zonder uitkering. Lezen

Stijging met 10% van aantal werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB.

Op 31 maart 2024 waren 213.923 werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB. Dat is een stijging met 10% tegenover maart 2023. Dit zijn vooral werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering, maar ook jongeren in hun beroepsinschakelingstijd, en werkzoekenden die voor hun inschrijving bij VDAB niet beroepsactief waren. Die laatste groep gaat over mensen met een leefloon, ziekte-uitkering of zonder uitkering. Vanaf nu kan de indeling volgens uitkeringsstatus geraadpleegd worden in Arvastat. Lezen

Vlaamse sociale partners vragen beheersovereenkomst om VDAB wendbaar te laten inspelen op noden toekomstige arbeidsmarkt.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) beschikt over een goede, stevige basis om zich klaar te maken voor de toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt tegen 2030. Dat blijkt uit het Deloitte-rapport over VDAB dat Vlaams minister van Werk liet uitvoeren. De Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties die VDAB beheren willen de komende maanden samen met het management en de minister van Werk met de strategische kernaanbevelingen verder werken om van VDAB een wendbare en toekomstgerichte organisatie te maken. Lezen

Werkzoekendencijfers in Vlaanderen: de poule van potentiële kandidaten voor de vele vacatures wordt groter.

Op 29 februari 2024 waren 216.436 werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB. Dat is een stijging met 14% tegenover februari 2023. Dit zijn vooral werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering, maar ook jongeren in hun beroepsinschakelingstijd, en werkzoekenden die voor hun inschrijving bij VDAB niet beroepsactief waren. Die laatste groep gaat over mensen met een leefloon, ziekte-uitkering of zonder uitkering. Lezen

216.614 werkzoekenden zonder werk in januari, een stijging met 13% tegenover 2023.

Op 31 januari 2024 waren 216.614 werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB. Dit zijn vooral werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering, maar ook jongeren in hun beroepsinschakelingstijd, en werkzoekenden die voor hun inschrijving bij VDAB niet beroepsactief waren. Die laatste groep gaat over mensen met een leefloon, ziekte-uitkering of zonder uitkering. Lezen

VDAB en Federgon slaan de handen in elkaar en zetten met transitietrajecten in op duurzame inzetbaarheid.

Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, en VDAB slaan de handen in elkaar en gaan samenwerken om mensen na een ontslag via transitietrajecten te begeleiden naar een nieuwe job. Via een transitietraject kunnen werknemers met het oog op een duurzame instroom in een nieuwe job al tijdens hun opzeg van een nieuwe werkomgeving proeven. Lezen

210.585 werkzoekenden zonder werk (WZW) ingeschreven bij VDAB op 31 december 2023.

De werkzoekendencijfers van december 2023 zijn gepubliceerd door VDAB. Tegenover december 2022 is dit een stijging met 14%. De voormalig niet-beroepsactieve WZW namen het sterkst toe met 38%. De BIT-jongeren (+15%) en de overige WZW (+9%) stegen minder sterk. De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag daalden licht met 1%. Lezen

Aantal werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB ligt 15% hoger dan vorig jaar.

Op 30 november 2023 waren er 210.153 werkzoekenden zonder werk (WZW) ingeschreven bij VDAB. Dit aantal ligt 15% hoger dan vorig jaar. Meer specifiek zijn de voormalig niet-beroepsactieve WZW sterk toegenomen met 45%.1 De BIT-jongeren (+17%) en de overige WZW (+7%) zijn minder sterk gestegen. De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag zijn daarentegen gedaald met 2%. Lezen

Op 31 oktober 2023 waren er 213.446 werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB.

De werkzoekendengraad, dat is de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk woonachtig in Vlaanderen ten opzichte van de Vlaamse beroepsbevolking, bedroeg 6,6%. Ter vergelijking: in oktober 2022 ging het om 5,7%. Lezen

Aantal werkzoekenden met uitkeringen daalt verder in Vlaanderen.

Op 30 september 2023 bedroeg het aantal werkzoekenden zonder werk (WZW) 214.813. Ten opzichte van september vorig jaar is het aantal werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag gedaald met 3%. Het aantal voormalig niet-beroepsactieve werkzoekenden, dit is de groep zonder rechten op een werkloosheidsuitkering, is toegenomen met 55%. Hierdoor is ook het totale aantal WZW gestegen op jaarbasis (+17%). Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.