NL | FR | LU
Peoplesphere

Een op vijf Belgische bedrijven heeft weinig of geen informatie over zijn HRM- en personeelskosten.

Slechts een op vijf Belgische bedrijven heeft een beperkt zicht op de personeels- en HR-kosten. De efficiëntie van het personeel en de tevredenheid van de werknemers wordt bovendien bij bijna drie op tien Belgische bedrijven niet of nauwelijks gemonitord. Er is met andere woorden bij heel wat bedrijven nog ruimte om personeelszaken in kaart te brengen en eventueel verder te verfijnen.

Als HR- en payrolldienstverlener peilde SD Worx naar de mate waarin bedrijven over een volledig en gedetailleerd overzicht beschikken van hun loon- en HR-gerelateerde kosten. Uit dit onderzoek blijkt dat 26% van de bedrijven op Europees niveau geen of eerder een beperkt zicht heeft op de maandelijkse of jaarlijkse uitgaven voor loon- en HR-kosten.

In België (80%), Duitsland (83%), Nederland (82%), Ierland (81%) en het Verenigd Koninkrijk (80%) hebben meer dan 8 op 10 bedrijven een duidelijk zicht op wat ze besteden aan loonkosten en HR. In Frankrijk (56%) en Oostenrijk (59%) ligt dat percentage een stuk lager. “Het is een gemiste kans dat ongeveer een op vijf bedrijven niet grondig nagaat hoeveel het nu effectief aan personeelskosten uitgeeft“, zegt Cathy Geerts, Chief HR Officer bij SD Worx. “Door die gegevens te monitoren, kunnen we het beleid optimaal verfijnen. Bovendien worden pijnlijke vergissingen of inefficiënte beslissingen op die manier vermeden. België is al een goede leerling op dat vlak, maar er is nog ruimte voor verbetering van het humanresourcesmanagement en het personeelsbeheer.”

Bijzondere aandacht voor de totale loonkosten

Het onderzoek ging ook na welke aspecten van de personeels- en HR-kosten het best gekend zijn door de bedrijven. In België blijkt dat 81% de totale loonkosten van de werknemers onder de loep neemt en dat 72% ook het volledige kostenplaatje voor de tewerkstelling bekijkt. Slechts 39% van de ondervraagde Belgische bedrijven volgt de kosten van het sociale overleg (vakbonden e.d.) op de voet.

“Het nauwkeurig monitoren van gegevens zoals loon- en HR-kosten is de noodzakelijke basis om zinvol aan de slag te kunnen met HR analytics”, legt Cathy Geerts uit. “Dit laat bedrijven toe om een beter inzicht te krijgen in het beleid en het eventueel aan te passen, in het belang van zowel de werknemers als de werkgever. Zeker in de huidige tijd is het van groot belang om voorbereid te zijn op onverwachte wendingen, zoals een plotse afname in de klantenvraag en economische vereisten.”

67% ziet toe op de efficiëntie van het personeel

SD Worx onderzocht ook in hoeverre bedrijven op Europees niveau nagaan hoe hoog de efficiëntie is van hun HR-dienst en hun personeel. In België gaf 33% van de bedrijven aan dat ze hier geen of zeer beperkt zicht op hebben, terwijl 67% dat wel goed tot erg goed in de gaten houdt. Op Europees niveau monitoren vooral bedrijven in Ierland (82%) en in het Verenigd Koninkrijk (77%) dit grondig. In Nederland (75%) en Duitsland (73%) geven drie op vier bedrijven aan hiervan op de hoogte te zijn. Oostenrijk (41%) daarentegen kent het hoogste aantal bedrijven dat geen of weinig inzicht heeft in de efficiëntie. Ook in Frankrijk (34%), Zwitserland (33%) en België blijkt een op drie bedrijven niet of slechts in geringe mate op de hoogte van de efficiëntie van het personeel.

Een op drie bedrijven op drie toetst tevredenheid werknemers niet af

Naast de kosten en het rendement van werknemers houden bijna twee op drie Belgische bedrijven in het oog in welke mate hun medewerkers tevreden zijn over de diverse aspecten van hun job. Een iets hoger percentage van de werkgevers doet dit in het Verenigd Koninkrijk (71%) en Zwitserland (70%). Frankrijk (59%) en Duitsland (63%) onderzoeken dit minder.

“Heel wat bedrijven zijn erg gericht op de kosten en het rendement, maar die twee aspecten zijn ook onlosmakelijk verbonden met de tevredenheid van het menselijke kapitaal. Dit is een kant van het bedrijfsverhaal die zeker niet over het hoofd gezien mag worden. Bedrijven die daarop inspelen met programma’s rond tevredenheid en engagement, doen er goed aan om te meten of die ook aanslaan. Dat is nochtans iets wat vandaag bij 34,4% van de bedrijven nog niet gebeurt”, besluit Cathy Geerts.

 

Bron : SD Worx liet een onderzoek uitvoeren door marktonderzoeksbureau Ipsos. Aan de hand van een reeks meerkeuzevragen bij in totaal 1.382 werkgevers uit acht landen werd gepeild naar de gevolgen van de pandemie voor hun bedrijf. Het onderzoek vond plaats in de volgende landen (met telkens het aantal bevraagde bedrijven): België (140), Duitsland (201), Frankrijk (220), Ierland (118), Nederland (209), Oostenrijk (128), Verenigd Koninkrijk (233) en Zwitserland (133). Aan het onderzoek namen zowel kleinere als grotere Aan het onderzoek namen bedrijven van alle omvang deel, uit verschillende sectoren. De resultaten zijn gezien de aantallen voor 95% waarheidsgetrouw.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.