NL | FR | LU
Peoplesphere

Opnieuw meer opgenomen vakantiedagen na historisch lage cijfers in maart, april, mei en juni.

Voor het eerst sinds de start van de crisis neemt de Belg terug meer wettelijke vakantiedagen op. Dat blijkt uit cijfers van de Employment Tracker van SD Worx. Het percentage wettelijke vakantie ligt in juli 2020 ongeveer op hetzelfde niveau als juli 2019. Een positieve evolutie, want de afgelopen maanden zag SD Worx de opgenomen vakantiedagen veel lager liggen dan normaal. En dat kan op termijn een uitdaging worden.

Terwijl de werknemers tot nu toe minder vrije dagen hadden genomen in 2020 dan in 2019, blijft de maand juli vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Bart Pollentier, directeur van het kenniscentrum bij SD Worx, bevestigt: “Zoals verwacht werden er wettelijke vakantiedagen, die in 2020 lang werden uitgesteld door de medewerkers opgenomen. Het was een zware periode voor zij die wachtten op de zomervakantie om zich eindelijk te kunnen ontspannen. Van april tot juni zaten we fors onder de gemiddelden die we in voorgaande jaren hadden gezien.”

Het percentage geregistreerde vakantiedagen ten opzichte van het totale aantal theoretische werkdagen is in de maand juli 2020 logischerwijs aanzienlijk gestegen ten opzichte van de cijfers van de voorgaande maanden. Voor zowel de bedienden (21%) als de arbeiders (22%) was het percentage wettelijke vakantiedagen in juli 2020 bijna gelijk aan de cijfers van juli 2019.

Uitstel van vakantie

SD Worx stelt vast dat er dit jaar nog een groot aantal wettelijke vakantiedagen moeten worden genomen. Als we dieper inzoomen op de cijfers, dan zien we dat bijvoorbeeld in de maand april, traditioneel een populaire maand voor verlof dankzij de paasvakantie, het aantal opgenomen vakantiedagen 32% lager lag dan vorig jaar.

Ter herinnering: alle werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen vóór 31 december van het lopende jaar opnemen. Het overdragen van deze verlofdagen naar een later jaar is niet toegestaan.

Volgens een strikte toepassing van de wet kan een werknemer zelfs zijn of haar wettelijke vakantiedagen verliezen als hij of zij deze niet voor het einde van het jaar opneemt. Ook is het een werknemer verboden om af te zien van de jaarlijkse vakantie waar hij of zij recht op heeft. Bovendien kan de werkgever een administratieve boete krijgen als hij de wet overtreedt. Als werkgever zorgt u er dus voor dat uw werknemers al hun vakantiedagen voor het einde van 2020 verbruiken.

Historisch laag percentage kort ziekteverzuim

Sinds de coronacrisis is het kort ziekteverzuim (minder dan een maand) historisch laag. Het aantal geregistreerde gevallen wegens COVID-19 bleef pieken in juli en augustus. Die trend vertaalt zich niet in aantal geregistreerde gevallen van kortdurend ziekteverzuim. Voor arbeiders is het stabiel gebleven op 2,37% in juni en 2,27% in juli. Bij bediendes was er zelfs sprake van een lichte daling van 1,69% naar 1,49%. Beide percentages liggen gemiddeld 0,4% lager dan het normale gemiddelde van vorig jaar. Net als in mei heeft de verstrenging van de maatregelen om een tweede golf te minimaliseren geleid tot de laagste verzuimcijfers in jaren.

Bart Pollentier, directeur van het kenniscentrum bij SD Worx besluit : “We stellen vast dat veel onze meest recente gegevens opnieuw in de buurt komen van situatie voor de coronacrisis en soms zelfs positiever zijn, zoals het ziekteverzuim op korte termijn. Maar deze cijfers geven mogelijks een vertekend beeld, want veel sectoren verkeren nog steeds in grote moeilijkheden.”

 

Bron : “SD Worx Employment Tracker” – Deze tracker biedt een overzicht van het percentage ‘gewerkte dagen’, absenteïsme, tijdelijke werkloosheid en opname van wettelijike vakantiedagen. Op die manier schetst SD Worx een relevant beeld van de meest getroffen en meest actieve sectoren en regio’s. Dit gebeurt op basis van loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna 1 miljoen Belgische werknemers, waarvan één derde arbeiders en twee derde bedienden, actief in allerlei sectoren en bedrijven van verschillende omvang. Het betreft werknemers van meer dan 18 jaar die minstens 6 maand in dienst zijn. Deze resultaten geven een duidelijke trend weer bij de werkgevers in de privésector.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.