NL | FR | LU
Peoplesphere

Overdracht van personeelsleden van de Federale Diensten naar de deelstaten.

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Financiën Alexander De Croo en minister van Sociale Zaken Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Vlaams Gewest en van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Zoals voorzien door de bijzondere wet van 16 januari 1989 over de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, heeft het Vlaams Gewest beslist om vanaf 1 januari 2019 zelf in te staan voor de dienst van de belastingen op spelen en weddenschappen, de belasting op de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken. Het gewest heeft ook beslist om het betrokken personeel van de FOD Financiën over te nemen.

Het ontwerp regelt de overdracht van de medewerkers van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, en van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de FOD Financiën naar de overheid van het Vlaams Gewest.

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die zorgen voor de overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

De personeelsleden, die in de verschillende regionale betaalbureaus werken, worden ambtshalve overgedragen naar de Gemeenschap of het Gewest bevoegd voor het betrokken betaalbureau. De overige personeelsleden worden ambtshalve naar de Vlaamse Gemeenschap of het Waals Gewest overgedragen in functie van hun taalrol. De overdracht van personeelsleden aan de Duitstalige Gemeenschap gebeurt op basis van een dienstorder en volgens een voorrangsregeling.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron : FOD Kanselarij van de Eerste Minister

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.