NL | FR | LU
Peoplesphere

Pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk in de ondernemingen: start van de tweede cyclus op 1 juni 2019.

De tweede cyclus voor de indiening van subsidieaanvragen in het kader van de pilootprojecten om de burn-outproblematiek in de ondernemingen aan te pakken, gaat van start op 1 juni 2019.

Ter herinnering, die pilootprojecten zijn een initiatief van de sociale partners dat tot stand kwam in het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 en in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Ze zijn bedoeld om een operationele aanpak uit te werken die is aangepast aan de arbeidswereld, die met verschillende aspecten rekening houdt om de primaire preventie te ontwikkelen en zo het optreden van burn-out te vermijden, door performante en werkbare arbeidsorganisaties aan te moedigen die de motivatie van de werknemers kunnen bevorderen en versterken.

Vanaf 1 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 kunnen ondernemingen en sectoren online subsidieaanvragen indienen via de website van de Nationale Arbeidsraad of via de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Informatie over dit initiatief en de voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie, alsook de twee formulieren die nodig zijn voor de indiening van de subsidieaanvragen, zijn terug te vinden op de website van de Nationale Arbeidsraad.

Het dossier Burn-out is beschikbaar op de website van de Raad (www.nar-cnt.be).

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.