NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘preventie’

Gebruik van antidepressiva: de stijgende trend houdt aan.

COVID heeft sporen nagelaten, dat valt niet te ontkennen. Uit een analyse door de Onafhankelijke Ziekenfondsen, met Helan in Vlaanderen, van 2,3 miljoen leden blijkt dat het gebruik van antidepressiva blijft toenemen. Tussen 2019 en 2023 stellen wij een stijging van het gebruik met 8% vast. Deze trends onderstrepen het belang van geestelijke gezondheidszorg voor onze toekomstige regeringen. Lezen

Bedrijven beschouwen verslechtering geestelijke gezondheid als ernstig maar weinig waarschijnlijk risico.

De toenemende verschillen in verloning en waarden tussen leidinggevenden en werknemers, stijgende kosten voor gezondheidszorg en een tekort aan talent zijn de belangrijkste personeelsgerelateerde risico’s waarmee Europese bedrijven verwachten te moeten afrekenen in de komende jaren. Dat blijkt uit onderzoek van Mercer Marsh Benefits bij meer dan 4.500 HR- en risicoprofessionals. Lezen

Preventie en Welzijn: een recordaantal werknemers in ons land kampt met fysieke en psychische klachten.

Het aantal werknemers in ons land met fysieke of psychische klachten is de voorbije vijf jaar fors toegenomen. Een kwart van de werkende Belgen ondervindt last tijdens het bewegen, 7,5% heeft (ook) psychische klachten. In de dienstensector, maar ook in het onderwijs neemt het aantal mensen met klachten in sneltempo toe. Dat stelt specialist in preventie, veiligheid en gezondheid op het werk Mensura vast op basis van een analyse van de gegevens van meer dan 320.000 werkende Belgen. Lezen

Kwart Belgische leidinggevenden zou werknemer met mentale gezondheidsproblemen niet aannemen.

Steeds meer bedrijven besteden aandacht aan de mentale gezondheid van hun werknemers. Toch gelooft bijna de helft (48%) van de Belgische leidinggevenden dat medewerkers met mentale problemen hun collega’s emotioneel naar beneden kunnen halen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Antwerp Management School. Sterker nog, een kwart van hen (24%) geeft aan dat ze iemand met een historiek van mentale problemen niet zouden aannemen. Lezen

204 bedrijven en gemeenten buigen ‘Blue Monday’ om tot ‘Pink Monday’ zodat borstkanker bespreekbaar wordt op de werkvloer.

Met Pink Monday vraagt Pink Ribbon, de nationale vzw die strijdt tegen borstkanker, meer aandacht voor borstkanker op de werkvloer. Op maandag 15 januari roept Pink Ribbon bedrijven en gemeenten op om de sombere dag van het jaar, Blue Monday, om te buigen naar een hoopvolle Pink Monday. Lezen

HR Toolbox – De vragenlijst om een analyse van werkgerelateerde psychosociale risico’s uit te voeren.

De FOD Werkgelegenheid heeft een methode ontwikkeld waarmee werkgevers een onafhankelijke analyse van psychosociale risico’s kunnen uitvoeren. De vragenlijst psychosociale risico’s is een instrument om psychosociale risico’s op het werk in kaart te brengen en te evalueren. De vragenlijst begeleidt de eerste twee stappen van de risicoanalyse (inventarisatie en analyse van risico’s) en vormt het vertrekpunt voor de derde stap (actie ondernemen). Lezen

De Nationale Arbeidsraad pleit voor gezonde werknemers in gezonde organisaties: 6 aanbevelingen aan de ondernemingen.

De sociale partners zagen het voorkomen van burn-out bij werknemers reeds als een belangrijke
maatschappelijke uitdaging in hun werkprogramma voor de jaren 2017-2018. Zij hebben de afgelopen jaren een voortrekkersrol opgenomen door een aanpak uit te werken die de ondernemingen en de sectoren kunnen gebruiken om te voorkomen dat werknemers uitvallen met psychosociale klachten in het algemeen en burn-out in het bijzonder (advies nr. 2.080 van 27 februari 2018). Lezen

België telt vandaag een half miljoen langdurig zieken, en dat aantal neemt snel toe.

Ook kleine kmo’s ontsnappen niet aan die verontrustende evolutie. Bijna 30% van kmo’s met minder dan twintig medewerkers heeft te kampen met medewerkers die langer dan een maand afwezig zijn door ziekte of een privé-ongeval. Dat blijkt uit een onderzoek van Securex, partner in tewerkstelling en ondernemerschap. De bevindingen onderstrepen de noodzaak van gerichte preventie en actieve aanpak van re-integratie, ook in kleinere kmo’s in een economisch landschap waar 90% van de bedrijven minder dan 20 werknemers telt. Lezen

Gezondheidsbarometer: 1 op 5 arbeidsactieven zit in de rode zone voor een burn-out.

Uit de nieuwe financiële gemoedsrustbarometer van NN blijkt dat 1 op de 5 arbeidsactieven zich in de rode zone voor een burn-out bevindt. Bij zelfstandigen ligt dit cijfer opvallend lager: slechts 1 op 8 bevindt zich in de rode zone. Niet alleen het werk beïnvloedt een burn-out, ook het privéleven speelt hierbij een belangrijke rol. Lezen

Stress bij werknemers aanpakken is cruciaal binnen een alomvattende beloningsstrategie.

Bijna de helft van alle werknemers (47%) in Europa geeft aan stress te hebben in hun dagelijkse leven, maar bijna twee op de drie werknemers (62%) is ervan overtuigd dat hun werkgever hen zou steunen als ze daar nood aan zouden hebben… Het adviesbureau voor gezondheids- en personeelsvoordelen Mercer Marsh Benefits heeft het rapport over de ‘Health on Demand’-enquête voor 2023 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat stress bij werknemers een grote hindernis vormt om talent aan te trekken en te behouden. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.