NL | FR | LU
Peoplesphere

Reactiveringsprocedure voor vervallen maaltijd-, eco- en consumptiecheques.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de reactivering van vervallen maaltijd-, eco- en consumptiecheques.

Het ontwerp voorziet een procedure voor de reactivering van vervallen maaltijd-, eco- en consumptiecheques om het probleem van de vervallen cheques te verlichten. De coronapremie wordt opgenomen in het begrip consumptiecheque.

De voorwaarden van de procedure zijn als volgt:

  • binnen 3 maanden na het verstrijken van de vervallen cheques kan de werknemer de uitgever van de cheque vragen deze opnieuw te activeren voor een periode van 3 maanden;
  • het eerste heractiveringsverzoek is gratis, voor alle volgende verzoeken kunnen de kostenten hoogste 5 euro bedragen, te betalen door de werknemer tenzij in geval van bewezen overmacht;
  • een verzoek om reactivering kan betrekking hebben op meerdere vervallen cheques;
  • elke vervallen cheque kan slechts eenmaal worden gereactiveerd;
  • de uitgevers van cheques moeten ervoor zorgen dat de heractiveringsprocedure wordt meegedeeld;
  • voor elk reactiveringsverzoek moet aan de betrokken werknemers een mededeling over de reactiveringsvoorwaarden worden gedaan/

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron: Kabinet van Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende een reactiveringsprocedure van maaltijd-, eco- en consumptiecheques

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.