NL | FR | LU
Peoplesphere

Recht op betaald vaccinatieverlof voor werknemers wordt door ministerraad goedgekeurd.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed over de toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus.

Concreet krijgt elke werknemer verbonden met een werkgever door een arbeidsovereenkomst het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van loon, teneinde zich te laten vaccineren. Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en een bewijs van vaccinatie kunnen voorleggen.

Het gaat om een tijdelijke maatregel die tot 31 december 2021 van toepassing zal zijn.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron : Kabinet van Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.