NL | FR | LU
Peoplesphere

Rechtspraak rond ontslagrecht: bonus meerekenen in opzeggingsvergoeding?

Op de valreep van de start van de zomer informeert Lydian ons over nog wat recente rechtspraak rond ontslagrecht. De berekening van de opzeggingsvergoeding houdt niet alleen rekening met het lopende loon, maar ook met de voordelen verworven krachtens de overeenkomst. Onder het lopende loon valt niet alleen het vaste maandloon van de werknemer, maar ook variabel loon, zoals een bonus waarop de werknemer recht heeft op het ogenblik van het ontslag.

Sinds het Eenheidsstatuut bepaalt de wet uitdrukkelijk dat wanneer het lopende loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst geheel of gedeeltelijk veranderlijk zijn, voor het veranderlijke gedeelte het gemiddelde genomen wordt van de 12 voorafgaande maanden of, in voorkomend geval, het gedeelte van die 12 maanden tijdens hetwelk de werknemer in dienst was.

Het Hof van Cassatie verduidelijkt in een arrest van 6 mei 2019 dat deze bepaling een regel vastlegt voor de berekening van het variabel loon op het ogenblik van het ontslag. Het heeft daarentegen niet als gevolg dat elk variabel voordeel betaald tijdens de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag deel uitmaakt van het lopende loon op het ogenblik van het ontslag.

In hetzelfde arrest moest het Hof zich uitspreken over de vraag of een bonus moest worden opgenomen in de opzeggingsvergoeding, in het specifieke geval dat:

  • een bonus weliswaar was toegekend in het jaar voorafgaand aan het ontslag,
  • er voorzien was in de arbeidsovereenkomst dat de toekenning van de bonus voor een bepaald jaar niet het recht doet ontstaan op een bonus voor de daaropvolgende jaren, en
  • de werkgever op het ogenblik van het ontslag nog niet te kennen had gegeven dat hij voor het lopende jaar geen bonus zou toekennen.

Het Hof oordeelt dat de feiten van belang zijn. Het Hof oordeelde in dit specifieke geval dat de werknemer geen recht had op een bonus. Daarvoor hield het Hof rekening met:

  • het voorbehoud in de arbeidsovereenkomst met betrekking tot de herhaalde toekenning van de bonus,
  • de zeer slechte economische resultaten van de onderneming voor het jaar waarin werd overgegaan tot ontslag,
  • het feit dat niemand van de kaderleden (tot wie de ontslagen werknemer behoorde) een bonus had gekregen, ook niet na diens ontslag.

Dat de werkgever het kaderlid op het ogenblik van het ontslag nog niet op de hoogte had gebracht van het feit dat er geen bonus zou worden toegekend voor dat jaar, is volgens het Hof niet van belang. To do? Review de wording van uw bonusplannen en zorg ervoor dat u voldoende voorbehoud formuleert wat betreft de toekenning ervan, zodat u zelf flexibiliteit en marge heeft om voor bepaalde jaren geen bonus toe te kennen.

Bron: Lydian

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.