NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘bonus’

Winstpremie of CAO90 loonbonus: één op vijf werknemers kreeg in 2023 een premie voor behalen van doelstellingen of winstdeelname.

Er was in 2023 geen verdere stijging in het aandeel werknemers die een CAO90 loonbonus of winstpremie kregen. In totaal geniet een op vijf werknemers in 2023 van ofwel de CAO90 loonbonus (18%) ofwel van de winstpremie (2%). De CAO90 loonbonus kent het meest bijval, vooral bij werkgevers met meer dan 20 werknemers, die het benutten voor het behalen van collectieve doelstellingen. Lezen

Een op vijf werknemers kreeg al koopkrachtpremie van werkgever.

De koopkrachtpremie, de federale maatregel die bedrijven toeliet in 2023 een fiscaal gunstige premie in de vorm van consumptiecheques toe te kennen bij (zeer) hoge winst of goede resultaten, kent alsnog succes. Eind december staat de teller op meer dan één op vijf werknemers (23%). Opvallend: meer arbeiders (26%) dan bedienden (21%) kregen er (al) een. Lezen

Salarisenquête: 42% van werknemers verwacht een bonus in januari.

Met de jaarlijkse evaluatiegesprekken in het verschiet, neemt de spanning onder werknemers toe, aangezien 42% tegen het einde van deze maand een extra bonus verwacht. Dat blijkt uit de recente salarisenquête van internationaal rekruteringskantoor Robert Walters. Lezen

Helft werkgevers gaf minder bonussen door hoge loonkosten.

Dit jaar zijn de indexcijfers – 1,48% voor bedienden – opvallend minder dan vorig jaar. Want in 2023 stegen de lonen door de indexering ontzettend hard. Maar welk effect had dit op het loonbeleid van de kmo’s in ons land? Dat bevroeg hr-dienstengroep Liantis bij meer dan 1.000 respondenten. Wat blijkt? Lezen

1 op 4 bedienden kregen dit jaar een bonus: gemiddeld bedrag is gestegen naar 6.000 euro.

Een kwart van de bedienden in ons land heeft dit jaar al een bonus gekregen. De meesten kregen een collectieve bonus van hun werkgever. Het gemiddeld bonusbedrag is dit jaar gestegen naar 6.000 euro, een absoluut record. Bij de arbeiders kreeg 1 op de 10 een bonus, voor een gemiddeld bedrag van zo’n 1.250 euro. Lezen

Verlenging van datum van uitreiking van de koopkrachtpremie tot 31 maart 2024.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft de datum van uitreiking van de koopkrachtpremie te verlengen tot 31 maart 2024. Lezen

Invoering van de koopkrachtpremie: slechts 0,39% van de bedrijven heeft momenteel toegezegd om hun werknemers zo’n premie toe te kennen.

In totaal kan 1 op de 172 werknemers alvast een extraatje verwachten onder de vorm van een koopkrachtpremie. Dat blijkt uit de allereerste cijfers over de populariteit van de koopkrachtpremie, die hr-dienstenbedrijf Acerta verzamelde bij 510.000 werknemers die in de loop van 2023 in dienst waren bij zo’n 32.000 bedrijven. Bedrijven hebben nog tot 31 december om de premie aan hun werknemers uit te reiken. Lezen

Ondanks energiecrisis krijgen meer bedienden dit jaar winstpremie.

15 op de 1.000 bedienden in ons land (oftewel 1,5%) krijgen dit jaar een winstpremie. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar (1,4%), een stijging die opvalt aangezien heel wat bedrijven het economisch gezien moeilijker hadden door de energiecrisis en de stijgende loonkosten. Ook de gemiddelde winstpremie die bedienden op hun rekening gestort krijgen, is toegenomen van 2.092 euro in 2022 naar 2309 euro in 2023 (+10%). Lezen

Verlenging van de eenmalige innovatiepremie tot 31/12/2024: voorwaarden en procedure.

De Kamer keurde op 19 juli – net voor het zomerreces – het wetsontwerp goed dat een aantal maatregelen invoert waarover de sociale partners eerder dit jaar een akkoord hadden gesloten. Een van de drie punten is de verlenging van eenmalige innovatiepremie tot 31 december 2024. De belangrijkste aandachtspunten zijn hieronder samengevat. Lezen

Werknemers kregen dit jaar gemiddeld 11% hogere bonus dan vorig jaar, ondanks energiecrisis.

Een kwart van de bedienden (24,4%) uit de privésector in ons land krijgt dit jaar een bonus. Het gemiddelde bonusbedrag dat werknemers op hun rekening krijgen, ligt – ondanks de energiecrisis – 11% hoger dan vorig jaar. Dat komt omdat de bonussen in 2022 toegekend worden op basis van de bedrijfsresultaten in 2021. De collectieve bonus is een stuk populairder dan de individuele bonus. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.