NL | FR | LU
Peoplesphere

Selor zoekt een Directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling (m/v/x) voor de FOD Beleid en Ondersteuning.

Deze functie heeft als doel het bepalen van de strategie en het aanbod van diensten en producten op gebied van “rekrutering en ontwikkeling”. Ze is gericht op de gehele Federale Overheid. Deze functie werkt in overleg met haar klanten een standaardaanbod uit (producten- en dienstencatalogus) inzake “rekrutering en ontwikkeling” voor haar klanten uit waarvan in uitzonderlijke gevallen van kan afgeweken worden. De functie organiseert, optimaliseert en bouwt het dienstencentrum uit dat de ambtenaar begeleidt in het geheel van zijn loopbaan.

Volledige beschrijving (doel, jobscontext, resultaatgebieden,…) via deze link 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
De heer Alfons Boon
Voorzitter van het Directiecomité A.I. FOD BOSA
WTC III, Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel
E-mail: alfons.boon@bosa.fgov.be

Voor meer informatie over de selectieprocedure en over het statuut (verloning,…) kan je terecht bij alfons.boon@bosa.fgov.be

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.