NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘discriminatie’

Internationale dag tegen racisme en discriminatie: vier op de tien bedrijven rekruteren momenteel op basis van quota rond diversiteit.

Steeds meer bedrijven in ons land zijn bewust bezig met inclusiviteit op de werkvloer. Ook op vlak van rekrutering: vier op de tien ondernemingen werven momenteel bewust meer diverse werknemers aan op basis van quota of bedrijfsrichtlijnen. Een kwart van de bedrijven (24%) heeft weliswaar nog geen echt diversiteitsbeleid. Nochtans blijkt zo’n beleid nodig, want één op de vijf werknemers kreeg al eens te maken met discriminatie op de werkvloer. Lezen

Werkgever veroordeeld voor meerdere discriminaties na ontslag tijdens moederschapsrust.

Het arbeidshof in Antwerpen heeft een werkgever veroordeeld die een werkneemster had ontslagen aan het einde van haar moederschapsrust. Ze had net ervoor haar arbeidsongeschiktheid gemeld als gevolg van een, zowel voor haar als voor haar baby, traumatische bevalling. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen kwam in eerste aanleg tussen ter verdediging van het maatschappelijk belang. Lezen

Rechtspraak – Geen beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag is discriminatie.

In een zaak aangespannen door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd voor de eerste maal een werkgever veroordeeld voor (indirecte) discriminatie tegen vrouwen omwille van het ontbreken van een performant beleid tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Concreet veroordeelde het arbeidshof van Brussel de werkgever omdat in het bedrijf een doeltreffend preventiebeleid ontbrak, slachtoffers niet goed beschermd werden en er bovendien geen adequaat beleid over het opvolgen van klachten bestond. Lezen

Leeftijd belangrijkste factor van discriminatie op de arbeidsmarkt, zowel voor werknemers als werkzoekenden.

Een kwart van de werkende Belgen kreeg in zijn/haar carrière al te maken met discriminatie op de werkvloer. Bij de werkzoekenden ligt dat cijfer nog hoger: één op de drie (31,9 %) kreeg geen eerlijke kans tijdens een sollicitatie. Niet de afkomst of het geslacht zijn de belangrijkste factoren van discriminatie, wel de leeftijd van de sollicitant. Lezen

Voor het eerst werkgever veroordeeld na ontslag omwille van abortus.

Een arbeidsrechtbank veroordeelde een werkgever tot het betalen van 6 maanden brutoloon wegens het ontslaan van een werkneemster omwille van een abortus. De ex-werkneemster en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen trokken samen naar de arbeidsrechtbank, aangezien het om een precedent gaat. Het Instituut kreeg 1 euro symbolische schadevergoeding en is tevreden over de uitspraak. De werkgever besloot intussen om niet in hoger beroep te gaan. Lezen

Jaar na jaar meer meldingen over genderongelijkheid en discriminatie: 1 op de 3 meldingen gaat over genderdiscriminatie op de arbeidsmarkt.

In 2022 ontving het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 1046 meldingen van genderdiscriminatie. Dat is een stijging met 2,5% ten opzichte van 2021. 40% daarvan heeft te maken met het ouderschap. Het Instituut wordt ook steeds vaker gecontacteerd met betrekking tot seksuele intimidatie (op de werkplek dan voornamelijk) en het verspreiden van seksueel getinte berichten zonder toestemming. Lezen

De Represaillewet brengt wijzigingen aan in de Welzijnswet en de (drie) antidiscriminatiewetten, waaronder de Genderwet.

Vandaag wordt de zogenaamde Represaillewet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet[1] biedt getuigen en slachtoffers van discriminatie een betere bescherming tegen represailles. Deze wet volgt op het arrest Hakelbracht van het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2019. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen had zich burgerlijke partij gesteld in deze zaak. Lezen

Digitale kloof: hoe ongelijkheden verminderen?

De digitalisering van onze maatschappij is een feit. Deze ontwikkeling is de voorbije jaren nog versneld door de pandemie. Deze digitale transformatie heeft gevolgen voor de toegang tot essentiële diensten en voor de rechten van de meest kwetsbaren die dit opgelegde tempo niet kunnen bijhouden. Unia heeft deze transformatie geanalyseerd in het licht van de antidiscriminatiewetgeving. Samen met het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting publiceerde Unia een advies met aanbevelingen om het wettelijk kader te verbeteren. Lezen

Zwangere werkneemsters beter beschermd tegen ontslag.

De Brusselse arbeidsrechtbank heeft een werkgever veroordeeld die een werkneemster één dag na het einde van de ontslagbeschermingsperiode heeft ontslagen. Haar ontslag werd namelijk al tijdens de beschermingsperiode voorbereid en dat is verboden. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen benadrukt dat zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie nog al te vaak voorkomt op de arbeidsmarkt. Lezen

De ins en outs van de richtlijn inzake transparantie omtrent de loonkloof.

Op 15 december 2022 hebben de Europese instellingen een voorlopig akkoord bereikt over de inhoud van de richtlijn aangaande verloningstransparantie(1). De richtlijn heeft tot doel om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te elimineren alsook de werknemers te bekrachtigen in gelijk loon voor gelijk werk af te dwingen van de werkgever. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.