NL | FR | LU
Peoplesphere

Jaar na jaar meer meldingen over genderongelijkheid en discriminatie: 1 op de 3 meldingen gaat over genderdiscriminatie op de arbeidsmarkt.

In 2022 ontving het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 1046 meldingen van genderdiscriminatie. Dat is een stijging met 2,5% ten opzichte van 2021. 40% daarvan heeft te maken met het ouderschap. Het Instituut wordt ook steeds vaker gecontacteerd met betrekking tot seksuele intimidatie (op de werkplek dan voornamelijk) en het verspreiden van seksueel getinte berichten zonder toestemming.

Net als in voorgaande jaren komen de meeste meldingen van gendergerelateerde discriminatie uit de werksfeer (32%), gevolgd door de openbare ruimte (16%), goederen en diensten (12%) en privérelaties (11%).

Bijna 40% van de meldingen van discriminatie in het beroepsleven houdt verband met ouderschap. Hoewel zwangerschap en moederschap drie vierden van deze meldingen uitmaken, vallen ook andere criteria, zoals borstvoeding, vaderschap, co-ouderschap, adoptie en medisch begeleide voortplanting onder deze discriminatiegrond sinds de uitbreiding van de Genderwet in 2020. Adjunct-directeur Liesbet Stevens gaat verder: “Van deze meldingen is 17% afkomstig van mannen. Dat is een teken dat de mentaliteit verandert. Tegenwoordig willen veel mannen meer betrokken zijn bij het gezinsleven. Als we de traditionele rollen van vrouwen en mannen willen veranderen en de gelijkheid willen versterken, beschermen we hen dan ook tegen elke vorm van discriminatie”.

Het meest gemelde discriminerende gedrag is directe discriminatie (44%). Maar het Instituut wordt soms ook gecontacteerd over discriminerend gedrag in de vorm van gendergerelateerde pesterijen of seksuele intimidatie. Het aantal meldingen van seksuele intimidatie, dat in 2021 sterk was gestegen ten opzichte van het jaar ervoor (+37%), voornamelijk op de werkplek, blijft op hetzelfde niveau. Een grotere bekendheid van de rol van het Instituut voor zulke slachtoffers verklaart waarschijnlijk deels waarom dit aantal meldingen zo gestegen is.

Tot slot stelt het Instituut een nieuwe stijging vast van het aantal meldingen van online discriminatie en in het bijzonder van verspreiding van seksuele beelden zonder toestemming, waarvoor het sinds 2020 bevoegd is. Het aantal meldingen is tussen 2020 en 2022 met 29% gestegen. Volgens Liesbet Stevens is deze evolutie niet verrassend, “aangezien wraakporno jammer genoeg veel vaker voorkomt dan men denkt. Uit een recente studie van het Instituut blijkt dat 15% van de vrouwen al eens onder druk is gezet om een naaktfoto van zichzelf te maken of te laten maken. Bij mannen is dat 3%.”

Van de 1046 meldingen die in 2022 door het Instituut geregistreerd werden:

  • komen klachten het vaakst voor met 52% van het totaal aantal meldingen (dat is zelfs +11% ten opzichte van 2021),
  • gevolgd door juridische informatievragen (33%)
  • en mededelingen (15%)

Het Instituut heeft intussen 20 jaar aan expertise en professionaliteit opgebouwd, en zo dus ook bekendheid. Jaar na jaar komen er meer meldingen en klachten binnen. Om aan deze stijgende vraag te beantwoorden, is het Instituut erg gegroeid in termen van mensen en aanpak. Een nieuw organigram met uitgebreidere teams, nog betere samenwerking dankzij een digitalisering en uniformisering van de procedures zorgen voor een solide basis om aan de uitdagingen van genderongelijkheid en inclusiviteit te werken.

 

Bron: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.