NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘diversiteit’

Federale dag van Inclusie: NMBS, RVA, FOD BOSA en FOD Mobiliteit winnen Inclusie Awards.

24 november was het voor de tiende maal de Federale dag van Inclusie. Zoals elk jaar werd ook nu weer een event georganiseerd om deze dag in de kijker te zetten. Naast de uitreiking van de Inclusie Awards werd er ook dieper ingegaan op het domein van inclusie, deze keer met als centraal thema ‘Inclusie 360°’. Tijdens het event deelden sprekers met een uiteenlopende achtergrond hun expertise voor een publiek van ongeveer 150 personen. Onder meer komiek William Boeva, Fatima Zibouh van Actiris en VUB-socioloog Pieter-Paul Verhaeghe schoven aan bij een van de verschillende rondetafelgesprekken om hun kijk op de zaak te geven. Lezen

Helft van Belgische bedrijven beschouwt diversiteit als een bedrijfsbrede prioriteit, maar mist een strategische aanpak en data.

43% van de Belgische bedrijven beschouwt diversiteit als een bedrijfsbrede prioriteit. Dat blijkt uit het jaarlijks internationaal onderzoek van enterprise softwareleverancier Workday naar diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) op de wereldwijde werkvloer. In België maken drie op de vier organisaties budget vrij voor DEI-functies en initiatieven, zowel met het oog op het welzijn van medewerkers als om de organisatie positief te positioneren en zo nieuw talent aan te trekken. Helaas ontbreekt het hen aan de nodige strategie en data om de effecten en de zakelijke impact van deze DEI-inspanningen te sturen en te valoriseren. Lezen

Inconsistentie in flexibele werkstrategieën leidt rechtstreeks tot talentvlucht.

Unit4, toonaangevend in cloud-applicaties voor mid-market dienstenorganisaties, maakte vandaag de bevindingen op het vlak van people management en HR bekend van zijn tweede jaarlijkse Business Future Index. HR moet zich versneld aanpassen om de grootste uitdaging aan te gaan: het aantrekken en behouden van talent. Lezen

Belgische bedrijven en ondernemers scoren ondermaats inzake Diversity, Equity & Inclusion.

“Als België economisch relevant wil blijven op wereldschaal, dan moet ons land meer inzetten op DE&I. Dat is de key to growth” – zo klinkt het bij Boston Consulting Group en Google. De 2 sloegen de handen in elkaar en voerden een grootschalige studie uit naar Diversity, Equity & Inclusion op de Belgische werkvloer. De resultaten zijn opvallend slecht. Belgische bedrijven en ondernemers scoren ondermaats wanneer wordt gepeild naar diversiteit op de werkvloer, welke programma’s er vandaag worden gebruikt om DE&I te promoten en welk effect deze hebben. Lezen

De positie van mensen met een buitenlandse origine is op onze arbeidsmarkt de laatste jaren verbeterd.

De vijfde Socio-economische Monitoring van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia toont aan dat de positie van mensen met een buitenlandse origine op onze arbeidsmarkt de laatste jaren verbeterd is. Hun werkzaamheidsgraad is echter nog steeds veel lager dan die van mensen van Belgische origine, vooral in vergelijking met onze buurlanden. De COVID-19-pandemie toonde bovendien hoe kwetsbaar hun positie blijft. Lezen

Meer diversiteit in de raden van bestuur: ligt de oplossing bij het directiecomité?

Zowel op nationaal als op Europees niveau staan genderquota binnen bedrijven meer dan ooit op de agenda. Nu Europa zich opmaakt om deze quota te versterken, heeft het adviesbureau dat gespecialiseerd is in executive search en leiderschap consulting Heidrick & Struggles een balans opgemaakt van de vertegenwoordiging van vrouwen in de directiecomités van de Bel 20 en de Bel Mid bedrijven. Lezen

Onderzoek IDEWE: 41% ervaart matige tot lage inclusie op de werkvloer

Diversiteit en inclusie staan meer dan ooit op de publieke agenda. Maar hoe vertaalt dit zich anno 2022 naar de werkvloer? Welke mate van inclusie ervaren Belgische werknemers? IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, peilde hiernaar in een onderzoek bij 1.342 Belgische werknemers1 in samenwerking met KU Leuven. Respondenten met handicap (64%), etnische minderheidsachtergrond (57%) en praktisch georiënteerde opleiding (48%) ervaren meer dan gemiddeld (41%) lage tot matige inclusie. Op vlak van leeftijd en geslacht is er geen afwijking van de gemiddelde respondent. Lezen

‘Diversiteit & Inclusie’ is duidelijk nog een work in progress terwijl 70% van Belgische werknemers het belandrijk vindt om bij een D&I-proof organisatie te werken.

67 procent van de Belgische werknemers vindt dat hun werkgever meer aandacht moet besteden aan diversiteit en inclusie. Dat is de hoofdconclusie van een nieuw onderzoek van GoodHabitz. De expert op het vlak van online leren en persoonlijke ontwikkeling peilde in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect naar de perceptie van diversiteit en inclusie op de werkvloer bij 13.000 werknemers uit 13 verschillende landen (waarvan 1.044 Belgen). Lezen

Weinig benoemingen in de Belgische raden van bestuur in 2021: een relatief ongewijzigde stand van zaken aan de vooravond van een grote “vernieuwing”?

Heidrick & Struggles, een internationaal kantoor gespecialiseerd in Executive Search en Leadership Consulting, heeft de zesde editie van zijn ‘Board Monitor’ gepubliceerd. Deze Europese barometer analyseert de wereldwijde tendensen van het profiel van nieuwe leden in de raden van bestuur. Voor de derde keer wordt België in dit rapport opgenomen, naast 13 andere landen waaronder Frankrijk, Duitsland en de Scandinavische landen. Lezen

Quotawet werkt: vier keer meer vrouwen in raden van bestuur

De bindende aanpak van de Quotawet werkt: het aantal vrouwen in raden van bestuur is verviervoudigd tussen 2008 en 2020. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het contrast is groot met de directiecomités, waar de Quotawet niet geldt: vrouwen maken er slechts 14,8% van de leden uit. Vandaag heeft de Raad van de Europese Unie zijn steun uitgesproken voor de richtlijn ‘Women on board’, die bedoeld is om de deelname van vrouwen aan het bestuur van bedrijven te versterken. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.