NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘duurzame inzetbaarheid’

Preventiebeleid is zeker een must voor oudere medewerkers: effect van leeftijd en fysieke eisen van het werk op langdurig ziekteverzuim bevestigd door Deens onderzoek.

Het belang van een preventief beleid rond duurzame inzetbaarheid en vitaliteit wordt andermaal aangetoond in een Deens onderzoek van het National Research Center for Working Environments. De kans dat werknemers uitvallen als werkgevers geen aandacht besteden aan aangepast werk, stijgt met de leeftijd en dreigt op de duur onze sociale zekerheid te ondermijnen. Lezen

2 op 3 medewerkers vreest binnenkort niet meer bij zijn werk te passen.

De Belgen zijn de laatste jaren meer gaan beseffen dat ze niet voor altijd bij hun huidige job of bedrijf zullen blijven. Door corona is die trend nog versneld, zo blijkt uit onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta en onderzoeksbureau Indiville bij ruim 2000 medewerkers. Amper 37% van de bevraagden verwacht binnen vijf jaar nog goed bij zijn/haar werk te passen en 36% bij de huidige werkgever. En nog opvallend: slechts één op de drie Belgen denkt dat hij op korte termijn zijn werk nog graag zal blijven doen. Acerta roept organisaties op om in de krappe arbeidsmarkt meer in te zetten op jobrotatie: collega’s die (tijdelijk) elkaars job uitoefenen. Lezen

Vlaams ontwerpdecreet in de maak om educatief verlof te herzien.

Het nieuwe ontwerpdecreet inzake Opleidingsverlof en het politieke akkoord van de Vlaamse Regering is een stap in de goede richting. Binnenkort zal het Opleidingsverlof (dat voor Vlaanderen het stelsel van Betaald Educatief Verlof vervangt) nog alleen toegestaan worden voor arbeidsmarktgerichte opleidingen en voor loopbaangerichte opleiding die gevolgd worden in uitvoering van een loopbaanbegeleiding. Brussel en Wallonië hebben nog geen initiatieven genomen om het huidige stelsel te vervangen of bij te sturen. Lezen

Inzetbaarheid: amper 1 op 10 Belgen wil werken tot zijn 67ste of langer.

Al voor de derde keer sinds 2013 meet Securex via de inzetbaarheidsbarometer tot welke leeftijd de Belgische werknemer denkt te ‘kunnen’, ‘willen’ en ‘moeten’ werken. Minder dan 1 op 10 Belgen (8%) wil werken tot 67 jaar of langer, terwijl 16% zich hiertoe fysiek en mentaal in staat acht. De Belg denkt bovendien dat hij tot zijn 65ste zal moeten werken, terwijl hij in de praktijk slechts tot zijn 61ste aan de slag blijft. Het is opvallend dat de cijfers stabiel blijven, ondanks inspanningen van de regering. Lezen

Werkgevers enthousiaster over toekomstige inzetbaarheid van werknemers dan werknemers zelf

Belgische CEO’s vinden dat ze het juiste talent in huis hebben: bedrijfsleiders zijn lovend over de capaciteiten en inzetbaarheid van hun werkkrachten. Toch knelt het schoentje… Werknemers zelf geven hun werkgever een ‘onvoldoende’ voor het timmeren aan hun duurzame inzetbaarheid. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.