NL | FR | LU
Peoplesphere

Preventiebeleid is zeker een must voor oudere medewerkers: effect van leeftijd en fysieke eisen van het werk op langdurig ziekteverzuim bevestigd door Deens onderzoek.

Het belang van een preventief beleid rond duurzame inzetbaarheid en vitaliteit wordt andermaal aangetoond in een Deens onderzoek van het National Research Center for Working Environments. De kans dat werknemers uitvallen als werkgevers geen aandacht besteden aan aangepast werk, stijgt met de leeftijd en dreigt op de duur onze sociale zekerheid te ondermijnen.

Deense onderzoekers hebben gedurende zes jaar meer dan 69.000 werknemers (ongeveer evenveel vrouwen als mannen) opgevolgd, een groep die representatief is voor de actieve bevolking. Om in aanmerking te komen, mochten de werknemers het jaar voor aanvang van het onderzoek niet langer dan 6 weken aaneengesloten afwezig geweest zijn wegens ziekte. De deelnemers vulden tijdens het onderzoek vier keer een gevalideerde vragenlijst in en leverden relevante informatie over hun leeftijd, BMI, rookgedrag en psychosociale werkfactoren.

Fysieke Belasting

Om de fysieke belasting van de deelnemers in kaart te kunnen brengen waren eerst zeven vormen van blootstelling gedefinieerd, zoals: rechtop staan, werken met gebogen of gedraaide rug, … armen boven schouderhoogte tillen. De deelnemers dienden aan te geven hoelang ze aan dergelijke fysieke belasting blootstonden. Op basis hiervan konden de onderzoekers dan een Ergonomische Index (EI) opmaken en de taken onderverdelen in vier categorieën; van zeer hoge tot lage fysieke eisen.

“In de groep van jonge medewerkers met een zware job werd, tijdens de zes jaar waarin de studie liep, 7,2% van de onderzochte populatie langdurig ziek”, vertelt segmentmanager Industrie en Reiniging Frank Weckx van IDEWE. “Bij de oudere groep was dat het dubbele. De cijfers tonen aan dat een goed preventiebeleid, zeker voor oudere medewerkers een must is.”

Werkvermogen optimaliseren

Langdurig uitvallen wegens ziekte is voor werknemers persoonlijk een ingrijpende gebeurtenis maar dat geldt ook voor de organisatie waarvoor ze werken en voor de samenleving die de druk op de sociale zekerheid onder controle moet houden.

“Als we als maatschappij onze ambitie willen waarmaken om mensen langer aan de slag te houden door de pensioenleeftijd te verhogen, dan mogen we niet nalaten om gedurende heel de loopbaan aandacht te besteden aan vitaliteit. Veranderende omstandigheden, zoals leeftijd, interesses en mogelijkheden, competenties en werkomgeving maken immers dat het werkvermogen van een werknemer geen constante is en een takenpakket en werkomstandigheden geregeld tegen het licht moeten worden gehouden. Onze IDEWE-experten kunnen werkgevers ondersteunen om het werkvermogen binnen een onderneming in kaart te brengen en een 360 graden actieprogramma op te zetten om dat duurzaam te optimaliseren.”

Bron : IDEWE – Expert Frank Weckx

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.