NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘gezondheid’

De Nationale Arbeidsraad pleit voor gezonde werknemers in gezonde organisaties: 6 aanbevelingen aan de ondernemingen.

De sociale partners zagen het voorkomen van burn-out bij werknemers reeds als een belangrijke
maatschappelijke uitdaging in hun werkprogramma voor de jaren 2017-2018. Zij hebben de afgelopen jaren een voortrekkersrol opgenomen door een aanpak uit te werken die de ondernemingen en de sectoren kunnen gebruiken om te voorkomen dat werknemers uitvallen met psychosociale klachten in het algemeen en burn-out in het bijzonder (advies nr. 2.080 van 27 februari 2018). Lezen

Investeren in welzijn loont maar 30% van de werkgevers onderschat dit belang volgens hun werknemers.

Werk is voor bijna 9 op de 10 Belgen (87%) belangrijk. Dit omdat het hen financiële zekerheid geeft, maar ook omdat werk zinvol is, plezier verschaft en mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontwikkeling en sociaal contact. 7 op 10 (69%) werknemers bevestigen dat werk hen effectief in staat stelt om het leven te leiden dat ze willen. De resterende 3 op 10 werknemers die dat niet vinden, geven hiervoor het vaakst een te laag loon en een te hoge werkdruk als redenen op. Maar liefst de helft van deze laatste groep zegt dat hun werkgever geen werk maakt van hun welzijn. Dit terwijl uit dit onderzoek, in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven, blijkt dat investeren in zinvol werk en welzijn een duidelijk hogere score op het vlak van tevredenheid en motivatie verzekert. Lezen

België telt vandaag een half miljoen langdurig zieken, en dat aantal neemt snel toe.

Ook kleine kmo’s ontsnappen niet aan die verontrustende evolutie. Bijna 30% van kmo’s met minder dan twintig medewerkers heeft te kampen met medewerkers die langer dan een maand afwezig zijn door ziekte of een privé-ongeval. Dat blijkt uit een onderzoek van Securex, partner in tewerkstelling en ondernemerschap. De bevindingen onderstrepen de noodzaak van gerichte preventie en actieve aanpak van re-integratie, ook in kleinere kmo’s in een economisch landschap waar 90% van de bedrijven minder dan 20 werknemers telt. Lezen

Gezondheidsbarometer: 1 op 5 arbeidsactieven zit in de rode zone voor een burn-out.

Uit de nieuwe financiële gemoedsrustbarometer van NN blijkt dat 1 op de 5 arbeidsactieven zich in de rode zone voor een burn-out bevindt. Bij zelfstandigen ligt dit cijfer opvallend lager: slechts 1 op 8 bevindt zich in de rode zone. Niet alleen het werk beïnvloedt een burn-out, ook het privéleven speelt hierbij een belangrijke rol. Lezen

Onderzoek IDEWE over technostress bij werknemers in België: 21,6% ervaart onzekerheid door technologie.

De opkomst van AI en andere technologische ontwikkelingen gaan onze job een stuk vergemakkelijken. Toch brengt die digitalisering ook uitdagingen met zich mee. Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE peilde in samenwerking met KU Leuven bij 1.027 werknemers en zelfstandigen in België naar de mate waarin zij ‘techno-stressoren’ ervaren. Lezen

Last van je rug of nek op het werk? Hoger risico dat je komend jaar uitvalt.

Zorgt een slechte bureaustoel effectief voor meer lichaamsklachten? En heb je door die fysieke problemen dan meer kans om het jaar erop ziek uit te vallen? Dat onderzocht hr-dienstengroep Liantis op basis van een bevraging bij 25.272 beeldschermwerkers in 660 bedrijven. Wat blijkt? Wie het voorbije jaar last had van nekklachten, lage rug- en/of schouderklachten op het werk, heeft effectief een verhoogde kans op uitval door ziekte. Lezen

Bijna twee op de drie (63%) medewerkers in ons land hebben overgewicht.

2 op de 3 medewerkers kampen met overgewicht. Bijna een kwart (23%) van hen is zelfs obees. En 4 op de 10 (42%) beoefenen zelden tot nooit een fysieke activiteit. Dat blijkt uit data van ruim 100.000 medewerkers die HR- en well-beingexpert Attentia analyseerde naar aanleiding van de maand van de ergonomie, die zondag van start gegaan is. Overgewicht en een gebrek aan beweging verhogen het risico op ergonomische klachten op het werk. Lezen

Borstvoeding en werken, het kan!

Zoals elk jaar maakten de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) ter gelegenheid van de Wereld Borstvoedingsweek (van 1 tot 7 oktober 2023) een borstvoedingsaffiche.

In 2023 heeft het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) gekozen voor het thema “borstvoeding en werken”. Steeds meer vrouwen in België willen borstvoeding blijven geven, ook wanneer ze het werk hervatten. Om hen hierbij te helpen, is het belangrijk dat gezondheidswerkers hen de correcte informatie verstrekken op lichamelijk, voedings-praktisch, juridisch en sociaal vlak. Het is eveneens belangrijk dat de hele samenleving hen aanmoedigt en ondersteunt. Lezen

De stille crisis: een op vier Belgische werknemers is bang om mentale gezondheidsproblemen op het werk te bespreken.

Uit recent onderzoek van GoodHabitz blijkt dat er een communicatieprobleem bestaat tussen werknemers en werkgevers over mentale gezondheid op de werkvloer. Dit probleem komt vooral voort uit een gebrek aan empathische communicatievaardigheden en probleemoplossing. Stress en professionele uitputting vormen wereldwijd een bedreiging voor het welzijn van werknemers en ook België scoort hierin niet goed. E-learningplatform GoodHabitz hield in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect een bevraging bij 24.235 werknemers wereldwijd, waarvan 1.229 in België. Dit deed ze om een beter begrip van en promotie van welzijn op het werk te bevorderen. De onderzoeksresultaten leveren cruciale informatie over factoren die bijdragen aan het welzijn van werknemers. Lezen

Werkende 55-plussers ervaren hoger welzijn dan jongere collega’s.

De werkende 55-plusser in België scoort zijn algemeen welzijn met 6,7 op 10 hoger dan dat van jongere collega’s (6,4). Dit blijkt uit een bevraging bij 1.500 werknemers en zelfstandigen door Securex. Ook het professioneel welzijn bij 55-plussers ligt hoger dan bij 55-min met 7,1 op 10 vs. 6,8 bij 55-min. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.