NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘governance’

Investeren in Generatieve AI? De Benelux hinkt dus duidelijk achterop.

Maar liefst 87 procent van de organisaties in de Benelux heeft de intentie om het komende jaar te investeren in Generatieve AI (GenAI). Maar slechts 6 procent van de bedrijven die GenAI gebruiken, heeft dit ook volledig geïntegreerd in zijn reguliere processen. Dat blijkt uit het GenAI marktonderzoek van SAS, dat eerder dit jaar is uitgevoerd door Coleman Parkes Research Ltd. Het onderzoek toont aan dat de Benelux ver achterophinkt tegenover de VS en China, wat betreft de implementatie en het gebruik van AI. Lezen

Minder dan 30 dagen voor dwingende deadline (17 dec) voor intern klokkenluiderskanaal. Zeven op tien kmo’s zijn er al mee bezig.

Minder dan 30 dagen scheiden ons van de deadline: op 17 december moeten ook alle kmo’s (vanaf 50 tot 249 werknemers) verplicht een actief klokkenluiderskanaal hebben voor werknemers, net als juridische entiteiten met 250 werknemers of meer. Zeven op tien kmo’s met 50-250 werknemers zijn in orde of plannen dat te zijn: 35% heeft al een oplossing en 35% heeft een oplossing gepland. Deze verplichting is dwingend na de publicatie van de Belgische Klokkenluiderswetgeving in het Staatsblad, een omzetting van de Europese richtlijn die een beveiligd intern meldkanaal oplegt, ter bescherming van klokkenluiders. Alle afdelingen van de Gosselin Group zijn alvast helemaal in orde. Lezen

Pleidooi voor genderevenwicht in uitvoerend management via soft-law.

Op 23 november 2022 heeft het Europees Parlement de langverwachte “Richtlijn inzake Vrouwen in Raden van Bestuur” aangenomen, die tot doel heeft het genderevenwicht in bestuursfuncties van beursgenoteerde ondernemingen te verbeteren. Momenteel buigt staatssecretaris voor gendergelijkheid Leroy zich over de omzetting van deze richtlijn in nationale wetgeving. GUBERNA, het Belgische Instituut voor Bestuurders, pleit voor een ‘soft law’ benadering via aanpassingen aan de Belgische Corporate Governance Code 2020. Lezen

Raden van bestuur hebben een tekort aan kennis ​op het gebied van duurzaamheid: ervaring op dit vlak ‘helemaal niet’ deel uitmaakt van de competentiematrix.

Volgens een nieuw wereldwijd rapport van Heidrick & Struggles, INSEAD en BCG samen is meer dan twee derde van de bestuurders (68%) van mening dat duurzaamheid vandaag de dag weinig invloed heeft op financiële prestaties. Slechts 10% gelooft dat duurzaamheid op middellange tot lange termijn een negatieve impact zal hebben op de financiële resultaten. Lezen

De Nationale Arbeidsraad deelt een lijst prioriteiten voor het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

De Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben op dinsdag 30 mei 2023 een gezamenlijk advies aangenomen over de invulling die moet worden gegeven aan de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap voor de EPSCO-filière. België zal namelijk van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 voor de 13de keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden. De Raden staan in hun advies doorgaans positief tegenover de aanpak die voor het Belgische voorzitterschap wordt voorgesteld en delen de prioriteiten die de minister van Werk aan hen heeft gepresenteerd. Lezen

Invloed van ESG op de beloning van bestuurders en de samenstelling van de raad van bestuur.

Ieder jaar analyseert PwC governance gegevens van beursgenoteerde ondernemingen met hoofdzetel in België of Luxemburg. Dat gebeurt op basis van gegevens verstrekt door Diligent Institute, een bedrijf dat oplossingen levert op het gebied van corporate governance. Uit het 2022 Corporate Governance and Executive Pay Report blijkt dat steeds meer ondernemingen prestatie-indicatoren (KPI’s) met betrekking tot ESG-doelstellingen (Environment, Social en Governance) opnemen in de variabele verloningsplannen op korte en lange termijn van hun bestuurders (lees: uitvoerende bestuurders doorheen dit article). Lezen

Weinig benoemingen in de Belgische raden van bestuur in 2021: een relatief ongewijzigde stand van zaken aan de vooravond van een grote “vernieuwing”?

Heidrick & Struggles, een internationaal kantoor gespecialiseerd in Executive Search en Leadership Consulting, heeft de zesde editie van zijn ‘Board Monitor’ gepubliceerd. Deze Europese barometer analyseert de wereldwijde tendensen van het profiel van nieuwe leden in de raden van bestuur. Voor de derde keer wordt België in dit rapport opgenomen, naast 13 andere landen waaronder Frankrijk, Duitsland en de Scandinavische landen. Lezen

Quotawet werkt: vier keer meer vrouwen in raden van bestuur

De bindende aanpak van de Quotawet werkt: het aantal vrouwen in raden van bestuur is verviervoudigd tussen 2008 en 2020. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het contrast is groot met de directiecomités, waar de Quotawet niet geldt: vrouwen maken er slechts 14,8% van de leden uit. Vandaag heeft de Raad van de Europese Unie zijn steun uitgesproken voor de richtlijn ‘Women on board’, die bedoeld is om de deelname van vrouwen aan het bestuur van bedrijven te versterken. Lezen

Missiegedreven innovatiebeleid moet grote maatschappelijke uitdagingen aanpakken

Missiegedreven innovatiebeleid is trending. Missiegedreven innovatiebeleid wil niet alleen de technologie en het innovatievermogen van ondernemingen stimuleren maar ook de grote sociale, ecologische en economische uitdagingen van de 21ste eeuw aanpakken. De Vlaamse Regering wil hier graag mee aan de slag maar de beleidsontwikkeling staat nog in haar kinderschoenen. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) zet daarom een aantal krijtlijnen uit waaraan missiegedreven innovatiebeleid moet voldoen. Lezen

Filip Baptist nieuwe CEO van Securex.

Filip Baptist werd op 18 december 2018 aangesteld als nieuwe CEO van de Groep Securex. Met zijn 25 jaar ervaring binnen Securex, waarvan 20 jaar in het directiecomité, zal Filip Baptist verder inzetten op continue verbetering van de klantentevredenheid. Hij volgt Stephan Londoz op, die de afgelopen 4 jaar aan het hoofd stond van de Groep Securex. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.