NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘groei’

Editoriaal – Waarom hebben we het gevoel dat we het contact met onze collega’s verliezen naarmate het bedrijf groeit?

In onze bedrijven komen we vaak ‘historische’ werknemers tegen die klagen over wat hun bedrijf is geworden. Door het veroveren van nieuwe markten en het diversifiëren van de activiteiten is het bedrijf gegroeid en na verloop van tijd kennen collega’s elkaar niet meer.
Het is niet meer zoals vroeger. We zijn onze hechte relaties kwijtgeraakt. We zijn niet echt een familie meer, gewoon een stel maten die samen hard werken en elkaar helpen als dat nodig is. Dus het is de schuld van de groei dat onze bedrijven de neiging hebben om de sociale cohesie die we zoeken te verdunnen? Is dat zo? Dat is een hypothese – en in sommige gevallen een zeer waarschijnlijke ontwikkeling – die we kunnen verwerpen. Lees hieronder meer… Lezen

De Belgische economie zal naar verwachting met 0,3% groeien in het vierde kwartaal van 2023.

De Belgische economie groeide met 0,4% in het derde kwartaal. Dat is iets meer dan verwacht. We verwachten momenteel dat de bbp-groei in het vierde kwartaal van 2023 licht afzwakt tot 0,3%. Lezen

Geen recessie in België: economische groei van 1,0% in 2023 en 1,3% in 2024.

De Belgische economische groei bedroeg in 2022 nog 3,2%, maar zou dit jaar aanzienlijk vertragen tot 1,0% en in 2024 licht hernemen tot 1,3%. De inflatie piekte in 2022 op 9,6% en valt terug tot 4,4% in 2023, maar blijft aanzienlijk met 4,1% in 2024. Er zouden 50 000 banen gecreëerd worden in 2023 en 40 000 in 2024, na een uitzonderlijk sterke toename van 101 000 banen in 2022. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwe economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de jaren 2023-2024. Lezen

Regionale economische vooruitzichten: de Vlaamse economie is minder hard getroffen door de crisissen dan die van Brussel en Wallonië en zou sterker blijven groeien.

Het Vlaamse bbp viel in 2020 minder sterk terug dan dat van de andere twee gewesten en het hernam ook sterker na de gezondheidscrisis. Volgens onze ramingen lag het Vlaamse bbp in 2022 4,8% hoger dan in 2019, tegenover 3,1% in Brussel en 1,4% in Wallonië. In Brussel werd de tak ‘handel en horeca’ zwaarder getroffen door de covid-crisis dan in de twee andere gewesten, terwijl het zwakkere herstel in Wallonië grotendeels toe te schrijven was aan zijn industrie. De energiecrisis weegt op de economische groei van alle drie de gewesten in 2023. De Waalse economie blijft in dat jaar trager groeien (0,9%) dan die van Vlaanderen (1,4%) en Brussel (1,3%). Lezen

3,8% meer werknemers aan de slag in Belgische bedrijven dan vóór corona.

De algemene tewerkstelling in België blijkt eind juni 2023 3,8% hoger te liggen dan eind juni 2019, precorona. Door werkgevers meerdere jaren te volgen, kan hr-dienstenbedrijf Acerta een gestage groei vaststellen, die anno 2023 stabiliseert. Bijna alle sectoren maken dezelfde evolutie door, alleen de metaal- en maakindustrie hebben de opeenvolgende uitdagingen van de verschillende crisissen nog niet van zich kunnen afschudden. Lezen

Optimistische rekruteringsintenties : de nettotewerkstellingsprognose neemt met 5 punten tot +23% toe.

Volgens de ManpowerGroup Jobbarometer die vandaag werd gepubliceerd, zou de activiteit op de Belgische arbeidsmarkt in de zomermaanden positief moeten evolueren, ook al zullen de werkgevers voorzichtig blijven in hun beslissingen om aan te werven. Van de 510 Belgische werkgevers die eind april door ManpowerGroup werden bevraagd, is immers 38% van plan hun personeelsbestand tegen eind september 2023 uit te breiden, terwijl 15% het aantal werknemers plant te verminderen. 44% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. Lezen

De Belgische economie zou in het tweede kwartaal van 2023 met 0,4 % groeien.

De Belgische economische activiteit is heel veerkrachtig gebleven in het eerste kwartaal van 2023. Volgens de huidige INR-statistieken nam het bbp op kwartaalbasis toe met 0,5 %, net boven onze verwachting in de Business Cycle Monitor van maart 2023. De groei zou volgens onze huidige inschatting sterk blijven: een groei met 0,4 % lijkt momenteel het meest plausibel voor het tweede kwartaal. Lezen

Belgische start- en scale-ups blijven ruimschoots onder de groeiverwachtingen voor 2022: wat zijn de grootste knelpunten?

De vierde en meest recente editie van de Scale-Ups Confidence Survey, die Deloitte dit jaar organiseerde in samenwerking met de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, toont een daling van het vertrouwensniveau bij scale-ups. De vertrouwensboost na de coronapandemie (een stijging van 6,9/10 naar 8,4/10) lijkt uitgewerkt in maart 2023, met een daling tot 7,9/10. Lezen

Tekort aan talent blijkt remmende factor voor Belgische scale-ups en hun groeiverwachtingen.

Na twee jaar pandemie blijken de scale-ups sterk en veerkrachtig en hebben ze hun verwachte groeiprestaties voor 2021 waargemaakt. Dat heeft hun voldoende vertrouwen gegeven in hun strategie en businessmodel om de lat voor 2022 nog hoger te leggen, ondanks de nieuwe crisis in Oekraïne. Uit de derde en meest recente Deloitte Scale-Ups Confidence Survey blijkt dat het vertrouwen van Belgische en Nederlandse scale-ups de voorbije drie jaar gestegen is van 6,9/10 tijdens de eerste maanden van de pandemie naar 8,4/10 vandaag. Lezen

Belgische economie groeit met 3% in 2022 met dank aan consument. Beperkte impact van corona op de werkgelegenheid.

In 2022 zal de Belgische economie met 3% groeien, mede dankzij de consumptie van de gezinnen. De impact van de corona op de arbeidsmarkt blijft beperkt en de investeringen nemen verder toe. Dat blijkt uit de economische vooruitzichten voor 2022 van het Federaal Planbureau. Consumptie van de gezinnen stuwt economie. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.