NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘hervorming’

Pensioenonderzoek: 8 op de 10 Belgen willen vóór hun 65e met pensioen, maar slechts 4 op de 10 zwaaien voor wettelijke pensioenleeftijd af.

Hoewel acht op de tien Belgen vóór hun 65e op pensioen zouden willen, stoppen maar 4 op de 10 effectief voor de wettelijke pensioenleeftijd. Bij zelfstandigen is het aandeel dat voor de 65e verjaardag afzwaait opvallend groter dan bij werknemers. Bijna twee op de drie zelfstandigen die afgelopen jaar met pensioen gingen, deden dat op 64 of vroeger. In sectoren die een korte opleiding vragen en waar fysiek zwaar werk geleverd wordt, stroomt men het vroegste uit. Lezen

Iets lager pensioen rijken financiert kortere carrière zware beroepen.

Onderzoek van Laurent Collot (UNamur) en Jean Hindriks (UCLouvain en Itinera) toont aan dat een hervorming van het pensioensysteem eenvoudig en budgetvriendelijk kan. In hun analyse berekenden beide experts een compensatie voor mensen met een zwaar beroep, beperkt tot laagbetaalde werknemers, die geen onoverkomelijke last legt op beter betaalde werknemers. “Als de hoogste pensioenen 4,7% inleveren, betekent dit tot 3 jaar minder lang werken voor de lagere inkomens. Zo kan je zware beroepen een kortere carrière gunnen zonder pensioenverlies”, zegt Jean Hindriks. Lezen

Evoluties binnen de verschillende verlofstelsels: een behoefte aan vereenvoudiging en duidelijkheid voor werknemers en werkgevers.

Met één blik op de evolutie van de cijfers over verlofsystemen kunnen we besluiten dat ons land heel wat uiteenlopende verlofstelsels telt. In dit artikel buigen we ons over het tijdskrediet (privésector), de loopbaanonderbreking (publieke sector) en de thematische verloven. Thematische verloven omvatten ouderschapsverlof, palliatieve zorg, medische bijstand en verlof voor mantelzorgers. Lezen

Global Pension Index 2023: Belgisch pensioensysteem niet duurzaam, Nederland krijgt beste score.

Het Belgische pensioensysteem nadert zijn houdbaarheidsdatum. Dat komt vooral doordat te veel oude(re) werknemers kiezen voor een vervroegd pensioen. De effecten van de vergrijzing zullen zich nog jaren laten voelen. Het is dus hoog tijd om bij te sturen. Onze noorderburen hebben het beste pensioensysteem ter wereld. Dat blijkt uit de Global Pension Index van HR-expert Mercer, een vergelijking van de pensioensystemen in 47 landen, goed voor 64% van de wereldbevolking. Lezen

Hervorming van de auteursrechten en naburige rechten gaat terug naar de Raad van State voor een tweede advies.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot hervorming van de auteursrechten en naburige rechten op het gebied van sociale zekerheid. Lezen

Pensioenakkoord juli 2022: welke impact op de pensioenen van mannen en vrouwen?

Op vraag van de Kern van Ministers onderzoekt het rapport van het Federaal PlanBureau de budgettaire impact alsook de impact op de pensioenen van mannen en vrouwen van het pensioenakkoord van 19 juli 2022. Dat pensioenakkoord omvat drie maatregelen: de invoering van een pensioenbonus, de invoering van een tewerkstellingsvoorwaarde voor de toegang tot het minimumpensioen en de aanpassing van het minimumpensioen soepel criterium bij werknemers die ten goede moet komen van gepensioneerde vrouwen (de maatregel gender). Lezen

Belgisch systeem is niet duurzaam: vergrijzing, lage werkzaamheidsgraad en lage pensioenleeftijd zetten systeem onder druk.

België beschikt over een gemiddeld pensioenstelsel, vergelijkbaar met dat in Duitsland. Ijsland, Nederland en Denemarken hebben beste pensioensystemen ter wereld. Ons land krijgt een B-score, lichtjes beter dan de C+-score van verleden jaar. Dit matige resultaat is vooral te wijten aan een slechte beoordeling van de duurzaamheid van ons pensioenstelsel. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van HR-expert Mercer, dat de systemen in 44 landen vergeleek – goed voor 65% van de wereldbevolking. Lezen

Fiscaliteit van bedrijfswagens in België: de hervorming leidt tot een toename van de netto belastinginkomsten met ongeveer 1 miljard euro op jaarbasis.

De wet houdende de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit van 25 november 2021 schaft de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting af voor alle bedrijfswagens behalve voor wagens zonder CO2 uitstoot. Het belangrijkste effect van de belastinghervorming is een versnelde elektrificatie van het bedrijfswagenpark en een versnelde daling van de CO2-uitstoot. In vergelijking met het scenario zonder hervorming leidt de hervorming tot een toename van de netto belastinginkomsten met ongeveer 1 miljard euro op jaarbasis. Lezen

Arbeidsdeal: bijna kwart kmo’s verwacht vraag naar extra flexibiliteit in uren, dagen en weken.

Ongeveer een kwart van de Belgische kmo’s (tot 250 werknemers) verwacht dat ze van hun werknemers nog in 2022 de vraag krijgen naar ‘recht op deconnectie’ en een tweewekelijks wisselend uurrooster. Eén op vijf verwacht ook de vraag naar de vijfdagenwerkweek in vierdagen. Toch blijven glijdende werkuren voor kmo’s de winnende flexibiliteitsformule; deze behoren eigenlijk niet tot het pakket van de arbeidsdeal. Flexibiliteit in uren, dagen en weken is een troef om talent aan te trekken en te behouden. Dit zijn inzichten op basis van een bevraging bij 612 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken in maart met betrekking tot hun tewerkstelling. Lezen

Open blik op de aanpassing van de schoolkalender in Vlaanderen maar nu niet het juiste moment.

De vraag of Vlaanderen net als Wallonië het schooljaar moet reorganiseren, beroert niet alleen de onderwijswereld maar ook ondernemingen en sectoren. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) die de werkgevers- en werknemersorganisaties verenigt, doet in zijn advies aan minister van Onderwijs Weyts de deur niet dicht voor een aanpassing van de schoolkalender maar vindt het nu niet het juiste moment. Zo’n ingrijpende hervorming vraagt meer tijd en debat met alle betrokkenen. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.