NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘inclusie’

Onderzoek van Workday onthult een blik op de positieve impact die technologie en AI kunnen spelen in het succes van inspanningen voor diversiteit, gelijkheid en inclusie.

Workday, Inc., leider in enterprise cloud applications voor finance en human resources, publiceert de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) een prioriteit blijven, ondanks de veranderende macro-economische omstandigheden die voor onzekerheid zorgen. Prioriteit voor diversiteit, gelijkheid en inclusie bij Belgische bedrijven nam afgelopen jaar toe en 84 procent heeft er een budget voor. Lezen

Campagne ‘Daden boven woorden’ inspireert werkgevers om Oekraïense vluchtelingen aan te werven ondanks taalbarrières.

Ruim één op de drie van de Oekraïense vluchtelingen tussen 18 en 65 jaar die in Vlaanderen ver-blijft, heeft (tijdelijk) een job gevonden. Met de campagne ‘Daden boven woorden’ wil de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) samen met 38 sectororganisaties ondernemingen warm maken om nog beter te doen en voorbij de taalbarrière te kijken bij aanwervingen. Zo kunnen ont-heemde Oekraïners maar ook andere nieuwkomers meer kansen krijgen en evolueren bedrijven naar een inclusief HR-beleid. Lezen

15% meer mensen met een fysieke of mentale beperking aan de slag op reguliere arbeidsmarkt op één jaar tijd.

Steeds meer mensen met een fysieke of mentale beperking vinden hun weg naar de reguliere arbeidsmarkt. Intussen is 1 op de 369 werknemers (0,27%) op onze arbeidsmarkt iemand met een beperking. Dat is een stijging van 14,8% in vergelijking met een jaar geleden. Waalse en Brusselse bedrijven hebben procentueel beduidend meer mensen met een beperking in dienst dan Vlaamse ondernemingen. En ook kleinere kmo’s scoren gemiddeld hoger dan grote bedrijven. Lezen

Minimuminkomen: EU-lidstaten denken na over de toekomst van Europese sociale bescherming.

Een van de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU is verder te werken aan de sociale dimensie van de Europese Unie, door de principes van de Europese pijler van sociale rechten te implementeren. Die pijler bevat 20 beginselen die de Europese Unie eerlijker en inclusiever moeten maken. In dit kader organiseerde de POD Sociale Integratie op 18 januari 2024 de conferentie ‘Minimuminkomen: naar een vangnet voor iedereen’ in Brussel. Het was een kans voor de lidstaten om de balans op te maken van hun vooruitgang en zich in te zetten voor een sterke sociale bescherming binnen de EU. Lezen

Gentse startup versterkt bedrijven met de kracht van neurodiversiteit.

Neurodivergente personen met bijvoorbeeld ADHD of autisme kunnen organisaties en bedrijven net versterken dankzij hun ‘afwijkende’ talenten. De Gentse startup Bjièn helpt steeds meer bedrijven om neurodivergente personen optimaal in te zetten op de werkvloer. Win-win. Lezen

Maatregelen voor een duurzame, inclusieve arbeidsmarkt blijven nodig.

De werkzaamheidsgraad van personen met een migratieachtergrond en arbeidshandicap is in Vlaanderen, ondanks inspanningen, al jarenlang erg laag. Terwijl 77% van de Vlamingen tussen 20 en 64 jaar aan het werk is, is dat voor personen met een migratieachtergrond (geboren buiten EU27) meer dan tien procent lager (62,7%). Personen met een arbeidshandicap vinden nog moeizamer werk: slechts een kleine helft (46,5%) is aan de slag. Naar aanleiding van haar twintigste verjaardag maakt de Commissie Diversiteit bij de SERV de balans op en ziet nog heel wat beleidsuitdagingen voor Vlaanderen. De werkgevers- en werknemersorganisaties, LEVL en Handicap en Arbeid die in de commissie vertegenwoordigd zijn, doen daarom een oproep naar de Vlaamse politici en de volgende Vlaamse Regering om fors in te zetten op maatregelen voor een duurzame, inclusieve arbeidsmarkt. Lezen

Mensen met een beperking nemen drie keer minder vaak deel aan opleiding.

54,6% van de Belgen tussen 18 en 69 jaar die zelf aangeven in heel goede gezondheid te zijn, nam het afgelopen jaar deel aan een opleiding. De kloof met wie een (heel) slechte gezondheid heeft, is groot: slechts 15,1% van hen neemt deel aan een opleiding. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van Statbel, op basis van de Enquête naar Volwasseneneducatie. Zowel formele als informele opleidingen worden meegerekend: van een bachelor of master tot een eenmalige webinar. Lezen

De opkomst van de millenial manager: Waarom leeftijdsinclusief leiderschap een must is.

De zogenaamde millennial managers, de generatie geboren tussen 1980 en 1995, maken een opmars en staan daarbij vaak voor de uitdaging om teamleden ouder dan hen aan te sturen. Leeftijdsverschillen tot wel 35 jaar zijn geen uitzondering meer. Dat brengt verschillen in waarden, overtuigingen en voorkeuren met zich mee. Leeftijdsinclusief leiderschap blijkt een cruciale rol te spelen om iedereen gemotiveerd te houden, zo toont onderzoek van de Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School aan. Lezen

De federale regering wil een nieuw actieplan betreffende de tewerkstelling van personen met een beperking binnen het federaal administratief openbaar ambt.

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en minister belast met Personen met een handicap Karine Lalieux akte van diverse maatregelen om de arbeidsparticipatie van personen met een beperking binnen federale overheidsdiensten te verhogen. Lezen

DE&I op de werkvloer: ​de kloof dichten tussen intentie en actie is prioriteit voor bedrijfsleiders.

In het bedrijfsleven van vandaag is DE&I (diversiteit, gelijkheid en inclusie) een veelbesproken onderwerp. Sterker nog, een inclusief bedrijf uitbouwen is misschien wel een van de grootste uitdagingen waar vele executive teams mee worden geconfronteerd. Maar nog te vaak blijft het bij goede intenties, waarna weinig duurzame actie wordt ondernomen op de werkvloer. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.