NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘indexering’

Koopkrachtpremie aan medewerkers geven? Eén op drie kmo’s nog onbeslist – één op zes wil meer geven dan sector.

Bijna één op tien kmo’s (9,2%) is van plan zijn medewerkers de nieuwe eenmalige koopkrachtpremie te geven. De ministerraad keurde een voorontwerp van wet en ontwerp van KB al goed eind december 2022. Die koopkrachtpremie onder de vorm van een consumptiecheque bedraagt maximaal 500 euro bij goede resultaten en maximaal 750 euro bij uitzonderlijk goede resultaten in 2022. De meerderheid van de kmo’s (57%) geeft aan dit niet van plan te zijn, voornamelijk omdat zij geen financiële ruimte meer hebben door de automatische loonindexatie (67%) of omdat de financiële resultaten het niet toelaten (20%). Lezen

Ondanks hogere loonkosten en arbeidskrapte willen bedrijven dit jaar volop nieuw personeel aanwerven.

Ondanks de hoge loonkosten en de onzekere economische situatie, kijken de Belgische ondernemingen op personeelsvlak de rest van het jaar positief tegemoet. 7 op de 10 bedrijven verwachten dit jaar extra werknemers aan te werven. Slechts 26% verwacht ook mensen te moeten ontslaan. De arbeidskrapte blijkt wel een struikelblok om de aanwervingsambities waar te maken: drie op de vier bedrijven zitten met knelpuntfuncties die ze niet ingevuld krijgen. Lezen

Brutomaandsalarissen op 4 jaar tijd effectief gestegen met 18% in Vlaanderen.

‘Doorsnee salaris’ nu 3.300 euro bruto per maand … voor wie voltijds werkt in privésector in Vlaanderen. De bruto maandsalarissen zijn op 1 jaar effectief toegenomen met 10,15% in Vlaanderen en met 10,72% voor wie werkt in Brussel. Op basis van de effectieve salarisgegevens van 400.000 voltijdswerkende Belgen kan SD Worx, de grootste loonberekenaar in België, een nauwkeurig beeld geven van het ‘doorsnee salaris’ van wie werkt in Vlaanderen of Brussel. Sinds eind januari bedraagt het bruto mediaanbedrag bij Vlaamse werkgevers 3.300 euro per maand voor voltijdse tewerkstelling. Het is hoger voor wie werkt in Brussel of in Vlaams- en Waals Brabant. Lezen

Slecht nieuws voor de internationale concurrentiepositie van onze bedrijven: loonkost per gewerkt uur steeg met 7,9% in 2022.

Net voor de historisch hoge loonindexering eind januari betalen werkgevers in België nu 38,5 euro per gepresteerd uur. Dat is 7,9% meer dan in 2021, toen dit nog 35,7 euro kostte. Sinds 2020 is de loonkost per effectief gewerkt uur gestegen met 10,7%. De loonkost per gewerkt uur nam sterker toe bij bedienden (+8,2%) dan bij arbeiders (+7,2%), en grotere bedrijven met meer dan 200 werknemers (+8,7%) voelen de stijging meer dan kleinere bedrijven (+7,3%). Lezen

HR checklist om 2023 met een voorsprong in te leiden.

Bij de start van een nieuw kalenderjaar treden traditioneel verschillende sociaalrechtelijke wijzigingen in werking en dat is dit jaar niet anders. In dit artikel geven we een bloemlezing van enkele belangrijke wijzigingen waarmee werkgevers rekening moeten houden vanaf 1 januari 2023. Hierbij leggen we de focus zowel op jaarlijks terugkerende aandachtspunten als op nieuwe wetgeving. Lezen

Liever geen loonopslag dan ontslag voor Belgische KMO’s die een aantal maatregelen overwegen om kosten te drukken.

Om kosten te drukken verkiezen Belgische kmo’s (tot 250 werknemers) om geen loonopslag te geven bovenop de index (60%) en minder aan te werven (40%). De minst populaire maatregelen zijn het ontslaan van vast personeel (72%), loonverlaging (66%), het inzetten van buitenlandse arbeidskrachten of het sluiten van vestiging(en) (telkens 66% van de kmo’s). Welke financiële ruimte is er nog in 2023 om personeel te motiveren? Lezen

Welke zijn de grootste paritaire comités waar de lonen stijgen op 1 januari?

Sinds verleden week is de gezondheidsindex van december gekend, die als basis dient voor de automatische loonindexatie van tal van sectoren in de privésector. Volgende grote sectoren nemen januari als vast moment voor indexatie: bedienden van PC 200, logistiek, land- en tuinbouw, voedingsindustrie en handel in voedingswaren, de horeca, de bouwsector, toeleveranciers aan de bouw, schoonmaak, papier en karton en financiële sectoren als verzekeraars. Het gaat in totaal om meer dan 1,3 miljoen werknemers in de privésector in België. Lezen

Overschrijding van de spilindex: lonen in PC200, horeca en voedingsindustrie stijgen in januari met ongeveer 11%.

HR-dienstverlener SD Worx voorziet een ongeziene indexeringsgolf in december en januari. De lonen in de horeca en voedingsindustrie stijgen in januari met ongeveer 11%. De prognose voor januari voor de bedienden van PC 200 stijgt volgens SD Worx tot 11,13%. In december 2022 zullen veel sectoren de lonen indexeren. Het gaat om een recordaantal sectoren. Het is immers voor het eerst dat de overheidsindex al na 1 maand opnieuw de spil overschrijdt, met als gevolg nieuwe indexaties voor onder meer de ziekenhuizen (in december 2022) en andere zorginstellingen zoals gehandicaptenzorg (in januari 2023). Lezen

Inflatievooruitzichten: de groeivoet van de ‘gezondheidsindex’ zou in 2022 gemiddeld 9,1% en in 2023 7,0% bedragen.

De onderstaande inflatievooruitzichten van september 2022 tot december 2023 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot augustus 2022 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met het gemiddelde van de termijnmarktnoteringen van 10 tot 23 augustus 2022. De olieprijs zou gemiddeld 103 dollar per vat bedragen in 2022 en 90 dollar per vat in 2023. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,05 dollar per euro in 2022 en 1,02 dollar per euro in 2023. Lezen

Nationale salarisenquête toont hoogste stijging in salarissen in 20 jaar, namelijk voor starters en jongeren.

Het basissalaris van werknemers in België steeg tussen april 2021 en april 2022 met gemiddeld 7%. Dat is opvallend meer dan de 2%-stijging van het jaar voordien. De salarisgroei, de hoogste in twee decennia, is grotendeels te verklaren door de indexeringen. Er spelen echter ook andere factoren mee, zo blijkt uit de resultaten van de 29ste Salarisenquête van HR-dienstverlener Hudson. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.