NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘loonbonus’

Winstpremie of CAO90 loonbonus: één op vijf werknemers kreeg in 2023 een premie voor behalen van doelstellingen of winstdeelname.

Er was in 2023 geen verdere stijging in het aandeel werknemers die een CAO90 loonbonus of winstpremie kregen. In totaal geniet een op vijf werknemers in 2023 van ofwel de CAO90 loonbonus (18%) ofwel van de winstpremie (2%). De CAO90 loonbonus kent het meest bijval, vooral bij werkgevers met meer dan 20 werknemers, die het benutten voor het behalen van collectieve doelstellingen. Lezen

Drie maand voor deadline nog onduidelijkheid bij 44% van de kmo’s om koopkrachtpremie te geven.

Op minder dan 3 maand voor de deadline van 31 december weet 44% nog niet of ze de premie kunnen of moeten geven. Zeven procent van de Belgische kmo’s weet het wel al en zal de nieuwe koopkrachtpremie geven. De helft van de kmo’s zal geen koopkrachtpremie geven. Een kwart daarvan geeft aan dat de financiële resultaten onvoldoende zijn; dat is een voorwaarde voor de toekenning van deze gunstige premie. Het andere kwart kent geen koopkrachtpremie toe omdat er andere klemtonen gelegd worden in het beloningsbeleid. Dat halen we uit de bevraging van SD Worx in september 2023 bij 656 kmo-bedrijfsleiders. Lezen

CAO90 in kmo’s in 2022: minder loonbonussen, wel hoger bedrag.

In 2022 deelden kmo-werkgevers minder loonbonussen uit aan hun medewerkers. Zo kreeg 4,97% van de bedienden de loonbonus (cao 90). Mogelijk zorgde de crisis voor minder loonbonusplannen én voor het feit dat er minder doelstellingen werden behaald. Het gemiddeld bedrag per bonus steeg wel tot 1.426,31 euro bruto. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis op basis van de loongegevens van meer dan 320.000 Belgische kmo-werknemers. Lezen

15% van de werknemers kreeg in 2021 een loonbonus CAO90. De stijgende trend van de laatste jaren wordt in 2021 door corona doorbroken.

2021 zorgt voor een knik of terugval in de stijgende trend van de collectieve loonbonus CAO90 of bonusplannen. De daling doet zich het meest voor in organisaties met arbeiders. De stijgende trend van de laatste jaren wordt in 2021 door corona doorbroken, al zijn er ook een paar sectoren en 1 regio waar de loonbonus CAO 90 meer succes kent. Vanaf 20 werknemers kiest minstens een op zes van de bedrijven voor dit bonussysteem, gekoppeld aan meetbare doelstellingen van een bonusplan. Lezen

Één op zes werknemers kreeg in 2020 een loonbonus.

Om werknemers te motiveren om samen een doelstelling te realiseren, bestaat er sinds 2008 de loonbonus. In 2020 kreeg 17% van alle loontrekkenden in de privésector een loonbonus uitbetaald omwille van behaalde collectieve doelstellingen. Arbeiders maken nu iets meer dan één derde uit (36%); deze groep kende het laatste jaar een stijging van 10%. Het is fiscaal een interessant instrument om medewerkers te belonen en het geeft werkgevers vrijheid omdat het niet hoeft aangerekend te worden op de loonmarge, waar momenteel de onderhandelingen nog voor lopen. Lezen

Corona heeft geen impact op bonussen van 2020, mogelijk wel op die van 2021.

De coronacrisis heeft nog geen impact op de bonussen die bedrijven aan hun werknemers uitkeren in 2020. Integendeel: dit jaar krijgt bijna 20% meer bedienden een bonus op de rekening gestort, blijkt uit cijfers van Acerta op basis van de gegevens van 40.000 werkgevers in de privésector. De verklaring? De bonussen die in 2020 uitgekeerd worden, gaan voornamelijk terug op de bedrijfsprestaties in het sterke jaar 2019. Dat is ook de reden waarom de bedragen dit jaar opvallend hoger liggen dan vorig jaar: het gemiddelde bedrag van een bonus steeg van gemiddeld 3.000 euro in 2019 naar 5.000 euro in 2020. Voor wie in 2021 op een bonus hoopt, heeft Acerta minder goed nieuws, want daar zal de coronacrisis in veel bedrijven vermoedelijk wel een stokje voor steken. Lezen

Medewerkers belonen met deel van de winst in stijgende lijn: +6% werknemers en +2% werkgevers.

Met de winstpremie en de collectieve loonbonus (CAO 90 bonus) beschikken organisaties over twee instrumenten om hun medewerkers te belonen voor het behalen van de doelstellingen. Ook in 2020 gaat het gebruik in stijgende lijn, als we de eerste jaarhelft vergelijken met vorig jaar. Het uitgekeerde bedrag stijgt echter niet; ook al is dit gebaseerd op de winst van vorig jaar. Vooral de kleinste organisaties hanteren deze variabele verloning. Vraag is hoe de plannen voor volgend jaar eruitzien met Covid-19 als mogelijke spelbreker. Organisaties kunnen nog tot 31 oktober hun plannen aanpassen. Lezen

Nieuwe sociale maatregelen op 1 januari 2020

Begin 2019 is een reeks nieuwe maatregelen voor de bedrijven in werking getreden. Het VBO Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid lijst een aantal significante veranderingen voor ons. Hierna volgt een overzicht van de voornaamste.  Lezen

Slechts 1,5% arbeiders en bedienden in non-profit krijgen bonus.

Werkgevers hebben verschillende mogelijkheden om hun medewerkers een bonus of premie toe te kennen. Hr-adviesgroep ACERTA analyseerde het bonusbeleid in 2016 en 2017 bij 40.000 werkgevers. Conclusie van het onderzoek: bonussystemen bieden nog veel opportuniteiten voor de bedrijven. Bijna 30% van de bedienden in de profit krijgt een bonus, arbeiders en werknemers in de non-profit niet of nauwelijks. Lezen

Variabele verloning wint aan populariteit: +6% van privé werknemers in drie jaar.

Bijna de helft (46,9%) van alle Belgische bedienden, kader- en directieleden in de privésector heeft een variabel loon. Dat is een zesde meer in vergelijking met drie jaar geleden. Een variabel loon is het meest gangbaar in de chemische en farmaceutische sector, bij kleinere bedrijven en populairder in Wallonië dan in Vlaanderen. Eén en ander blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Worx die de loonbrieven van meer dan 110.000 werknemers analyseerde. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.