NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘migratie’

COVID-19 & demografische groei in België in 2020: de internationale migratie oefent dubbel zo grote impact uit als het sterftecijfer.

Naar aanleiding van de actualisering van de demografische vooruitzichten in het kader van de COVID-19-epidemie voorziet het Federaal Planbureau in 2020 een bevolkingstoename van 17 000 inwoners in plaats van 50 000 wanneer de epidemie niet had plaatsgevonden. Die lagere groei wordt voor 70 % verklaard door de daling van het migratiesaldo en het resterende deel door de stijging van het aantal overlijdens. Lezen

Werkgevers en vrouwen met migratieachtergrond vinden elkaar op zoekconferentie.

Werkgevers zoeken personeel. Al enige tijd blijven heel wat vacatures open staan. Met de vergrijzing en de daarmee gepaarde uitstroom uit de arbeidsmarkt voorzien alle kenners dat de krapte nog even zal aanhouden, zelfs als het economisch iets slechter zal gaan. Wie kan de arbeidsmarkt komen versterken? En wat is daar voor nodig? In een tweedaagse zoekconferentie verkenden vrouwen met een migratieachtergrond, werkgevers en belangenorganisaties hoe een brug gebouwd kan worden tussen deze vrouwen als potentiële werknemers en werkgevers. Lezen

België is één van de aantrekkelijkste landen is voor kennismigranten

Deloitte stelde vandaag de resultaten voor van de vergelijkende immigratiestudie 2016. Daaruit blijkt dat België een van de aantrekkelijkste landen is voor kennismigranten dankzij de snelheid, lage kostprijs en toegankelijke voorwaarden van de procedure voor het verkrijgen van een arbeidskaart. Omwille van het groeiende belang van de kenniseconomie is het voor landen cruciaal om kennis aan te trekken. De studie vergelijkt tweejaarlijks de migratieformaliteiten voor buitenlandse kenniswerkers in de Europese Unie. Eerdere edities van Deloitte’s vergelijkende migratiestudie toonden aan dat België op Europees vlak het beste scoorde. Samen met de Scandinavische landen zit België nog steeds in de kopgroep van landen die een efficiënt en laagdrempelig beleid voeren. De survey vergelijkt voor het eerst het migratiebeleid voor kennismigranten van de Europese landen met dat van enkele grote landen buiten de EU. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.