NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘ouderschapsverlof’

Ouderschapsverlof – Papa’s maken inhaalbeweging: 1/5 en 1/10 onderbreking meeste succes.

Betaald ouderschapsverlof zet in 2024 opnieuw hoger in dan in 2023. De stijging is vooral merkbaar bij de papa’s, met een toename van 14%. Dat is bijna twee keer zoveel als bij de mama’s (+7%). Deze ontwikkeling duidt op een inhaalbeweging, waardoor de kloof tussen mama’s en papa’s kleiner wordt, hoewel nog steeds bijna twee keer zoveel mama’s (betaald) ouderschapsverlof opnemen. Lezen

Een gelijke verdeling van ouderschapsverlof meer belonen.

In een nieuwe studie maakt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de balans op van de verdeling tussen vrouwen en mannen bij de verschillende vormen van verlof en flexibele werktijdregelingen. Deze zijn een onmisbaar instrument geworden om privé- en beroepsleven te combineren. Het aantal werkenden dat ouderschapsverlof opneemt, is in 20 jaar tijd bijna verviervoudigd. Lezen

Steeds meer vaders nemen halve dag per week ouderschapsverlof.

De behoefte aan loopbaanonderbreking is sinds corona en de steile opmars van thuiswerk sterk gedaald bij werknemers in ons land. Maar er is één uitzondering: het aantal werkende Belgen dat deeltijds ouderschapsverlof neemt, piekt. Vooral bij mama’s en papa’s tussen 30 en 39 jaar. Nog een opvallende trend: nooit waren er zoveel vaders die 1/10 ouderschapsverlof opnamen als nu. Lezen

1 september: ook grootouders nemen verlof voor eerste schooldag.

Niet alleen ouders zelf zijn graag aanwezig aan de schoolpoort op de eerste schooldag van hun kroost. Ook heel wat grootouders nemen verlof op 1 september. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis op basis van de verlofgegevens van 304.450 werknemers in de afgelopen vijf jaar. Zo neemt 19,75% van de 50 tot 59-jarigen verlof op 1 september. Een solide tweede plaats, net na de ouders tussen 30 en 39 jaar waar 20,6% verlof neemt. Lezen

Steeds minder loopbaanonderbrekingen in ons land, wellicht door structureel thuiswerk en stijgende levensduurte.

Iets meer dan 6 % van de werknemers in ons land neemt enige vorm van loopbaanonderbreking. Dat is 5 % minder in vergelijking met 2021 en het laagste peil van de laatste vier jaar. De verklaringen: steeds meer mensen werken structureel thuis, waardoor deeltijds werken minder noodzakelijk is om werk en privé in balans te houden, én de stijgende levensduurte noopt werknemers om voltijds aan de slag te blijven. Lezen

1/10 ouderschapsverlof zeven keer populairder dan bij aanvang: bijna even veel mama’s als papa’s maken er gebruik van.

Drie jaar geleden voerde de federale regering de mogelijkheid in voor ouders om per kind 40 maanden lang 1/10 ouderschapsverlof op te nemen, naar aanleiding van deze verjaardag bracht Acerta de voornaamste evoluties in kaart. Intussen maakt 1 op de 300 werknemers (0,33 %) van die regeling gebruik. Dat is zeven keer meer dan drie jaar geleden. Het gaat vooral om ouders tussen 35 en 41 jaar. Opvallend: moeders en vaders doen even veel beroep op 1/10 ouderschapsverlof. Dat evenwicht is bij andere vormen van tijdskrediet minder het geval. Lezen

Soepel betaald ouderschapsverlof meest succes bij mama’s. Papa’s aan inhaalbeweging bezig.

Het voorbije jaar zijn er 9,4% meer ouders die betaald ouderschapsverlof opnemen. Mama’s nemen nog steeds meer ouderschapsverlof dan papa’s, maar ook bij de papa’s zien we een stijging. De grootste stijging bij de mama’s zien we bij de 1/10 onderbreking (stijging met 28%). Deze nieuwe formule bestaat sinds juni 2019 en laat toe voltijdse prestaties met 10% te verminderen. Ondertussen benutten bijna evenveel mannen als vrouwen deze formule. Lezen

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken wordt waarschijnlijk een van de belangrijkste hr-thema’s voor de volgende drie jaar: wat zijn de juridische mogelijkheden?

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken is hét belangrijkste hr-thema voor de volgende drie jaar, volgens een recente bevraging van Acerta bij werkgevers. Nu het nieuwe schooljaar van start gaat, is die flexibiliteit vaak ook broodnodig voor werknemers met schoolgaande kinderen. Maar wat zijn de juridische mogelijkheden? Lezen

Nestlé herdefinieert ouderschapsverlof en biedt meer verlofdagen aan nieuwe ouders, ongeacht hun geslacht.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het vaderschapsverlof in België verhoogd van 10 naar 15 dagen. Hoewel deze ontwikkeling met open armen wordt ontvangen door toekomstige ouders, heeft Nestlé zijn ouderschapsverlofbeleid al een jaar geleden wereldwijd ingrijpend gewijzigd, met het oog op concrete ondersteuning van werknemers bij de opvang van hun kind. En dit voor alle ouders, ongeacht hun geslacht en statuut. Lezen

Meer dan een derde meer ouders in ouderschapsverlof ten opzichte van vorig jaar.

De opname van het ouderschapsverlof neemt in corona-tijden sterk toe: vanaf mei ging het aantal medewerkers met ouderschapsverlof met een sterke sprong vooruit: in mei met +21% en in juni nog eens met +5% in Vlaanderen ten opzichte van de voorgaande maand. Eind juni noteert HR-dienstenverlener SD Worx bijna 35% meer ouders in ouderschapsverlof (ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar), al zijn er regionale verschillen: de grootste stijging t.o.v. vorig jaar doet zich voor in West-Vlaanderen, gevolgd door Limburg, Oost-Vlaanderen en Brussel.  Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.