NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘re-integratie’

Begeleiding werkt beter dan premie voor re-integratie langdurig zieken.

Een navraag door L’Echo toont aan dat bedrijven niet warmlopen voor de premie van 1.000 euro die werkgevers moet aanmoedigen om langdurig zieken opnieuw in dienst te nemen. Van het voorziene budget van 8,75 miljoen euro, is amper 5 procent uitgekeerd. Voor Federgon is de boodschap duidelijk: “Om écht tot een sterke re-integratie op de arbeidsmarkt te komen, is begeleiding onontbeerlijk.” Lezen

Zes op de tien bedrijven hebben afgelopen jaar langdurig zieke medewerkers gere-integreerd.

Zes op de tien bedrijven in ons land (62%) kregen afgelopen jaar te maken met de re-integratie van langdurig zieke werknemers. In de helft van die bedrijven gingen werknemers progressief in dezelfde functie aan de slag. In één op de vijf gevallen (18%) kregen werknemers die na lange tijd terug aan het werk gingen een nieuwe functie in het bedrijf. Opvallend is ook dat (niet-zieke) werknemers een doeltreffend re-integratiebeleid steeds belangrijker vinden in een onderneming. Lezen

Versnellingsplan re-integratie personen met gezondheidsuitdagingen in Vlaanderen: het werk is nog niet af.

Het versnellingsplan re‑integratie van personen met gezondheidsuitdagingen dat Vlaams minister van Werk lanceert, bevat acht acties. Met deze acties wil hij het Vlaams actieplan voor re‑integratie van langdurig zieken uit 2021 kracht bijzetten. De SERV vindt het positief dat hiermee opnieuw aandacht uitgaat naar de sterk groeiende groep van personen in (langdurige) ziekte maar het werk is nog niet af. Lezen

Lancering van de eerste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zonder onderscheid tussen mentale en fysieke aandoeningen.

NN Insurance Belgium brengt een nieuwe collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering op de markt waarin geen onderscheid gemaakt wordt tussen mentale en fysieke aandoeningen. De verzekeraar is daarmee de eerste verzekeraar op de markt die de dekking van de aandoeningen gelijkstelt. De verzekeraar kiest voor een duaal aanbod waarin verzekeringsnemers de keuze hebben tussen een onbeperkte dekking in tijd en een dekking van maximum twee jaar per schadegeval. Lezen

“Ontslag is nooit de insteek, maar soms een rechtvaardige – op basis van medische redenen – laatste oplossing.”

Naar aanleiding van het nieuws rond re-integratietrajecten, reageert externe preventiedienst Liantis met nuance. Volgens hen is het woord ‘ontslagmachine’ om verschillende redenen niet aan de orde. Lezen

Opinie – Nieuwe re-integratievoorstellen missen focus en samenhang

Verzuimexpert Bart Teuwen (Mensura group) vreest dat het opbod aan initiatieven rond re-integratie te veel los zand is en inhoudelijk minstens deels de bal misslaat. Bijkomende ondersteuning en opvolging wordt best zo dicht mogelijk bij de werkvloer georganiseerd. Lezen

Responsabilisering van de werknemers en de werkgevers in het kader van de “Terug-naar-werk-trajecten”

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Sociale zaken Frank Vandenbroucke in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreffende de responsabilisering van de werknemers en de werkgevers inzake de “terug-naar-werk-trajecten”. Ook heeft de ministerraad kennis genomen van twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende deze “terug-naar-werk-trajecten”. Lezen

Bij één op de drie langdurig zieken is de oorzaak mentale gezondheidsproblemen, waaronder burn-out en werkhervatting blijft problematisch.

België stevent af op een half miljoen langdurig zieken. Opmerkelijk is dat de helft van degenen die een burn-out doormaakten, bang is om te hervallen. En niet zonder reden: één op vier die terug aan de slag gaan, heeft ook effectief een terugval. Waar loopt het fout? En hoe kunnen werkgevers en HR personeel dit in de toekomst beter aanpakken? Lezen

In het eerste kwartaal van 2022 was een op de zes 54-plussers langer dan een maand afwezig van het werk omwille van ziekte.

Hoewel de overheid re-integratie van langdurig zieken wil aanpakken, tonen cijfers van partner in tewerkstelling en ondernemerschap Securex aan dat in het eerste kwartaal van 2022, 16,7% van de 54-plussers langer dan een maand afwezig was van het werk wegens ziekte. Bij arbeiders boven de 54 loopt dit zelfs op tot 23%. Bij de arbeiders en bedienden van 54-plus is 11,5% reeds langer dan een jaar afwezig van het werk omwille van ziekte. In de categorie arbeiders tot 24 jaar stijgen de cijfers en ook de private zorgsector kende een negatieve evolutie. Lezen

Maandenlange vermoeidheid, kortademigheid en hoofdpijn… Long COVID belemmert functioneren op het werk en creëert onbegrip.

Al meer dan 1 miljoen Belgen raakten besmet met het coronavirus. Veel mensen die de ziekte doormaken, kampen weken tot maanden later nog met klachten. Met ernstige hinder in hun leven en werk tot gevolg, inclusief het onbegrip dat vaak gepaard gaat met onbekende ziektebeelden. IDEWE roept werkgevers daarom op om Long COVID te erkennen als ziektebeeld en voldoende aandacht te besteden aan een goede re-integratie. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.