NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘sociale bescherming’

Weinig interesse in de sociale verkiezingen bij werknemers? Stijgend aantal vragen rond te hoge werkdruk aan syndicale delegatie.

De positie van de vakbond in de bedrijven blijft ijzersterk. Een kleine meerderheid (55%) van de werknemers voelt zich zelfs sterk betrokken bij de vakbond in het bedrijf. Bijna op alle aspecten ging de perceptie van de vakbond erop vooruit. Het wederzijds respect tussen vakbond en management is volgens de werknemers licht toegenomen (72 % vs. 68%). Dat blijkt uit de vierjaarlijkse studie van hr-dienstverlener Randstad naar de participatiemogelijkheden van werknemers op de werkvloer naar aanleiding van de sociale verkiezingen. Lezen

Minimuminkomen: EU-lidstaten denken na over de toekomst van Europese sociale bescherming.

Een van de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU is verder te werken aan de sociale dimensie van de Europese Unie, door de principes van de Europese pijler van sociale rechten te implementeren. Die pijler bevat 20 beginselen die de Europese Unie eerlijker en inclusiever moeten maken. In dit kader organiseerde de POD Sociale Integratie op 18 januari 2024 de conferentie ‘Minimuminkomen: naar een vangnet voor iedereen’ in Brussel. Het was een kans voor de lidstaten om de balans op te maken van hun vooruitgang en zich in te zetten voor een sterke sociale bescherming binnen de EU. Lezen

Elkaar versterkende crises hebben de wereldwijde werkgelegenheidskloof verergerd: Internationale samenwerking kan helpen om de groeiende verschillen tussen hoge- en lage-inkomenslanden aan te pakken.

Ontwikkelingslanden worden onevenredig zwaar getroffen door elkaar versterkende crises. Crises zoals de stijgende schuldenlast vergroten de wereldwijde werkgelegenheidskloof tussen hoge- en lage-inkomenslanden en de bestaande ongelijkheden, die door de coronapandemie al waren toegenomen, blijkt uit een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Lezen

De evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België: duidelijke vooruitgang tussen 2019 en 2021 ondanks de gezondheidscrisis.

Jaarlijks stelt de FOD Sociale Zekerheid een monitoringrapport op over de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België op basis van Europese sociale indicatoren. Het vertrekpunt van deze analyse is de Europa 2030-doelstelling om het aantal personen dat een risico loopt op armoede of sociale uitsluiting tussen 2019 en 2030 te verminderen met 279.000 personen. Lezen

België kent goede sociale bescherming, maar niet voor alle werknemers.

Op de dag voor waardig werk lanceert het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) een nieuw rapport over het Belgische arbeidsrecht, dat mee ondertekend werd door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Myria en de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG). Lezen

Werkgevers stellen 5 vragen aan de regering na verdeeld advies in de NAR rond de Arbeidsdeal.

Op 17 mei 2022 brachten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad een verdeeld advies uit over het voorontwerp van arbeidsdeal van de regering. Los van de krappe deadline die de sociale partners kregen en de complexiteit van de deal, kunnen werkgevers via het VBO toch fundamentele lessen trekken uit de manier waarop het verdeeld advies tot stand kwam. Lessen die ze vatten in 5 vragen aan de regering. Lezen

Gig economy : meer dan 3 op 4 koeriers wil onafhankelijk blijven om met een platform te werken.

Terwijl het debat over het statuut van koeriers in de platformeconomie in België aan volle gang is, zegt 77% van de Belgische koeriers dat ze als zelfstandige willen blijven werken. Dat blijkt uit een enquête van het platform Deliveroo bij de 3.500 koeriers die in België actief zijn, beantwoord door 650 respondenten. “Deze cijfers bevestigen wat wij horen van de koeriers met wie wij regelmatig contact hebben. Het zelfstandigenstatuut biedt het antwoord op de moderne behoeften van koeriers op vlak van flexibiliteit”, zegt Rodolphe Van Nuffel, woordvoerder van Deliveroo. Lezen

Evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België: de toegang tot de arbeidsmarkt blijft problematisch voor bepaalde groepen.

Jaarlijks stelt de FOD Sociale Zekerheid een monitoringrapport op over de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België op basis van Europese sociale indicatoren. Het vertrekpunt van deze analyse is de Europa 2020-doelstelling, die het aantal personen dat een risico loopt op armoede of sociale uitsluiting wil verminderen. Lezen

Impact van de coronacrisis op de sociale bescherming in België: meten is weten.

In het kader van de federale crisisstructuur en bij aanvang van de gezondheidscrisis nam de Sociaal-Economische Cel (ECOSOC), bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken beleidscellen en bevoegde administraties, het initiatief om een werkgroep Sociale Impact COVID-19 op te richten met als opdracht de impact op de sociale bescherming, de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt te monitoren met actuele gegevens. Lezen

Arbeidsmarkt na de uitbraak van COVID-19: de gezondheidscrisis heeft ook bepaalde grenzen van onze sociale bescherming aangetoond.

Meer dan één miljoen werknemers ontvingen uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. In Vlaanderen (60%) werd er het meest beroep opgedaan, terwijl het saldo was verdeeld over Wallonië (23%) en Brussel (18%). Die verdeling naar gewest stemt grotendeels overeen met die van de gesalarieerde werkgelegenheid. De jongeren, maar vooral de laaggeschoolden of de werknemers met een laag loon waren oververtegenwoordigd bij de tijdelijk werklozen. Hierna vinden we aanbevelingen van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid zodat de arbeidsmarkt bijdraagt aan een duurzaam en inclusief herstel. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.