NL | FR | LU
Peoplesphere

Gig economy : meer dan 3 op 4 koeriers wil onafhankelijk blijven om met een platform te werken.

Terwijl het debat over het statuut van koeriers in de platformeconomie in België aan volle gang is, zegt 77% van de Belgische koeriers dat ze als zelfstandige willen blijven werken. Dat blijkt uit een enquête van het platform Deliveroo bij de 3.500 koeriers die in België actief zijn, beantwoord door 650 respondenten. “Deze cijfers bevestigen wat wij horen van de koeriers met wie wij regelmatig contact hebben. Het zelfstandigenstatuut biedt het antwoord op de moderne behoeften van koeriers op vlak van flexibiliteit”, zegt Rodolphe Van Nuffel, woordvoerder van Deliveroo.

Terwijl het ernaar uitziet dat het Kernkabinet zich deze woensdag zal concentreren op de discussie over de status van platformwerkers, heeft Deliveroo een blik geworpen op wat de mensen die het meest betrokken zijn, namelijk de koeriers, echt willen. Volgens de enquête onder 3.500 actieve koeriers, waarvan er momenteel 650 gereageerd hebben, zou de overgrote meerderheid hun statuut van zelfstandige willen behouden. 77% van de respondenten zegt zelfs als zelfstandige koerier te willen blijven werken, met de mogelijkheid om op het platform in te loggen wanneer zij dat willen en met een vergoedingdie afhankelijk is van het aantal leveringen.

Zelfstandig statuut heeft meer voordelen volgens koeriers

Een van de redenen voor deze keuze is de vrees voor verlies aan flexibiliteit en een lager loon. 63% van de respondenten is namelijk van mening dat zij minder zouden verdienen als werknemer en slechts voor één bedrijf kunnen werken. Als werknemer is het in feite namelijk onmogelijk om tegelijkertijd voor verschillende werkgevers of platformen te werken. Bovendien verklaarde 40% van de ondervraagde koeriers dat zij helemaal niet meer geïnteresseerd zouden zijn in de baan als zij in loondienst zouden worden aangenomen, met vaste en verplichte werktijden, een vast inkomen en een door het bedrijf opgevolgde prestaties.

Tot slot, opnieuw volgens de enquête, zegt 87% van de koeriers bewust te kiezen voor een platform zoals Deliveroo omdat dit type werk overeenkomt met de manier waarop zij willen werken, in tegenstelling tot zogenaamde ’traditionele’ banen.

“De mening van koeriers is essentieel bij de ontwikkeling van het nieuwe wetsvoorstel, aangezien zij de eersten zullen zijn die ermee te maken krijgen, daarom hebben we deze enquête gehouden,” legt Rodolphe Van Nuffel, woordvoerder van Deliveroo, uit. “Het wordt tijd dat de regering inziet hoe belangrijk het is dat koeriers bij het debat worden betrokken en dat zij naar hen luistert. Wij vrezen dat dit project, bij gebrek aan overleg, in het geheel niet beantwoordt aan de realiteit op het terrein en aan de verwachtingen van de koeriers, namelijk flexibel en zeker werk in een stabiel juridisch kader. Denken dat koeriers allemaal werknemers willen worden is een bevooroordeelde en onjuiste veronderstelling.”

Een debat in België sinds 2018

Net als in andere landen zijn discussies over het statuut van koeriers niet nieuw in België. Na meer dan twee jaar onderzoek eindigde het debat afgelopen december met de uitspraak van de Franstalige arbeidsrechtbank in Brussel, die Deliveroo in het gelijk stelde en oordeelde dat er geen reden was om de arbeidsrelatie tussen het platform en de koeriers opnieuw te kwalificeren. Koeriers die in de ogen van de rechtbanken dus zelfstandigen zijn.

Enkele weken na dit besluit werkt de regering echter al aan een wetsontwerp dat zou voorzien in een vermoeden van loondienst voor koeriers. Een wetsontwerp dat niet vrij is van verwijten, volgens Deliveroo :

“Wij betreuren de aanpak van de regering bij het opstellen van deze wet. Niet alleen lijkt geen rekening te zijn gehouden met de recente uitspraak van de Franstalige arbeidsrechtbank in Brussel, noch met de resultaten van het populaire overlegplatform dat tussen september en januari online is gezet, maar ook niet met de mening van de koeriers. De regering overweegt een vermoeden van loondienst voor koeriers, maar dit is gebaseerd op een vermoeden dat niet overeenstemt met de realiteit op het terrein. Wij roepen de regering op zich constructief op te stellen om ervoor te zorgen dat dit ontwerp van wet niet opnieuw tot jarenlange rechtsonzekerheid leidt.” voegt Rodolphe Van Nuffel van Deliveroo toe.

Deliveroo wil koeriers meer bescherming bieden

Deliveroo roept de federale regering op de tijd te nemen om een wettelijk kader op te stellen dat beantwoordt aan de behoeften en wensen van koeriers, rekening houdend met het wetgevend werk dat net begonnen is op Europees niveau. De regering heeft immers een belangrijke rol te spelen, dus het platform nodigt de regering uit om in dialoog te gaan, en stelt alvast enkele mogelijke oplossingen voor.

“Deliveroo gelooft dat er verschillende benaderingen zijn die het dagelijkse leven van koeriers kunnen verbeteren zonder het bestaande ecosysteem te ondermijnen. Het zelfstandige statuut waarvoor sommige koeriers kiezen zou niet mogen beletten dat ze verzekerd en beschermd zijn tegen de risico’s van het beroep, zeker in het geval van een ongeval. Deliveroo is bereid om een verzekering aan te bieden aan degenen die ervoor kiezen om met ons te werken. Wij willen zelfstandige koeriers meer bescherming bieden zonder hun zelfstandigenstatus aan te tasten. De flexibiliteit die zij wensen én de zekerheid die zij verdienen,” besluit Rodolphe Van Nuffel.

 

Bron: de cijfers in dit persbericht zijn afkomstig van een online-enquête onder 3.500 actieve koeriers, uitgevoerd door het Deliveroo-platform. Momenteel hebben 650 koeriers op de enquête gereageerd. Deze interne enquête werd tussen 18 januari en 23 januari 2022 gehouden via een e-mail die naar alle koeriers werd gestuurd en via de besloten Facebookpagina van de koeriers.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.