NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘sociale zekerheid’

Belgische uitgaven voor werkloosheid daalden in 2015 terwijl uitgaven voor ouderdom stegen.

De FOD Sociale Zekerheid maakt op basis van het Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming (ESSOBS) jaarlijks een analyse van de sociale bescherming in België. De uitgaven van de sociale bescherming in België zijn in 2015 lichtjes gestegen tot 124,8 miljard euro of 30,4% van het bruto binnenlands product (BBP) t.o.v. 30,2 % in 2014. Lezen

FOD Sociale Zekerheid deelt ervaringen met Chinees departement van werkgelegenheid en inkomensverdeling

De dienst Internationale Coöperatie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid verwelkomt voor de tweede keer een high-level Chinese delegatie. Beide organisaties wisselen ervaringen en ‘best practices’ uit op het vlak van inkomensongelijkheid, arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid in tijden van crisis. Elk thema wordt belicht vanuit een Belgisch en Europees perspectief met een bijzondere aandacht voor de Chinese context. Lezen

Vermindering van werkgeversbijdragen van essentieel belang voor het concurrentievermogen

Een daling van de patronale lasten wordt door sommige economen beschouwd als een doeltreffende hefboom om op korte termijn de economie van ons land te doen herleven en het concurrentievermogen van zijn ondernemingen op te krikken. Een van de engagementen van de toekomstige regering in dit verband bestaat erin in de loop van de bestuursperiode het tarief van de socialezekerheidsbijdragen, die werkgevers in België voor hun werknemers dienen af te dragen, te verlagen van 33 naar 25%. Lezen
This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.