NL | FR | LU
Peoplesphere

Stijging van aantal werkzoekenden ingeschreven bij VDAB: +9% tegenover 2023.

Op 31 mei 2024 waren 209.669 werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB. Dat is een stijging met 9% tegenover mei 2023. Dit zijn vooral werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering, maar ook jongeren in hun beroepsinschakelingstijd, en werkzoekenden die voor hun inschrijving bij VDAB niet beroepsactief waren. Die laatste groep gaat over mensen met een leefloon, ziekte-uitkering of zonder uitkering.

Afgelopen maand waren 105.393 werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (of een aanvraag daarvoor) ingeschreven bij VDAB. Dat is 50% van het totaal aantal ingeschreven werkzoekenden zonder werk bij VDAB. Zij zijn toegenomen met 2% tegenover mei 2023. Er waren 7.195 jongeren in beroepsinschakelingstijd ingeschreven bij VDAB, ofwel 3% van het totaal aantal werkzoekenden. Dat aantal is met 11% gestegen tegenover mei vorig jaar.

Omdat het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering de afgelopen jaren afnam, kreeg VDAB deze legislatuur de opdracht om meer niet-beroepsactieven aan te trekken naar de arbeidsmarkt. VDAB werkt daarvoor nauw samen met partners zoals de OCMW’s, het RIZIV en de Agentschappen Inburgering en Integratie. De Vlaamse Regering verplichtte Oekraïense ontheemden, inburgeraars en sociale huurders om zich in te schrijven bij VDAB. In mei waren 93.332 voormalig niet-beroepsactieven ingeschreven bij VDAB, ofwel 45% van het totaal aantal werkzoekenden. Dat is een stijging met 19% tegenover vorig jaar.

De poule van potentiële kandidaten voor de vele vacatures wordt dus groter. VDAB zoekt naar matches door te bemiddelen tussen de kandidaten en de werkgevers. 165.369 zijn zo in bemiddeling bij VDAB. 28.175 werkzoekenden volgen een opleiding of zitten in een voorbereidend traject naar werk. Dat laatste kan bijvoorbeeld ook gaan over begeleiding in de sociale economie. Voor 16.125 werkzoekenden is de stap naar werk momenteel te groot. Ze worden geconfronteerd met gezondheids- of welzijnsproblemen die zo overheersend zijn dat stappen naar werk momenteel niet aan de orde zijn.

 

Bron: VDAB

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.