NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘verloning’

Slechts een vierde van de Belgische vrouwen vindt dat ze financiële steun krijgen van hun werkgever.

In het kader van Internationale Vrouwendag, met als thema Investing in Women: Picking Up the Pace, heeft Mastercard in 12 Europese landen(1), waaronder België, onderzocht hoe vrouwen zich financieel gesteund voelen. De resultaten tonen dat 3/4e van de vrouwen zich niet financieel gesteund voelt op het werk. Nochtans gaf twee derde van de vrouwen aan veel vertrouwen te hebben in hun inzicht over hun persoonlijke financiën. Lezen

De bruto maandsalarissen zijn op vijf jaar toegenomen met meer dan 20% voor wie werkt in Vlaanderen of Brussel.

Doorsnee salaris gestegen naar 3.390 euro bruto per maand voor wie voltijds werkt in privésector in Vlaanderen… Het doorsnee loon steeg het laatste jaar het meest in West- en Oost-Vlaanderen. Op basis van de effectieve salarisgegevens van meer dan 400.000 voltijdswerkende Belgen kan SD Worx, de grootste loonberekenaar in België, een nauwkeurig beeld geven van het ‘doorsnee salaris’ van wie werkt in Vlaanderen of Brussel. Sinds eind januari bedraagt het bruto mediaanbedrag bij Vlaamse werkgevers bijna 3.390 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling1 in de privésector. Lezen

Werknemers niet overtuigd door tegenvoorstellen op jobaanbiedingen.

Een tegenvoorstel lijkt in tijden van werknemerskrapte misschien de kortste weg om mensen aan boord te houden, maar is dat in de praktijk vaak niet. Want hoewel ruim een kwart van de bedrijven steeds meer tegenvoorstellen doet, ziet bijna een derde van de werkgevers een daling van het aantal tegenvoorstellen dat effectief aanvaard wordt. Overigens vindt minder dan een op de tien werknemers die tegenvoorstellen aantrekkelijk. Lezen

Loonkostspanning tussen Belgische bedrijven: grootste betalers betalen 4,4 keer meer per gepresteerd uur.

Er bestaat een groot verschil in loonkosten tussen bedrijven in België. Dat blijkt uit nieuw onderzoek bij 22.389 bedrijven door Securex en HR-analysebureau Starfish Consultancy. Bedrijven aan de top van de loonkostschaal kampen met een loonkost per effectief gepresteerd uur die 4,4 keer hoger ligt dan die van bedrijven onderaan deze schaal. Zo kost een effectief gepresteerd uur bij de 10% bedrijven met de hoogste loonkost gemiddeld 46,80 euro tegenover 10,60 euro bij de 10% laagste. Lezen

Met 23% deeltijds werkenden – meest bij min 25-jarigen en 50-plussers – situeert België zich nog steeds in de top 5 van Europese landen.

Deeltijds werk piekt bij de -25-jarigen en bij de 50-plussers. Bij vrouwen primeert deeltijds werk voor alle leeftijden, met uitzondering van de leeftijd 24-30 jaar, dan zijn er het meest vrouwen voltijds actief. Het mediaanloon varieert weinig naargelang de leeftijd: zeker vanaf 35 jaar blijft het mediaanloon hangen rond een plafond van €1.500 voor vrouwen en €2.500 voor mannen. Lezen

Helft werkgevers gaf minder bonussen door hoge loonkosten.

Dit jaar zijn de indexcijfers – 1,48% voor bedienden – opvallend minder dan vorig jaar. Want in 2023 stegen de lonen door de indexering ontzettend hard. Maar welk effect had dit op het loonbeleid van de kmo’s in ons land? Dat bevroeg hr-dienstengroep Liantis bij meer dan 1.000 respondenten. Wat blijkt? Lezen

Brutoloon, flexibiliteit en dichtbij huis werken steeds belangrijker voor werknemers.

De war for talent blijft aanhouden in kmo’s. Want nog steeds de helft van de Belgische werkgevers kampt met een personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstengroep Liantis bij 1.043 werkgevers. Maar waarmee trek je volgens de werkgevers zelf dan wél nieuwe medewerkers aan? Enkele zaken steken er met kop en schouders bovenuit: flexibiliteit, het brutoloon en… dichtbij huis werken. Volgens 63,4% van de werkgevers is dat laatste de afgelopen jaren beduidend belangrijker geworden voor werknemers. Lezen

1 op de 15 werknemers in ons land krijgt koopkrachtpremie. Deadline: 31 december.

Zo’n drie weken voor de deadline van de toekenning, heeft 5,9% van de bedrijven in ons land zijn werknemers een koopkrachtpremie toegekend. In totaal mag voorlopig 1 op de 15 werknemers een koopkrachtpremie verwachten. Dat blijkt uit de meest recente cijfers die hr-dienstenbedrijf Acerta verzamelde bij 554.308 werknemers in dienst bij 34.223 bedrijven. Lezen

Verlenging van datum van uitreiking van de koopkrachtpremie tot 31 maart 2024.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft de datum van uitreiking van de koopkrachtpremie te verlengen tot 31 maart 2024. Lezen

De top drie bepalende factoren voor professioneel welzijn zijn de jobtevredenheid, verloning en een efficiënte werkplek.

De werkende Belg geeft een gemiddelde score van 7,5 op 10 voor het graag doen van de job, met 34% onder hen die minstens 9 op 10 geeft. Dit blijkt uit een bevraging bij 1.500 werknemers en zelfstandigen door Securex. De job graag doen is de meest bepalende factor voor het professioneel welzijn, gevolgd door de verloning en een efficiënte werkplek. Bij Brusselaars is het vooral de verloning die het sterkst doorweegt en ook de fysieke en mentale veiligheid speelt voor hen een grotere rol. Verloning heeft ook een grotere impact op het professionele welzijn van werknemers in kleine bedrijven dan in grotere bedrijven. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.