NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘werkdruk’

Hogere werkdruk en angst voor verandering; meer dan 1/4 werknemers overweegt om van job te veranderen.

Steeds meer werknemers overwegen van job te veranderen en hechten daarbij meer belang aan het leren van nieuwe vaardigheden. Professionele dienstverlener PwC ziet in haar nieuwste Hopes & Fears survey, uitgevoerd bij 56.600 werknemers in 50 landen waarvan 1000 in België, dat werknemers steeds meer werkdruk en verandering ervaren op het werk. Die verandering wordt niet overal als positief ervaren: de helft van de respondenten, zowel in België als globaal, vindt dat er te veel verandert op hetzelfde moment. “Bedrijven moeten zich bewust zijn wat veranderingen teweegbrengen op de werkvloer en bij medewerkers. Werknemers begeleiden en verandering stapsgewijs aanpakken is essentieel.” zegt Axel Smits, Chairman bij PwC België. Lezen

“Hoge werkdruk doet ons niet snel van job veranderen” volgens onderzoek naar werktevredenheid bij Belgen.

Met ‘dag van de arbeid’ voor de deur, deelt HR-dienstverlener Asap de resultaten van hun onderzoek naar de werktevredenheid bij de Belgen. Daaruit blijkt dat ongeveer 75% zich goed voelt op de werkvloer. Toch zijn er duidelijke verschillen tussen bedienden en arbeiders, tijdelijke en vaste medewerkers, Walen en Vlamingen. Ook een opmerkelijke bevinding: werkdruk is géén reden om van job te veranderen. Lezen

Editoriaal – Stress, verveling en een werkdruk die vaak slecht verdeeld is onder werknemers…

Werknemers die worstelen met het grote aantal taken dat ze moeten uitvoeren en anderen die hun verveling met zich meeslepen… In hetzelfde bedrijf? Natuurlijk gebeurt dat. Het komt zelfs vaak voor. Een betere verdeling van de werklast binnen onze teams is niet alleen een kwestie van gezond verstand. Als dat zo was, zou het een eenvoudig dagelijks management ‘probleem’ zijn. Maar het raakt aan verschillende essentiële aspecten van people management: ontwikkeling van vaardigheden, personeelsplanning, collectieve prestaties, welzijn en energiebeheer… Genoeg om er een onmogelijke vergelijking van te maken? Lezen

​Ruim een derde van de Vlamingen verveelt zich op het werk: betere verdeling van werklast is een prioriteit.

Ruim één op de drie Vlamingen (35%) verveelt zich wel eens op het werk. Bij de werknemers tussen de 18 tot 34 jaar gaat het zelfs om bijna de helft (47%). Daar tegenover staat dat bijna twee op de drie Vlamingen (63%) wel eens stress krijgt van een te grote hoeveelheid werk. Dat blijkt uit een onderzoek van Protime, marktleider in onder meer tijdregistratie en workforce management oplossingen, bij 1.000 Vlaamse bedienden. Lezen

Langdurig en middellang ziekteverzuim op recordhoogte: onze bedrijven hebben 10% van hun werktijd verloren.

Het voorbije jaar 2023 zette de stijging van het ziekteverzuim in ons land zich voort. Alles samen waren Belgische medewerkers bijna 10% van de werktijd afwezig door ziekte. Dat blijkt uit een analyse van HR- en Well-beingexpert Attentia. Zowel het middellang ziekteverzuim van meer dan één maand, als het langdurig verzuim van meer dan één jaar bereikten in 2023 een nieuwe recordhoogte. Ook het kort ziekteverzuim (minder dan één maand) lag vorig jaar hoger dan tijdens de coronaperiode, maar lager dan in 2022. Lezen

Antwerp Management School onderzoek: slechts 4 op 10 werknemers vindt werkdruk redelijk.

Sinds de pandemie kijken we anders naar werk. Werkgeluk en werkdruk krijgen steeds meer aandacht, zo blijkt uit onderzoek van Antwerp Management School. Tegelijk tekent de bevraging verschillen op in de perceptie van wat werkgevers en werknemers als redenen zien voor stressgerelateerd ziekteverzuim. “Werkgevers lopen zo het risico om maatregelen te treffen die niet of nauwelijks effect zullen hebben.” Lezen

Hoge werkdruk: 4 op de 10 slachtoffers zware arbeidsongevallen minder dan 1 jaar in dienst.

Maar liefst 42% van de ernstige arbeidsongevallen gebeurde in 2022 met medewerkers die minder dan 1 jaar in dienst waren. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis naar aanleiding van Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk (28 april). Het aantal ernstige arbeidsongevallen blijft ondertussen even hoog als in 2021. “De hoge werkdruk en het tekort aan medewerkers spelen zeker een rol in de cijfers. Toch moeten we er alles aan doen om dit naar beneden te krijgen.” Lezen

Recht op deconnectie na de werkuren: deadline Arbeidsdeal nadert, maar meer dan 1 op de 7 bedrijven nog niet klaar

Tegen 1 april moeten Belgische bedrijven met minstens 20 medewerkers afspraken rond deconnectie vastleggen in een CAO of ​ het arbeidsreglement maar 15% van de ondernemingen is daarmee nog niet in orde. Bijna de helft van de bedrijven (47%) heeft bovendien nog geen concrete richtlijnen rond het gebruik van digitale communicatiemiddelen na de werkuren. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta bij meer dan 500 Belgische ondernemingen. Lezen

Stijgende werkdruk in bijna alle sectoren: met all-in-aanpak kunnen ondernemingen er iets aan doen.

De SERV | Stichting Innovatie & Arbeid brengt sinds 2004 de werkbaarheid van jobs in Vlaanderen in kaart. Dat gebeurt om de drie jaar via een grootschalige schriftelijke bevraging over werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans. Deze vier indicatoren bepalen mee of het werk werkbaar is. Na vijftien jaar metingen bevat de databank ruim 70 000 meeteenheden en kan de SERV hiermee de ontwikkeling van werkbaar werk op de Vlaamse arbeidsmarkt nauwkeurig in beeld brengen. In een nieuw rapport op basis van de meting in 2019 wordt de werkdruk onder de loep genomen. Lezen

Betrokkenheid medewerkers nog steeds onder druk in nasleep pandemie. Enkele sectoren als software en technologie bereiken toch hoge scoren.

Terwijl in veel bedrijfstakken de strijd om het aanwerven en behouden van talent verder woedt, is het meer dan ooit belangrijk voor organisaties om te luisteren naar de noden en wensen van hun werknemers. Volgens het jaarlijkse Peakon Employee Voice-rapport van Workday is de werknemersbetrokkenheid dan ook het grootst bij organisaties die feedback gebruiken om positieve veranderingen binnen hun organisatie door te voeren. Dat blijken vooral organisaties binnen de sectoren software & services en technologie goed te beseffen. Daarnaast blijkt in het algemeen de ervaren werkdruk wereldwijd verhoogd te zijn door de nasleep van de COVID-19-pandemie. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.