NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘werkgelegenheid’

Regionale vooruitzichten 2024-2029: de economische groei stabiliseert zich en blijft hoger in Vlaanderen.

Op 18 juli 2024 publiceren het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statistiek Vlaanderen en het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) economische vooruitzichten voor de drie gewesten. Lezen

Activering van werkzoekenden, digitale vaardigheden, loonvorming… Hier zijn de aanbevelingen van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid aan de toekomstige regeringen.

In het laatste verslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid wordt een stand van zaken gegeven van de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren waren zeer ingrijpend: eerst was er een ongeziene gezondheidscrisis en daarna de sterkste inflatiestijging sinds de olieschokken. Hoe ging de arbeidsmarkt hiermee om? Welke lessen kunnen we eruit trekken? Lezen

Werkgelegenheid en Opleiding als prioriteiten voor de gelijkheid in het Gezamenlijke Memorandum 2024.

De 3 Raden voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen willen de aandacht van de federale en gewestelijke regeringen vestigen op enkele van hun prioriteiten voor de volgende legislatuur. Ze pleiten voor meer coördinatie en coherentie tussen de overheidsinstanties en zijn bereid om zelf bij te dragen aan de nood aan politieke efficiëntie door tijdens de hele legislatuur advies te geven in onderling overleg. Lezen

Om in 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80% te bekomen, moeten er zo’n 550.000 werkenden bijkomen.

72,1% van de 20-64-jarigen is aan het werk, ten opzichte van 71,9% in 2022. Dat blijkt uit de eerste jaarresultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) die Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert. 75,9% van de 20-64-jarige mannen en 68,3% van de vrouwen in die leeftijdscategorie is aan het werk. In 2023 zijn er 4.879.000 20-64-jarigen aan het werk. Lezen

Werkgevers in België verwachten vertraging van hun aanwervingsactiviteiten in het tweede kwartaal van 2024.

Volgens de ManpowerGroup Employment Barometer die vandaag is gepubliceerd, zullen de jobkansen in België en wereldwijd de komende drie maanden afnemen. Van de 525 werkgevers die in januari door ManpowerGroup zijn ondervraagd, is 40% van plan hun personeelsbestand tegen het einde van juni 2024 uit te breiden, terwijl 18% van plan is het te verminderen. 41% van de ondervraagde werkgevers verwacht geen verandering. Lezen

Gendergelijkheid: 9 prioritaire thema’s voor de legislatuur 2024-2029.

Vandaag presenteert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn memorandum voor de federale verkiezingen van juni 2024. Het belicht negen cruciale thema’s voor de bevordering van gendergelijkheid in België. Deze aanbevelingen – meer dan zestig concrete maatregelen – moeten een meer inclusieve en gelijke toekomst voor iedereen tot stand brengen. Lezen

De regering lanceert een evaluatie van de gevolgen van een collectieve arbeidsduurvermindering.

De ministerraad geeft op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine zijn goedkeuring voor de lancering van een onderzoeksproject over de gevolgen van een collectieve arbeidsduurvermindering voor de productiviteit, de werkgelegenheid, het welzijn en het financieel evenwicht van de ondernemingen. Lezen

Stijging van de werkgelegenheid in de sport in 2022 met 10,9 % in de EU.

In 2022 werkten 1,51 miljoen mensen in de sportsector in de EU, wat neerkomt op 0,8% van de totale werkgelegenheid. Dit betekent een toename met 10,9% van het aantal werknemers in de sportsector ten opzichte van 2021 (1,36 miljoen). De sportsector omvat economische activiteiten en beroepen zoals in sportteams en -clubs, trainers, onafhankelijke atleten, fitnesscentra en activiteiten voor de promotie en het beheer van sportevenementen. Lezen

Pensioenhervorming is uitgelezen kans voor meer gendergelijkheid.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen liet een studie over de genderdimensie van het Belgische pensioenstelsel uitvoeren door het HIVA en het CeSo van de KU Leuven. Het Instituut grijpt het publiceren ervan aan om de balans op te maken van het huidige debat over de pensioenen en te wijzen op de noodzaak van toekomstige hervormingen om de kloof tussen vrouwen en mannen te helpen verkleinen. Lezen

Stand van zaken en perspectieven op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten: tekort aan arbeidskrachten en korter termijn risico’s nemen toe.

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid maakt een positieve balans op van de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar wijst ook op de risico’s die zich opstapelen en de dringendheid om hier onmiddellijk een antwoord op te bieden. Op basis van zijn analyse doet de Raad aanbevelingen om de voorwaarden te scheppen voor een inclusieve en banenrijke arbeidsmarkt. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.