NL | FR | LU
Peoplesphere

Technologiebedrijven willen meer mensen aanwerven!

De technologische industrie in ons land zal in 2016 met twee procent groeien, zo blijkt uit de vooruitzichten van technologiefederatie Agoria. “De regeringsmaatregelen om de loonkosthandicap te doen dalen, ondersteunen de groei en dat zorgt voor meer banen en investeringen. Zo willen de technologiebedrijven dit jaar 1500 extra mensen aanwerven,” klinkt het bij Agoria.

De technologische industrie sloot 2015 af met een bescheiden groei van 0,5 procent. Na de moeilijke jaren 2013 en 2014 werd 2015 zo het jaar van het begin van de opleving. Een opleving die dit jaar (+2%) zal verderzetten en ook terug voor het eerst sinds 2012 jobgroei (+1500 banen) oplevert. Alle sectoren verwachten in 2016 groeicijfers neer te zetten, zo blijkt uit de economische vooruitzichten van Agoria.

Nieuwe jobs én investeringen

De regeringsmaatregelen werpen hun eerste vruchten af en plaatsen ons land weer op de radar van internationale investeerders. En dat vertrouwen weerspiegelt zich ook in de investeringsverwachtingen: “De investeringsgroei van 2015 (+5%) zet zich dit jaar (+5%) door,”klinkt het. “De technologiebedrijven gaan dit jaar 2 miljard euro in ons land investeren. Vooral bedrijven uit de voertuigindustrie, materiaaltechnologie en luchtvaart hebben het voorbije jaar geïnvesteerd. In 2016 blijft de voertuigindustrie fors investeren en ook de machinebouwers hebben investeringsplannen.”

Men duidt op de noodzaak om onze huidige loonkosthandicap van 12,5 procent weg te werken.

Naast loonmatiging, kan ook meer flexibiliteit helpen om de loonkostenhandicap tegenover onze buurlanden te doen dalen. Agoria denkt daarbij onder meer aan de uitbreiding van het plus-minusconto, dat al bestaat in de automobielsector, naar andere sectoren.

Op zoek naar stabiel fiscaal kader

Indien we nog beter willen doen op het vlak van jobcreatie, ervoor willen zorgen dat de positieve tendens van de laatste maanden zich verder zet en nieuwe investeerders willen aantrekken, hebben bedrijven een duidelijk toekomstbeeld en stabiel fiscaal kader nodig, met name rond de bedrijfsbelastingen. Het belastingtarief voor bedrijven in België ligt nu een stuk hoger dan het gemiddelde van de landen van de Europese Unie. De hoge fiscale druk vormt samen met de loonkosten een belangrijke rem voor investeringen.

Lagere vennootschapsbelasting is jobcreatie

Een daling van de vennootschapsbelasting is sowieso nodig en levert meer jobs en investeringen op, zoals eerder al aangetoond door studies van de OESO en van professor Joep Konings van de KU Leuven. Elke verlaging met één procent van het belastingtarief voor bedrijven brengt, alleen al in de technologische industrie, 750 nieuwe banen op.

Kiezen tussen meer of minder jobs

2016 wordt een belangrijk jaar dat essentieel wordt voor onze economie. Indien we onze concurrentiepositie verder kunnen verbeteren, ziet de toekomst van onze industrie er goed uit. Indien we echter de loonmatiging laten varen en fiscale onzekerheid krijgen, dan zal dit verhaal niet kloppen. ” 

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.