NL | FR | LU
Peoplesphere

Tijdelijke werkervaring als opstap naar volwaardig werk

De Vlaamse Regering schaart zich achter de uitwerking van de tijdelijke werkervaring voor langdurig werkzoekenden. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters wil de werkzoekenden via een aaneenschakeling van verschillende stages en vormen van werkplekleren na maximaal twee jaar laten doorstromen naar werk. Maatwerk en intensieve begeleiding staan centraal.

De groep die het vandaag op de arbeidsmarkt het moeilijkst heeft, zijn de langdurig werkzoekenden en mensen zonder of met een heel beperkte werkervaring. Hoewel ze er in de jongste statistieken op vooruit gaan, profiteren zij nog te weinig van de economische heropleving, omdat de traditionele arbeidsmarktinstrumenten voor hen niet vaak genoeg een oplossing bieden. Voor hen werkte Vlaams minister van Werk Philippe Muyters het concept van de tijdelijke werkervaring uit: “Ik weiger me er bij neer te leggen dat mensen vanaf een bepaalde periode van inactiviteit voor de arbeidsmarkt verloren zouden zijn. Iedereen heeft talenten en competenties. Het is zaak om die op de juiste manier aan te boren, zodat die mensen geen ‘verloren’ groep vormen. Het doel van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid blijft nog steeds om mensen aan het werk te helpen.”

De tijdelijke werkervaring is nog het beste te vergelijken met de Werkinlevingstrajecten voor jongeren (WIJ-trajecten). Ook hier wordt intensieve begeleiding voorzien en wordt echt op maat van de werkzoekende een traject opgesteld. Dat traject bestaat uit verschillende vormen van kortlopende stages, werkplekleren of een IBO aan het einde van het traject. Minister Muyters: “Het verleden heeft intussen al voldoende bewezen dat lineaire maatregelen niet het gewenste effect hebben. We moeten maatwerk leveren. Dat doen we met de tijdelijke werkervaring: een concept waarbij de langdurig werkzoekende via een aaneenschakeling van stages terug aansluiting vindt bij de arbeidsmarkt en na maximaal twee jaar opnieuw zijn weg kan vinden.”

De werkzoekende of de leefloongerichtigde staat centraal in het nieuwe systeem en maatwerk is dus een absolute voorwaarde om successen te boeken. Maar dat maatwerk vraagt ook een intensieve begeleiding en opvolging. De Vlaamse Regering voorziet voor de OCMW’s zowel een inspanningsfinanciering als een resultaatsfinanciering. Als iemand aan duurzame tewerkstelling geholpen wordt, pikt het OCMW daar ook een financieel graantje van mee. Voor werkzoekenden doet VDAB een beroep op externe partners om de rol van intensieve begeleider in te vullen. Afhankelijk van het instrument waar de werkzoekende gebruik van maakt, kan er ook een extra vergoeding zijn bovenop de werkloosheidsuitkering.

Het besluit werd deze week voor de eerste keer principieel goedgekeurd en gaat nu voor advies naar de sociale partners. Begin 2017 moet het nieuwe systeem helemaal operationeel zijn.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.