NL | FR | LU
Peoplesphere

Uitval bij bedrijven 3 keer hoger dan normaal door omikron: cijfers stijgen nog wat verder.

Uit een nieuwe bevraging van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) over de impact van het toenemende aantal besmettingen met de omikronvariant van het SARS-CoV-2-virus op de bedrijfsactiviteiten bij enkele van zijn sectorfederaties, blijkt dat de personeelsuitval verder blijft stijgen. De nieuwe bevraging, die afgenomen werd op 26 januari, toont aan dat het uitvalpercentage als gevolg van COVID-besmettingen of quarantaine licht is gestegen naar 6,2% (t.o.v. 5,6% vorige week). Daarmee ligt de personeelsuitval 3 keer hoger dan normaal.

Het VBO heeft in samenwerking met zijn grote sectorfederaties in de voorbije 3 weken de bedrijven bevraagd over de impact op de bedrijfsactiviteiten van het toenemend aantal besmettingen met de omikronvariant van het SARS-CoV-2-virus.
De sectoren die aan de enquête hebben deelgenomen, zijn: Assuralia (de verzekeraars), Agoria (de technologische industrie, d.i. de metaalverwerkende nijverheid; assemblage van wagens, andere voertuigen en hun onderdelen; de machinebouw; en de softwarebedrijven), Comeos (de handelssector), Confederatie Bouw (de bouwbedrijven), Energia (de brandstoffenproducenten), Essenscia (de scheikundige en farmaceutische nijverheid), Febeg (de elektriciteits- en gasproducenten), Febelfin (de financiële sector), Fedustria (de textiel-, hout- en meubelbedrijven) en Fevia (de voedingsnijverheid).

Via die 10 federaties uit zowel de industrie als de dienstensector hebben we elke week 125 à 150 kleine, middelgrote en grote bedrijven bevraagd over:
1) Het percentage van het personeel dat is uitgevallen als gevolg van een COVID-besmetting of -quarantaine.
2) De impact van die COVID-gerelateerde uitval op de (industriële) productie of de (diensten)activiteit.

Die 125 à 150 bedrijven (1e week 127, 2de week 145, 3de week 141) stellen samen ongeveer 125.000 à 150.000 personen tewerk (1e week 120.700, 2e week 150.264, 3e week 135.807), wat ongeveer 4% van de tewerkstelling in de private sector vertegenwoordigt.

Week van 12 januari: 5% uitvallers

In de eerste week na de kerstvakantie lagen de uitvalpercentages als gevolg van COVID-besmettingen en -quarantaines in de helft van de sectoren nog relatief laag. Dat was het geval in de banksector (Febelfin) en de verzekeringssector (Assuralia), in de sector van de energiebedrijven (Energia) en ook in de bouwsector (Confederatie Bouw).

Voor de bank- en verzekeringssector dient er wel mee rekening te worden gehouden dat daar meestal aan telewerk kan worden gedaan in geval van quarantaine of asymptomatische besmetting, dus wellicht worden niet alle gevallen er gerapporteerd.

In de technologische industrie (Agoria), de handelssector (Comeos), de scheikundige en farmaceutische nijverheid (Essenscia) en zeker in de voedingsnijverheid (Fevia) waren er in die eerste week van onze enquête toch al een aantal bedrijven met relatief hoge uitvalpercentages, die het sectorgemiddelde boven de 5% uit tilden en in de voedingsnijverheid zelfs al op 7,5% brachten.

Het gemiddelde uitvalpercentage voor alle geënquêteerde bedrijven kwam daarmee uit op 5,0%.

Van de ongeveer 121.000 werknemers in de bedrijven die in de eerste enquête al antwoordden, waren er ongeveer 6.100 tijdelijk ‘out’ door een COVID-besmetting of -quarantaine.

Week van 19 januari: sterke toename tot 5,6% uitval

Het uitvalpercentage was als gevolg van COVID-besmettingen of quarantaines in de tweede week na de kerstvakantie al opgelopen tot 5,6%. Van de 150.000 werknemers in de bedrijven die in de tweede week werden geënquêteerd, waren er meer dan 8.300 afwezig door COVID-besmetting of -quarantaine.

Vooral in de sector van de technologische industrie (Agoria), de scheikundige en farmaceutische nijverheid (Essenscia) en in de handel (Comeos) was er een verdere stijging merkbaar (respectievelijk +0,7, +0,5 en +0,2 procentpunt) vanaf een relatief hoog peil (> 5%).

Bij Fevia was het ongewogen gemiddelde van het uitvalpercentage in de geënquêteerde bedrijven in die 2de week licht toegenomen, maar het gewogen gemiddelde was er lichtjes gedaald. Maar de situatie was er nog steeds zeer moeilijk met meer dan 7% COVID-gerelateerde personeelsuitval.

Ook in de textiel-, hout- en meubelnijverheid (Fedustria) die hun bedrijven pas een eerste maal enquêteerden in de week van 19/01, was de situatie in een aantal bedrijven in die 2de week na de Kerstvakantie al erg moeilijk met soms een kwart van het personeel dat was uitgevallen. Het sectorgemiddelde uitvalpercentage lag in die sector dan ook als enige boven 10%.

In de bouw (Confederatie Bouw) en bij de brandstoffenproducenten (Energia) was er in de 2de week wel al een stijging merkbaar (respectievelijk +0,5 en +0,9 procentpunt), maar al bij al bleef de personeelsuitval met iets meer dan 2% nog vrij beperkt.

Ook bij de elektriciteits- en gasproducenten (Febeg) die hun bedrijven pas die week voor het eerst enquêteerden, was de personeelsuitval als gevolg van COVID (3,2%) nog redelijk onder controle.

In de bank- en verzekeringssector (Febelfin en Assuralia) bleef de personeelsuitval als gevolg van COVID ook in de 2de week na de kerstvakantie nog vrij beperkt.

Week van 26 januari: lichte verdere stijging tot 5,7% personeelsuitval

Het uitvalpercentage is als gevolg van COVID-besmettingen of quarantaines in de 3e week na de kerstvakantie nog licht verder gestegen tot 5,7%. Op 136.000 werknemers waren er ongeveer 7.800 ziek of in quarantaine. Daarmee ligt de personeelsuitval toch nog altijd ongeveer 3 keer hoger dan normaal.

Vooral in de bouwsector steeg het uitvalpercentage sterk van 2,3% in week 2 tot 4,5% in week 3. In sommige bouwbedrijven met uitvalpercentages rond de 10% is het een hele puzzel om alle werven draaiende te houden. Vaak moet ook het tempo waaraan wordt gebouwd, worden teruggeschroefd door personeelsuitval. 92% van de aannemers geeft aan dat het moeilijk wordt om oplevertermijnen te respecteren.

Een andere sector waar COVID hoge uitvalpercentages blijft genereren is de voedingsnijverheid (Fevia). In de derde week is het gemiddelde uitvalpercentage daar opnieuw gestegen van 7,2% tot 8,1%.

In de textiel-, hout- en meubelnijverheid (Fedustria) nam het aantal ziekte- en quarantainegevallen als gevolg van COVID in week 3 gelukkig wat af t.o.v. week 2 (10,7%), maar het uitvalpercentage blijft er met 7,5% relatief hoog

In de andere sectoren stegen de uitvalpercentages tussen week 3 en Week 2 meestal lichtjes, maar de grootteorde van de personeelsproblemen als gevolg van COVID-uitvallers bleef vergelijkbaar met week 2.

Andere belangrijke vaststellingen

  • Goede zaak dat er tot eind februari makkelijk extra personeel ingeschakeld kan worden in de bedrijven (het gaat o.a. om tijdelijk werklozen, uitzendkrachten, gepensioneerden, jobstudenten en asielzoekers).
  • Goede zaak dat quarantaineregels al zijn versoepeld. Anders waren er nu veel grotere problemen.
  • In sectoren waar kan worden getelewerkt geen hinder omwille van quarantaine, enkel omwille van ziekte.
  • Moeilijk om nieuwe quarantaine-regels goed toe te passen omwille van medisch geheim en dus in veel gevallen onwetendheid over de ziekte- en vaccinatie-status van medewerkers.
  • Ziektebeelden zijn wat korter dankzij Omikron-variant en boosters.
  • Hoop op lichte daling van het aantal uitvallers in komende weken.

 

Bron: VBO

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.