NL | FR | LU
Peoplesphere

UNIZO, VOKA, VDAB en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters lanceren tewerkstellingsinitiatieven met focus op talent

Als we vraag en antwoord op de arbeidsmarkt beter op elkaar willen afstemmen en meer mensen aan het werk willen krijgen, moeten we ons bij de begeleiding van werkzoekenden én bij ons aanwervingsbeleid focussen op talent en competenties, los van leeftijd, afkomst, diploma’s… Dat is de insteek van de nieuwe initiatieven waarmee UNIZO, VOKA en andere partners extra aanwervingen willen stimuleren, in samenwerking met de VDAB en met de steun van de Vlaamse overheid.

Onze economie en maatschappij zijn volop in evolutie, aan een nooit eerder gezien tempo. En dat uit zich ook op de arbeidsmarkt. Onder meer door de digitalisering en disruptie ontstaan er nieuwe jobs en rollen binnen bedrijven, terwijl er andere verdwijnen of compleet moeten worden hertekend. Dat vraagt een groot aanpassingsvermogen van werknemers, maar ook en vooral van werkgevers.

Als we willen vermijden dat steeds meer (kandidaat-)werknemers zich door deze evolutie verder van de arbeidsmarkt gaan bevinden, moeten we het HR-beleid in onze bedrijven over een andere boeg gooien. Daarover zijn zowel UNIZO als VOKA, de VDAB en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters het eens. Meer concreet willen ze samen inzetten op een HR-beleid waarbij de focus ligt op het aantrekken van de juiste ‘talenten’ (los van de leeftijd, de afkomst, het ‘papieren’ opleidingsniveau…) en op de verdere ontwikkeling van die talenten op de werkvloer. Om op die manier meer werknemers, op een duurzame manier aan het werk te krijgen en te houden. Die ‘andere’ aanpak vergt niet alleen een ‘mindswitch’ bij zowel werkgevers als werknemers, waarbij wederzijdse vooroordelen en oude reflexen worden opzijgeschoven. Het vergt ook extra investeringen, in de eerste plaats voor de werkgevers, die meer tijd, energie en middelen moeten inzetten om hun nieuwe én bestaande werknemers, over alle profielen en leeftijden heen, ‘employable’ (inzetbaar) te maken en te houden.

Om die extra inspanningen aan te moedigen werken we samen met de werkgevers via concrete projecten zoals Jobstap en WELT”, aldus Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, “En via de ondersteuning van ondernemerschap en de kmo-portefeuille helpen we bedrijven om een duurzaam, talentgeoriënteerd HR-beleid op de werkvloer te implementeren. Zowel werknemers en werkgevers moeten afstappen van een te eenzijdige focus op diploma en cv’s. Niet wat je ooit gestudeerd hebt of altijd al gedaan hebt, is van belang. Wel wat je allemaal kent, kunt of kan leren, vormt de basis voor een levende loopbaan.

Middelen die UNIZO aanwendt voor de uitrol van haar zopas gelanceerde nieuwe HR-begeleidingstraject ‘Jobstap’. UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt: “In veel van onze KMO’s wordt al jaren een pragmatisch HR-beleid gevoerd, waarbij veel meer wordt gekeken naar wat een werknemer kán en naar wat hij bereid is bij te leren. Maar, toegegeven, er was links en rechts wat ‘massage’ nodig om onze werkgevers door sommige vooroordelen heen te laten kijken.” Het UNIZO Jobstaptraject is gebouwd op vijf pijlers: sensibiliseren (het beter bewustmaken van de inzetbaarheid van de verschillende groepen werkzoekenden); informeren (via dienstverleners, brochures, webinars, infosessies, bedrijfsbezoeken, videogetuigenissen van experts en ondernemers); netwerken (lerende netwerken in alle Vlaamse provincies); adviseren (face to face advies door experts) en begeleiden (door UNIZO-experts en via doorverwijzing)

Ook Voka wil met zijn nieuwe project Welt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opnieuw werkervaring laten opdoen. “We zien dat veel mensen die langer werkzoekend zijn de voeling met de arbeidsmarkt hebben verloren,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka “De werkervaringsleertrajecten die Voka heeft ontwikkelt, laten de werkzoekenden stage lopen op de ondernemingsvloer.” Bij dergelijke trajecten zijn er heel wat stakeholders betrokken, de adviseurs van Welt helpen de ondernemers bij elke stap in het traject. De adviseurs zetten zowel in op motivering, coaching en begeleiding van de ondernemingen. Voka hoopt om dankzij het Welt traject mensen sneller opnieuw toe te leiden tot de arbeidsmarkt. Volgens Voka is dit een dubbele win: zowel voor de werkzoekenden als voor de ondernemers die op zoek zijn naar geschikt talent voor hun bedrijven. Voka wil hiermee de werkzaamheidsgraad verhogen. WELT stelt zich tot doel om in 2017 220 bedrijven te begeleiden zodat ze 860 leerplekken kunnen aanbieden.

Fons Leroy van VDAB: “VDAB wil werkgevers stimuleren om meer rekening te houden met talenten en competenties van werkzoekenden bij aanwervingen. Ervaring leert ons dat talent en competenties pas zichtbaar worden als werkzoekenden de kans krijgen om ze echt te tonen op de werkvloer. Daarom zet VDAB in op actieve begeleiding en instrumenten die dat toelaten, zoals werkplekleren. Zo krijgen werkgevers en werkzoekenden de kans elkaar beter leren kennen.”

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.