NL | FR | LU
Peoplesphere

De vergoede werkloosheid neemt toe met 16,5% op jaarbasis in mei 2020.

In mei 2020 hebben 359.538 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 50.959 meer dan in mei 2019 (+16,5%). Dit is de eerste maal sinds juli 2016 dat deze populatie toeneemt op jaarbasis, en de stijging is belangrijk.
Die 359.538 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 327.467 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.633 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 10.438 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

De volledige werkloosheid stijgt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (+19.903 eenheden of +14,5%) dan bij de mannen (+31.056 eenheden of +18,1%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 27,9% (+6.140 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 20,8% (+35.651 eenheden). De volledige werkloosheid neemt toe met 3,9% (+2.910 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt ook in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 15,5% (+6.258 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In mei 2020 stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 22,1% in het Vlaams Gewest (+26.956 eenheden) en met 13,9% in het Waals Gewest (+17.626 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 10,6% (+6.377 eenheden). In mei 2020 zijn er in het Vlaams Gewest 148.793 volledig werklozen, in het Waals Gewest 144.380 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 66.365.
De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 32.837 eenheden (+30,3%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +8.359 eenheden (+16,5%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 9.763 eenheden (+6,5%).
In mei 2020 is 39,3% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,4% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 44,3% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet- werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In mei 2020 gaat het om 40.508 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 23.229 (-36,4%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 33.141 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.
Van de in totaal 400.046 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet- werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 89,9%.

Voor de tijdelijke werkloosheid in mei 2020 dient uiteraard bijzondere aandacht te gaan naar de impact van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19. Voor de refertemaand mei tellen we voorlopig al 834.397 personen uit 105.390 verschillende bedrijven die een betaling hebben gekregen voor tijdelijke werkloosheid omwille van de COVID-19-maatregelen. In voltijdse equivalenten gaat het om 350.738 eenheden, wat dus impliceert dat een tijdelijk werkloze gemiddeld voor 11,1 dagen een uitkering heeft ontvangen.

Aangezien de betaalstatistieken van de RVA de tiende kalenderdag van de maand worden afgesloten, bevatten deze statistieken nog niet de betalingen die de uitbetalingsinstellingen vanaf de 11e kalenderdag nog dagelijks verrichten. Deze betalingen worden pas geregistreerd bij de daaropvolgende indieningsmaand. De betalingen die de uitbetalingsinstellingen nog hebben verricht vanaf 11 juni zijn nog niet begrepen in deze cijfers. Op basis van de jongste informaties zullen de betalingen voor de refertemaand mei nog verder toenemen van 834.397 naar ongeveer 930.000 personen.

Dit betekent ook dat bij het afsluiten van deze maand (10 juni) het aantal betaalde werknemers voor de refertemaanden maart en april kan worden bijgesteld tot respectievelijk 958.650 en 1.149.717, en dat bij respectievelijk 123.139 en 132.407 werkgevers. Het aantal in voltijds equivalenten voor refertemaanden maart en april kan worden bijgesteld tot respectievelijk 330.351 en 707.032, wat betekent dat in die maanden een tijdelijke werkloze gemiddeld voor respectievelijk 9,1 en 15,5 dagen een uitkering ontving.

Bron: RVA

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.