NL | FR | LU
Peoplesphere

Verplichte quarantaine bij terugkeer uit een rode zone en/of een zone met een heel hoog risico betekent niet automatisch recht op werkloosheidsuitkeringen.

De huidige coronamaatregelen verplichten in sommige gevallen personen die na een reis in het buitenland in België aankomen om een negatieve coronatest af te leggen en/of in quarantaine te gaan. De werknemer die zich in dergelijke situatie bevindt en in quarantaine moet gaan en geen telewerk kan verrichten zal niet altijd tijdelijke werkloosheidsuitkeringen kunnen genieten wegens overmacht corona quarantaine.

Op www.info-coronavirus.be/nl/reizen wordt uitgelegd welke verplichtingen iemand heeft als hij in België aankomt na een reis in het buitenland. In sommige gevallen zal hij zich moeten laten testen op corona en of in quarantaine gaan.

Na het lezen van deze info zal een werkgever kunnen vaststellen dat als een werknemer (nog) geen vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat heeft en op reis gaat naar een rode zone in de Europese Unie, een rode zone buiten de Europese unie of een zone met een heel hoog risico, hij bij terugkeer een negatieve PCR-test zal moeten afleggen. Dit zal ook het geval zijn als hij een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat heeft maar afgereisd is naar een land dat zich bevindt in een rode zone buiten de Europese unie of in een zone met een heel hoog risico. In afwachting van het resultaat van die coronatest moet hij in quarantaine gaan. Ingeval van een positieve test zal hij in quarantaine moeten gaan.

Wat mag de werkgever van zijn werknemer verwachten als de werknemer in quarantaine moet gaan?
De werknemer moet zijn werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en hem een quarantaine getuigschrift overmaken.

Als de werknemer tijdens de quarantaine telewerk kan verrichten, ontvangt hij zijn
loon voor de geleverde arbeidsprestaties.
Is telewerk niet mogelijk, dan zal de werkgever hem niet tijdelijk werkloos wegens overmacht kunnen plaatsen tenzij:

  • het zou gaan om een professionele reis. In dat geval moet dit geattesteerd worden door de werkgever;
  • het zou gaan om een uitzonderlijke familiale gebeurtenis. Dit is een feitenkwestie die geval per geval zal worden bekeken door de RVA;
  • de vakantiebestemming bij vertrek een groene of oranje zone was en pas tijdens het verblijf werd omgevormd tot een rode zone of zone met een hoog risico.

Betreft het geen van deze uitzonderingen, dan kan de werknemer aan zijn werkgever vragen om deze dagen om te zetten in vakantiedagen of dagen inhaalrust. Is dit niet mogelijk (omdat er geen voldoende rechten meer zijn, dan wel omdat de werkgever niet akkoord gaat), dan zal de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst feitelijk worden geschorst gedurende de periode van quarantaine. Voor die dagen zal de werkgever “toegestane afwezigheid” boeken wat tot gevolg heeft dat de werknemer geen recht heeft op loon.

Bovenstaande geldt weliswaar in de situatie waarin de werkgever weet dat een werknemer uit een rode zone of een zone met een hoog risico terugkeert. Immers, een werknemer is niet verplicht zijn werkgever daarover in te lichten gelet op het recht op privacy. Heeft de werkgever slechts een vermoeden of blijft de werknemer beweren dat hij niet is teruggekeerd uit een rode zone of een zone met een hoog risico, dan is het aangewezen om de werknemer een schriftelijke verklaring op eer te laten ondertekenen dat hij niet uit een rode zone of een zone met een hoog risico is teruggekeerd.

De werkgever heeft niet het recht om aan de werknemer een bewijs te vragen van een negatieve coronatest alvorens de werknemer na de quarantaineperiode het werk hervat! Dit recht komt enkel toe aan de preventieadviseurs-arbeidsartsen en de diensten en instellingen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de covid-verplichtingen. Zij mogen aan alle personen die zich op de arbeidsplaats bevinden vragen om het bewijs te leveren dat zij de covid-maatregelen naleven.

Bron: Group S

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.