NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘thuiswerk’

Bijna een derde van de loontrekkenden doet regelmatig aan thuiswerk.

De coronacrisis heeft het thuiswerken een boost gegeven. In 2021 werkte 37,9% van de loontrekkenden soms of regelmatig van thuis uit. In 2022 en 2023 blijkt dat thuiswerk een blijver is: ook al daalt het percentage thuiswerkers naar 32,2% in 2023, het ligt nog steeds heel wat hoger dan voor de COVID-19-crisis. In 2019 werkte 18,9% van de loontrekkenden soms of regelmatig van thuis uit. Lezen

3 dagen of meer werken op kantoor: steeds meer bedrijven in ons land willen thuiswerk terugschroeven.

In de Verenigde Staten kondigden verschillende grote bedrijven dit jaar al aan dat hun werknemers weer meer naar kantoor moesten komen, en ook in ons land lijkt die trend ingezet. Drie op de vier werknemers (74%) werken momenteel al minstens drie dagen per week op kantoor. Terwijl 41% onder hen vaker van thuis uit wil werken dan nu het geval is, wil 31% van de bedrijven dat werknemers juist structureel meer naar kantoor komen. Vooral in de kleinere bedrijven, waar de verplichting om naar de werkvloer te komen de voorbije jaren wat is losgelaten, is de wens groot om thuiswerk terug te schroeven. Lezen

Editoriaal – Gevaar voor ons welzijn door de vervaging van ons privé- en beroepsleven?

Er zijn nog steeds enkele gevallen van verzet… Sommigen van ons proberen een duidelijke scheiding tussen werk en privéleven aan te houden. Maar in ons streven naar flexibiliteit worden de plaatsen waar we gaan werken en de tijden waarop we aan het werk zijn steeds talrijker. De grenzen tussen privé en werk verdwijnen.
Thuiswerken is normaal. En persoonlijke zaken afhandelen op kantoor is gemeengoed geworden. Maar dit geldt niet voor iedereen, wat misschien verklaart waarom sommige mensen zich nog steeds willen verzetten tegen de realiteit van toenemende verwarring tussen ons werk en ons privéleven. Hoe zit het met jou? Ben jij voor of tegen sferen die zich vermengen zonder het welzijn van onze collega’s in gevaar te brengen? Hier zijn wat elementen om over na te denken, zodat we samen verder kunnen denken. Lezen

Zeven werkplektrends in 2024: op zoek naar de beste manier van hybride werken.

In de nasleep van de pandemie stonden veel bedrijven voor de uitdaging om een toekomstbestendig werkmodel te ontwikkelen. Deze periode markeerde een keerpunt waarbij organisaties na gingen denken over de meest geschikte manier van werken. Velen kozen voor een hybride model waarbij flexibiliteit centraal stond, terwijl anderen vasthielden aan een strikte terugkeer naar het kantoor. Lezen

‘Bridging The Future’-enquête: helft jongeren vindt dat school niet voldoende voorbereidt op arbeidsmarkt.

Op maandag 13 november zakten meer dan 1 250 jongeren, bedrijfsleiders, en onderwijsexperts af naar de Brusselse cultuurtempel BOZAR voor het slotevenement van de vijfde editie van het VBO-forum ‘Young Talent in Action XXL’. Tussen 2 oktober en 13 november organiseerde het VBO al vier lokale evenementen met in totaal meer dan 2 000 deelnemers. Voor het sluitstuk hadden de aanwezige jongeren de kans om onder het goedkeurend oog van koningin Mathilde workshops, debatten en inspirational talks te volgen met bedrijfsleiders uit diverse sectoren. Lezen

Recht op deconnectie in voege bij twee op drie kmo’s: email blokkeren na werkuren is niet populair.

Uit de meest recente SD Worx-bevraging bij 481 Belgische kmo’s blijkt dat ongeveer één op de drie kmo’s (33%) met meer dan 20 werknemers nog geen afspraken vastgelegd heeft rond het recht op deconnectie. Nochtans is dat sinds 1 april 2023 verplicht in het kader van de arbeidsdeal. Een op vijf kmo’s plant er wel snel maatregelen te nemen. Twee op de drie kmo’s met 20 werknemers (of meer) heeft er al werk van gemaakt. Lezen

Vier op tien Belgen zou meer van thuis willen werken, toch heeft 35% van de bedrijven nog geen policy.

Terwijl steeds meer bedrijven hun medewerkers graag terug voltijds op de werkvloer zien, willen vier op de tien Belgen net liever meer thuis werken. Zo blijkt uit een bevraging bij 1000 werkende Belgen* in opdracht van consultant BDO. Een duidelijk thuiswerkbeleid is dan ook een grote troef voor de helft van de respondenten, maar in 35% van de bedrijven is dat er niet. Lezen

Het Amerikaanse bedrijf Zoom vraagt zijn medewerkers om vaker naar kantoor te komen.

In 2020 ontpopte Zoom Video Communications, voorheen een obscuur technologiebedrijfje met een videoconferencingplatform uit Silicon Valley-enclave San Jose, zich uit pure noodzaak tot een fenomeen. Het Amerikaanse bedrijf leerde de hele wereld werken van thuis. Het is een opvallende nieuwe stap in een – op dit moment nog voorzichtige – terugkeer van bedrijfsmedewerkers naar kantoorgebouwen. Lezen

Thuiswerken vergroot volgens 50% van de bedrijven en organisaties de kans op fraude.

68% van hen heeft daarom extra maatregelen genomen. Dat blijkt uit het jaarlijks fraudeonderzoek in België en Nederland van kredietverzekeraar Allianz Trade.  In navolging van fraudeonderzoeken in andere landen voerde Allianz vorig jaar voor het eerst een fraudeonderzoek uit in België en Nederland. In 2023 is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Metrixlab. Het geeft een beeld van de weerbaarheid en de kwetsbaarheid van Belgische en Nederlandse organisaties op het gebied van interne en externe fraude. Lezen

‘Recht op deconnectie’: bijna zes op de tien werknemers kennen bedrijfsrichtlijnen rond bereikbaarheid buiten de werkuren.

Twee maand na de verplichte invoering van het recht op deconnectie, zijn bijna zes op de tien werknemers al op de hoogte van de richtlijnen die hun werkgever daarover ingevoerd heeft. Eén op de twee werknemers geeft bovendien aan zich op dit moment mentaal (heel) goed te voelen op de werkvloer. Werkgevers schatten het mentaal welzijn van hun werknemers echter een stuk positiever in: 8 op de 10 denken dat hun werknemers zich goed tot zeer goed in hun vel voelen. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.